informatikaszakirodalom

W3C ajánlástervezet az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió

Szerző: 2020. január 6.No Comments

„Az Adatkészletek Együttműködése Munkacsoport (Dataset Exchange Working Group) közzétette az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió ajánlástervezetet (Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2). A DCAT egy, a weben közzétett adatkatalógusok közötti interoperabilitás elősegítésére tervezett RDF szókészlet. Jelen dokumentum egy sémát definiál, és példákat ad e séma használatára. A DCAT lehetővé teszi az adatot közzétévők számára adatkészletek és adatszolgáltatások egy katalógusban történő leírását egy szabványos modellt és szókészletet használva, amely engedi a metaadatok feldolgozását és aggregációját több katalógusból. Ez eredményezheti az adatkészletek és adatszolgáltatások könnyebb felfedezhetőségét. Emellett biztosítani képes az adatkatalógusok közzétételének nem-központosított módját, valamint az adatkészletekre irányuló federált keresést is lehetővé teszi ugyanazt a lekérdezési mechanizmust és struktúrát használva. Az aggregált DCAT metaadat manifest fájl-ként szolgálhat a digitális megőrzés folyamat során. ”

Forrás:
W3C ajánlástervezet az Adatkatalógus Szókészlet 2. verzió; W3C Magyar Iroda; 2019. november 20.
Lásd még: Data Catalog Vocabulary (DCAT) – Version 2. W3C Proposed Recommendation 19 November 2019