egészségügygazdaságjogközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2020. március 23-március 28.

Szerző: 2020. március 29.No Comments

57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 51. szám; 2020. március 23. ; 1556-1557. o. (PDF)
(bírósági és adóügyi végrehajtások)

58/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről szóló 41/2020. (III. 11.) Korm. rendelet módosításáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 51. szám; 2020. március 23. ; 1558. o. (PDF)
„(E rendelet hatálybalépésétől)
„d) a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel nyújtott – kormányrendeletben meghatározott – egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik,””

59/2020. (III. 23.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó egyes egészségbiztosítási és családtámogatási ellátásokra való jogosultságok meghosszabbításáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 51. szám; 2020. március 23. ; 1558-1559. o. (PDF)

60/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a veszélyhelyzetre tekintettel az érintéses fizetések egészségügyi biztonsága növelése érdekében szükséges intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 51. szám; 2020. március 23. ; 1559. o. (PDF)
„A 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az erős ügyfél-hitelesítésre, valamint a közös és biztonságos nyílt kommunikációs standardokra vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2017. november 27-i (EU) 2018/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikkében meghatározottak figyelembevételével a pénzforgalmi szolgáltató nem alkalmaz erős ügyfél-hitelesítést, ha az érintéses elektronikus fizetési művelet egyedi összege nem haladja meg a tizenötezer forintot.”

61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 51. szám; 2020. március 23. ; 1559-1561. o. (PDF)

62/2020. (III. 24.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet fizetési moratóriumra vonatkozó részletszabályairól
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 52. szám; 2020. március 24. ; 1564-1565. o. (PDF)

63/2020. (III. 24.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során az orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 52. szám; 2020. március 24. ; 1565. o. (PDF)

1121/2020. (III. 24.) Korm. határozat a magyar állampolgárok testi épségének védelme és válsághelyzetből történő hatékony kimenekítése érdekében szükséges intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 52. szám; 2020. március 24. ; 1566-1567. o. (PDF)

1122/2020. (III. 24.) Korm. határozat a koronavírus-járvány megfékezésére szolgáló intézkedések végrehajtásához szükséges további forrás biztosításáról
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 52. szám; 2020. március 24. ; 1568. o. (PDF)

64/2020. (III. 25.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során egyes gyógyszerek kivitelével kapcsolatos intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár / Magyar Közlöny; 2020. évi 53. szám; 2020. március 25. ; 1570. o. (PDF)

67/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során történő gyógyszerellátással kapcsolatos intézkedésekről
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 55. szám; 2020. március 26.; 1620. o.  (PDF)

68/2020. (III. 26.) Korm. rendelet a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet módosításáról
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 55. szám; 2020. március 26.; 1621. o.  (PDF)

69/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a költségvetési tartalékok felhasználására vonatkozó eltérő szabályokról
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 55. szám; 2020. március 26.; 1622. o.  (PDF)

70/2020. (III. 26.) Korm. rendelet az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a felnőttképzésben folyó oktatás és szakmai vizsgáztatás biztosításának eltérő szabályairól
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 55. szám; 2020. március 26.;1623-1624.  o.  (PDF)

71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet a kijárási korlátozásról1
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 56. szám; 2020. március 27.; 1626-1627. o.  (PDF)

10/2020. (III. 27.) KKM utasítás a Külgazdasági és Külügyminisztériumban az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során a végrehajtással kapcsolatban teendő intézkedésekről és a követendő eljárásrendről
Nemzeti Jogszabálytár /  Hivatalos Értesítő; 2020. évi 15. szám; 2020. március 27. ; 1727-1728. o. (PDF)

72/2020. (III. 28.) Korm. rendelet a kórházparancsnokról és az egészségügyi készlet védelméről
Nemzeti Jogszabálytár /  Magyar Közlöny; 2020. évi 57. szám; 2020. március 28.; 1630-1631. o.  (PDF)