gazdaságközigazgatás: magyarművelődésterületfejlesztéstörvények, határozatok

11/2020. (IV. 10.) ITM utasítás a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról

Szerző: 2020. április 13.No Comments

„…1. § A miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás (a továbbiakban: Utasítás) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § A miniszteri biztos tevékenységéért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (9) bekezdése szerint havi bruttó 520 000 Ft összegű díjazásra és az állami vezetői juttatásokról szóló 275/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet 3. §-ában meghatározott juttatásokra jogosult.”

2. § Az Utasítás 1. §-ában a „2020. március 14.” szövegrész helyébe a „2021. szeptember 14.” szöveg lép…”

Forrás:
Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 11/2020. (IV. 10.) ITM utasítása a miniszteri biztos kinevezéséről szóló 30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás módosításáról; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 19. szám; 2020. április 10.; 1892-1893. o. (PDF)

Lásd még:

„…A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 221. § (2) bekezdése alapján 2019. szeptember 15. napjától 2020. március 14. napjáig Riz Gábort Borsod-Abaúj-Zemplén megye, a nyugat-borsodi térség szakképzési rendszerének és helyi munkaerő-gazdálkodási rendszere együttműködésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § (1) A miniszteri biztos az 1. § szerinti feladatkörében

a) felméri, elemzi Borsod-Abaúj-Zemplén megye, azon belül a nyugat-borsodi térség munkaerőpiaci szakképzettségének helyzetét, különös tekintettel a munkaerő-mobilizáció, szervezeti és infrastrukturális lehetőségeire,

b) elősegíti a szak- és felnőttképzéshez kötődő innovatív lehetőségek implementációját,

c) felel a feladatkörébe tartozó jogszabálytervezetek és vezetői döntések szakmai előkészítéséért és végrehajtásáért, összehangolja az abban közreműködő szervezeti egységek munkáját, ellenőrzi a kiadott feladatok végrehajtását…”

Forrás:
30/2019. (IX. 12.) ITM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár