Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődés

Márciusban rendezik a Digitális Témahetet

Szerző: 2020. március 2.No Comments

„ Március 23. és 27. között rendezik a Digitális Témahetet, amelynek fő célja, hogy a pedagógusok és a diákok érdekes és változatos iskolai tevékenységek keretében fejlesszék digitális kompetenciáikat, valamint megismerjék a projektalapú oktatás eszköztárát.

A Digitális Témahét projektjei révén a tanulók olyan versenyképes tudást szerezhetnek a csatlakozó partnerek és a résztvevő tanárok segítségével, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a jövőben keletkező vagy megváltozó munkaköröket be tudják tölteni – mondta el Solymár Károly, az Innovációs és Technológiai Minisztérium digitalizációért felelős helyettes államtitkára egy csütörtöki budapesti sajtótájékoztatón.

Hozzátette: arra biztat minden olyan szervezetet, céget, szakembert, amelyek és akik programjukkal hozzá tudnak járulni a diákok digitális kompetenciafejlesztéséhez, hogy csatlakozzanak a Digitális Témahéthez.”

Forrás:
Márciusban rendezik a Digitális Témahetet; Innovációs és Technológiai Minisztérium; 2020. február 28.

„Az immár ötödik évébe lépett Digitális Témahét a digitális pedagógia legnagyobb hazai eseménye.

2016-ban közel 2000 digitális oktatási projekt valósult meg több mint 5 ezer pedagógus közreműködésével és mintegy 80 ezer diák részvételével. A további években folyamatosan nőtt a résztvevők száma, 2017 óta a szervezett projektek száma mindig meghaladta a 3 ezret és immár a hazai tanulók több mint 10%-a vett részt a Digitális Témahét foglalkozásaiban.

A digitális írástudás nem a távoli jövő, hanem a mindennapjaink szerves része. A mai 18 évesek fiatalabbak a világhálónál, az Intel Pentium processzornál, a Google-nál, de a Bluetooth-nál és az első iMac-nél is.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális készségek fejlesztése mellett, ezért az idei tanév rendjében negyedszer, de valójában már ötödször kerül megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2020. március 23-27. között.

A Digitális Témahéthez csatlakozó köznevelési intézményeknek az elmúlt években lehetőségük nyílt az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodtak.

Az EMMI a Témahét koordinálására a Digitális Pedagógiai Módszertani Központot (DPMK) kérte fel. A Digitális Pedagógiai Módszertani Központ Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájának (DOS) szakmai implementációját támogató szervezet. Feladata az oktatás digitális átalakításának módszertani támogatása, szakmai hátterének biztosítása, valamint a DOS megvalósításához kapcsolódó pályázatok és kiemelt projektek szakmai felügyelete.”

Forrás:
A Digitális Témahét térhódítása az elmúlt években; Digitális Témahét; 2020. február

„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma fontosnak tartja, hogy Magyarországon egyre nagyobb hangsúlyt kapjon a digitális készségek fejlesztése, a digitális nevelés.
Tájékoztatom, hogy a köznevelésben 2020. március 23-27. között ötödik alkalommal kerül sor a Digitális Témahét megszervezésére.

A témahét projektgazdája az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a program szakmai partnere a Digitális Pedagógiai és Módszertani Központ.

A Digitális Témahét kiemelt célja a digitális kompetencia fejlesztése és a kerettantervi fejlesztési célok megvalósítása az infokommunikációs technológia hatékony alkalmazásával, valamint a digitális pedagógia elterjesztése, alkalmazásának mélyítése annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközök, alkalmazott módszerek köre bővüljön, ennek nyomán a digitális kompetenciát alkotó készségek, képességek fejlesztése az informatika tantárgyon túl is megvalósuljon.
Cél, hogy a későbbiekben a Digitális Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon. (…)

A Digitális Témahét keretében kiemelt figyelmet fordítunk:
* a multidiszciplináris megközelítésre: a matematika, a természet- és mérnöki tudományok, valamint a művészet- és * társadalomtudományok együttes megjelenítésére;
* a digitális technológia alkotó használatára és az algoritmikus gondolkodás fejlesztésére;
* a kiemelt figyelmet igénylő tanulók fejlesztésére és bevonására;
* a nevelési-oktatási intézmények közötti együttműködés élénkítésére;
* a határon túli magyar pedagógusok és oktatási intézmények bevonására;
* a digitális biztonságra a mindennapi pénzügyeinkben;
* az intézményen belül történő pedagógus közötti együttműködés élénkítésére, a projektmódszer alkalmazásának kiterjesztésére olyan kollégákra, akik még nem ismerik;
* ebben a tanévben is a digitális gyermekvédelemre, a médiatudatosságra, a közgyűjtemények digitális tartalmainak nevelésben, oktatásban történő megjelenésére. (…)

Javaslom, éljenek a lehetőséggel, fejlesszük együtt a digitális írástudást!”
Együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős államtitkár
Emberi Erőforrások Minisztériuma”

Forrás:
Az EMMI tájékoztatása a 2020. évi témahetekről; Digitális Témahét; 2020. február