Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyar

Debrecenben a tízmilliárdos városi tőkealapról szavaznak

Szerző: 2019. december 16.No Comments

„Az önkormányzat két tagot jelöl abba a háromfős bizottságba, amelyik javaslatot tesz a támogatandó projektekre.

Lényegében elkezdheti működését a Debrecen Városi Tőkealap egy négyoldalú együttműködési megállapodással, melyhez a debreceni közgyűlésnek meg kell adnia a felhatalmazást az önkormányzat számára.

Októberben írtunk már arról, hogy az MFB Csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt. az önkormányzattal és a város gazdaságfejlesztő cégével (EDC Kft.) együttműködve, 10 milliárd forintos keretösszeggel, 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal tőkealapott hozott létre döntően debreceni, hajdú-bihari kis- és középvállalatok erősítésére (az átlagos befektetési méret 200 millió és 1 milliárd forint között alakulna).

Az idén októberben nyilvántartásba vett tőkealapot az MFB cége, a Logos-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. kezeli (vezérigazgató: Várady Zoltán Zsolt). A tőkealap a növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások országhatáron belül megvalósított projektjeinek finanszírozásában vállalna szerepet iparági korlátozás nélkül.

A helyi vállalkozók olyan ígéretes beruházásokhoz kaphatnak tőkejuttatást – szerepel az előterjesztésben – , melyekből közvetve vagy közvetlenül Debrecen városa is profitál (foghíjtelki fejlesztések, tömbrehabilitációk, energiatakarékos berendezések üzembe működtetése stb.). A források beruházásra, technológiai és termékfejlesztésre, kutatásra, a gyártás és értékesítés mennyiségének növelésére, piaci terjeszkedésre, marketingre, forgótőke-finanszírozásra egyaránt használhatók. A tőkejuttatás célja lehet tőkeemelés meglévő vállalkozásban vagy akár közös vállalkozás alapítása is.

A Debrecen Városi Tőkealap befektetési döntéseit a Logos-Ventures vezérigazgatója hozza meg egy háromtagú testület, az úgynevezett befektetési bizottság javaslatát követően. E bizottság tagjait 2 éves időtartamra az alapkezelő nevezi ki; két tagját a debreceni önkormányzat, egyet az MFB jelölése alapján (az újrajelölés megengedett).
Az előterjesztés szerint az önkormányzat elsőként Szobonya Pétert (az EDC volt gazdaságfejlesztési csoportvezetőjét, aki jelenleg a Debreceni Nemzetközi Iskola munkatársa) és Kovács Ádámot (a polgármesteri kabinetiroda vezetőjét) jelöli a testületbe.

„A bizottság munkáját és a megfelelő társaságok kiválasztását helyi szakemberek segítik, amelynek révén teljes mértékben érvényesülhet a helyi gazdasági élet szereplőinek érdeke és hely- és szakismerete” – áll az előterjesztésben, a feladatot az EDC végzi majd.

A közgyűlés csütörtökön egyebek mellett arról dönt, hogy megadja-e a felhatalmazást Papp László polgármester számára arra, hogy a vázolt cél érdekében együttműködési megállapodást kössön az MFB Invest, a Logos-Ventures és az EDC vezetőjével.”

Forrás:
Szavaznak a tízmilliárdos debreceni tőkealapról; Cívishír.hu; 2019. december 9.
A hír folytatása:

„…A debreceni közgyűlés december 12-én megadta a felhatalmazást ahhoz, hogy az önkormányzat négyoldalú együttműködési megállapodással kössön a Debrecen Városi Tőkealap beindítása érdekében. Mint arról már bővebben is írtunk, az MFB Csoporthoz tartozó MFB Invest Zrt. az önkormányzattal és a város gazdaságfejlesztő cégével (EDC Kft.) együttműködve, 10 milliárd forintos keretösszeggel, 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal tőkealapot hozott létre döntően debreceni, hajdú-bihari kis- és középvállalatok erősítésére.

A közgyűlés beépítette és elfogadta továbbá Gondola Zsolt Zoárd (Civil Fórum Debrecen) azon javaslatát, hogy az EDC évente számoljon el a közgyűlés tulajdonosi, illetve pénzügyi bizottsága felé a Debrecen Városi Tőkealap tevékenységéről.

