Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődésszakirodalom

Fehér Könyv – Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez

Szerző: 2020. január 26.No Comments

„…A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025 a Digitális Nemzet Fejlesztési Program keretében készült, amelynek egyik fő célja, hogy a közgyűjtemények – könyvtárak, múzeumok, levéltárak és audiovizuális archívumok – az állampolgárok számára minél szélesebb körben tegyék hozzáférhetővé anyagaikat elektronikus formában az eddigi, elsősorban állományvédelmi, digitalizálás helyett…Stratégiai célunk, hogy a közös kulturális értékeink megismerhetővé és közkinccsé válhassanak, és használatuk épüljön be a mindennapjainkba a 21. századi technológia segítségével.

Terveink szerint, a közgyűjtemények anyagát egy olyan nemzeti közgyűjteményi online keresőrendszerben tesszük elérhetővé, amelynek alapja az együttműködést biztosító egységes, könnyen kezelhető adat-nyilvántartási rendszer létrehozása. A keresőrendszer megvalósítására jön létre a Nemzeti Adattár Projekt. Az együttműködő intézmények ebben a rendszerben továbbra is maguk kezelik és rendszerezik, dolgozzák fel és teszik hozzáférhetővé gyűjteményeiket. Az Adattár egy keresőoldal, ennek következtében a létrehozott tartalmakhoz fűződő jogkezelési kontroll továbbra is az egyes intézmények hatáskörében marad. Jelen kiadvány – a Fehér Könyv – célja, hogy a közgyűjtemények azonos irányelvek mentén, közös módszertan alapján digitalizálják és tegyék online elérhetővé felhalmozott értékeiket annak érdekében, hogy a közös keresőrendszerben – a hatályos jogi szabályozásoknak megfelelően – a különféle digitális tartalmak tematikus keresése bárki számára lehetővé váljék. A Fehér Könyv létrehozásában közreműködő kollégák a hatékony keresés érdekében nemzetközileg is alkalmazott, közös szabványokon alapuló meta-adatkészletet dolgoztak ki, amelyet közgyűjteményeink azonos módon használhatnak fel. A kiadvány online-formáját annak érdekében és úgy alkottuk meg, hogy élő anyagént folyamatosan reagálhasson a szabványok és a technológia gyors változásaira. Célunk, hogy a digitális kiadvány segítségével lehetőséget teremtsünk a szakértők számára a legújabb technológiai és módszertani információk és eredmények beemelésére tudományos területükre…”

Forrás:
Fehér Könyv – Módszertani útmutató a közgyűjteményi kulturális örökség digitalizálásához és közzétételéhez; Készült az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából; 2019 (PDF)
Lásd még: A Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia keretében elkészült a Fehér Könyv; Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ; 2019. december 6.