Skip to main content
gazdaságközigazgatás: külföldönközigazgatás: magyar

Az Európai Bizottság egy 350 milliárd forint (körülbelül 1 milliárd euró) összegű programot hagyott jóvá, amelynek célja, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben támogassa a magyar gazdaságot

Szerző: 2020. április 20.No Comments

„Az Európai Bizottság egy 350 milliárd forint (körülbelül 1 milliárd euró) összegű programot hagyott jóvá, amelynek célja, hogy a koronavírus-járvánnyal összefüggésben támogassa a magyar gazdaságot. A program keretében rendelkezésre álló támogatási intézkedések finanszírozása az uniós strukturális alapokból történik. A programot a Bizottság által 2020. március 19-én elfogadott és 2020. április 3-án módosított, állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret alapján hagyták jóvá.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így fogalmazott: „Az 1 milliárd eurós magyar program az európai strukturális alapokból finanszírozott közvetlen támogatásokon, kölcsönökön és tőkebefektetési intézkedéseken keresztül segíti a magyar vállalkozásokat. Támogatni fogja a koronavírus-járvány gazdasági következményeit elszenvedő vállalatokat ebben a nehéz időszakban. A tagállamokkal együttműködve továbbra is annak biztosítására törekszünk, hogy a nemzeti támogatási intézkedések összehangolt és hatékony módon, az uniós szabályokkal összhangban léphessenek életbe.”

A magyar támogatási intézkedések

Magyarország az ideiglenes keret alapján egy 350 milliárd forint (hozzávetőleg 1 milliárd euró) összegű programot jelentett be a Bizottságnak, amely a koronavírus-járvány által érintett vállalkozások számára nyújt segítséget közvetlen támogatások, kölcsönök és tőkebefektetési intézkedések formájában, az uniós strukturális alapok e célra történő felhasználásával.

A program minden olyan vállalkozás, azaz mikro-, kis- és középvállalkozás (kkv) továbbá nagyvállalat előtt nyitva áll, amelyek hozzáférnek az európai strukturális alapokhoz, és a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak betudható nehézségekkel küzdenek.

A Bizottság megállapította, hogy a Magyarország által bejelentett program összhangban van az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel. Többek között i. a támogatás összege vállalkozásonként legfeljebb 800 000 euró, az elsődleges mezőgazdasági termelés esetében vállalkozásonként legfeljebb 100 000 euró, a halászati és akvakultúra-ágazat esetében vállalkozásonként legfeljebb 120 000 euró, és ii. nem nyújtható támogatás olyan vállalkozásoknak, amelyek 2019. december 31-én már nehéz helyzetben voltak.

A Bizottság ezért arra a következtetésre jutott, hogy a magyar támogatási intézkedés az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az ideiglenes keretben meghatározott feltételekkel összhangban szükséges, megfelelő és arányos egy tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetéséhez.

Ennek alapján a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta az intézkedéseket.

Háttér-információk

A Bizottság ideiglenes keretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság teljes mértékű kihasználását a gazdaságnak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából. A 2020. április 3-án módosított ideiglenes keret a tagállamok által nyújtható alábbi típusú támogatásokról rendelkezik:

(i) Közvetlen támogatások, tőkeinjekciók, szelektív adókedvezmények és előlegek 100 000 euróig az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatoknak, 120 000 euróig a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatoknak és 800 000 euróig az összes többi ágazatban működő vállalatnak sürgős likviditási szükségleteik kielégítése céljából. A tagállamok vállalatonként 800 000 eurós névértékig a kockázat 100%-át fedező kamatmentes kölcsönöket vagy hitelgaranciákat is nyújthatnak, kivéve az elsődleges mezőgazdasági ágazatot és a halászati és akvakultúra-ágazatot, ahol a korlát vállalatonként 100 000 euró, illetve 120 000 euró.

(ii) Állami hitelgaranciák a vállalkozások felvett hiteleire: annak biztosítása érdekében, hogy a bankok továbbra is nyújtsanak hiteleket azoknak az ügyfeleknek, akiknek erre szükségük van. Ezek az állami garanciák a hitelkockázatok akár 90%-át is fedezhetik annak érdekében, hogy segítsék a vállalkozásokat az azonnali működőtőke- és beruházási igények fedezésében.

(iii) Kedvezményes állami hitelek vállalatok számára, a vállalatok számára kedvező kamatozással. Ezekkel a hitelekkel a vállalkozások az azonnali működőtőke- és beruházási szükségleteiket tudják fedezni.