Varga Zoltán (DK) kérdésére (eléggé felkészült-e az EDC egy ilyen feladatra), Papp László polgármester határozott igennel felelt. Megismételte: már a nagy multicégek idevonzása során is megfogalmazódott, hogy ezen vállalatok termelési láncába helyi cégeket is bekapcsoljanak. Akár kockázati tőke bevonásával finanszírozáshoz juttatva a debreceni és megyei kis- és középvállalati szektort. Lényegében ezt a szerepet vette magára az MFB Invest Zrt., bízva abban, hogy a város felívelő gazdasági pályája által maga is előnyös befektetésekhez jut hozzá.

Papp László megjegyezte, az EDC egyik fő feladata az elmúlt években is az volt, hogy „a kicsit lusta hazai kkv-szektort, amelyik magától nem feltétlenül mozdul rá a lehetőségekre”, informálják, tájékoztassák azokról. Kiemelte, a tőkealap működése során az önkormányzat az EDC-n keresztül sincs döntéshelyzetben, helyette az előkészítés folyamatára van ráhatásuk. – Az önkormányzatnak támogató, ösztönző, segítő szerepre kell törekednie ezekben az ügyekben – hangoztatta álláspontját. ”

Forrás:
Tízmilliárddal tolnák meg a kissé lusta debreceni vállalkozói szektort; Cívishír.hu; 2019. december 12.
Lásd még:

„…Az országban elsőként Debrecenben indokolttá vált egy vállalkozásfejlesztési magántőke alap, a Debrecen Városi Tőkealap elindítása. A tőkealap 10 milliárd Ft keretösszeggel, 12 év futamidővel, 7 éves befektetési periódussal indul, az átlagos befektetési méret a tervek szerint 200 millió Ft és 1 milliárd Ft között alakul. A tőkealap célja a helyi, sokrétű gazdaság azon vállalatainak és szegmenseinek megerősítése, amelyek a város gazdasági működésének gerincét, a gazdaságfejlesztés organikus alapját adják, azaz a tőkealapból helyi vállalkozások ígéretes fejlesztési, beruházási lehetőségek megvalósításához kaphatnak tőkejuttatást. A tőkealap kizárólag Magyarországon bejegyzett, döntően Debrecen és Hajdú-Bihar megyei székhelyű, növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások országhatáron belül megvalósított projektjei finanszírozásában kíván szerepet vállalni.

Az MFB 2019. szeptember 23-án létrehozta a Debrecen Városi Tőkealapot (székhelye: 1027 Budapest, Kapás utca 6-12.), mint alternatív befektetési alapot. 2019. szeptember 27-éig megtörtént a befektetési jegyek jegyzése, illetve az MNB a tőkealapot 2019. október 8-án nyilvántartásba vette. A tőkealapot az MFB 100 %-os tulajdonában álló Logos-Ventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: alapkezelő) kezeli. A zökkenőmentes működés érdekében az MFB, az alapkezelő, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és az EDC együttműködési megállapodás keretében kívánják rögzíteni a szerződő feleknek a tőkealap működtetésével összefüggő feladatait.

A tőkealap befektetési döntéseit az alapkezelő vezérigazgatója hozza a háromtagú konzultatív testület, a Befektetési Bizottság javaslata, illetve ajánlása alapján. A bizottság megvitatja, szakmailag értékeli az elé terjesztett befektetési döntések tervét és javaslattal él az alapkezelő vezérigazgatója felé. A bizottság tagjait kétéves határozott időtartamra az alapkezelő – vezérigazgatója útján – nevezi ki: két tagját az önkormányzat, egy tagját az MFB jelölése alapján. A bizottságba az önkormányzat részéről elsőként Szobonya Pétert és dr. Kovács Ádámot jelölte a közgyűlés.

Az önkormányzat – közvetett módon – a tőkealap számára szakmai erőforrást biztosít, amely közreműködik a beérkező kérelmek előszűrésében és minősítésében. Az önkormányzat a feladatot az EDC útján látja el.

Az önkormányzat részéről az együttműködési megállapodás megkötése, illetve a Befektetési Bizottságban való részvétel nem jár pénzügyi kötelezettségvállalással, a tőkealap befektetéseivel kapcsolatban felmerülő költségek a tőkealap-kezelőt és a befektetéssel érintett vállalkozásokat terhelik. …”

Forrás:
2019. decemberi közgyűlés; Debrecen.hu; 2019. december