(iv) Biztosítékok az állami támogatásokat a reálgazdaságnak közvetítő bankok számára, hogy a szóban forgó támogatás a bankok ügyfeleinek és nem maguknak a bankoknak nyújtott közvetlen támogatásnak minősül, továbbá iránymutatás arra vonatkozóan, hogy hogyan korlátozható minimálisra a bankok közötti verseny torzulása.

(v) Állami rövid lejáratú exporthitel-biztosítás valamennyi ország számára, anélkül, hogy az érintett tagállamnak bizonyítania kellene, hogy az adott ország ideiglenesen „nem piacképes”.

(vi) A koronavírussal kapcsolatos kutatás-fejlesztés (K+F) támogatása a jelenlegi népegészségügyi válság kezelése érdekében közvetlen támogatások, visszatfizetendő előlegek vagy adókedvezmények formájában. A tagállamok közötti együttműködés ösztönzése céljából többlettámogatás nyújtható a határon átnyúló projektekhez.

(vii) Tesztelő létesítmények építésének és felskálázásának támogatása a koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns termékek (ideértve az oltóanyagokat, a lélegeztetőgépeket és a védőruházatot) fejlesztése és tesztelése érdekében, azok első ipari hasznosításáig. Ez közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában történhet. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

(viii) A koronavírus elleni küzdelem szempontjából releváns termékek gyártásának támogatása közvetlen támogatás, adókedvezmény, visszafizetendő előleg és veszteségfedezeti garancia formájában. A vállalkozások többlettámogatásban részesülhetnek, ha beruházásukat több tagállam támogatja, és ha a beruházás a támogatás nyújtását követő két hónapon belül befejeződik.

(ix) Célzott támogatás az adófizetés elhalasztása és/vagy a társadalombiztosítási járulék felfüggesztése formájában a járvány által legsúlyosabban érintett ágazatok, régiók vagy vállalkozástípusok esetében.

(x) A munkavállalók utáni bértámogatás formájában nyújtott célzott támogatás a koronavírus-járvány által legsúlyosabban érintett ágazatokban vagy régiókban működő olyan vállalkozások bérköltségeihez, amelyek a koronavírus-járvány miatt egyébként kénytelenek lennének munkavállalókat elbocsátani.

Az ideiglenes keret lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy valamennyi támogatási intézkedést kombinálják egymással, kivéve az ugyanazon hitel tekintetében nyújtott és az ideiglenes keretben meghatározott küszöbértékeket meghaladó hiteleket és garanciákat. Lehetővé teszi továbbá a tagállamok számára, hogy az ideiglenes keret alapján nyújtott valamennyi támogatást összekapcsolják az elsődleges mezőgazdasági ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 25 000 euró, a halászati és akvakultúra-ágazatban működő vállalatok esetében három pénzügyi év alatt legfeljebb 30 000 euró, az összes többi ágazatban működő vállalatok esetében pedig három pénzügyi év alatt legfeljebb 200 000 euró összegű de minimis támogatás nyújtásának meglévő lehetőségeivel. A tagállamoknak ugyanakkor kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy elkerülik az ugyanazon vállalatokat célzó támogatási intézkedések indokolatlan halmozását annak érdekében, hogy a támogatást azok tényleges szükségletei kielégítésére korlátozzák.

Az ideiglenes keret továbbá a koronavírus-járvány társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítése érdekében az állami támogatásra vonatkozó szabályokkal összhangban kiegészíti a már a tagállamok rendelkezésére álló, számos más lehetőséget. A Bizottság 2020. március 13-án elfogadta a COVID-19-járvány nyomán hozott összehangolt gazdasági válaszintézkedésekről szóló közleményt, amely meghatározta ezeket a lehetőségeket. A tagállamok például olyan, általánosan alkalmazható változtatásokat eszközölhetnek a vállalkozások javára (például adók halasztott fizetése vagy a csökkentett munkaidő támogatása minden ágazatban), amelyek nem tartoznak az állami támogatási szabályok hatálya alá. Emellett kártalaníthatják is a vállalkozásokat a koronavírus-járvány közvetlen következményeként elszenvedett károkért.

Az ideiglenes keret 2020. december végéig lesz érvényben. A jogbiztonság érdekében a Bizottság ezen időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani. A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.56994 ügyszám alatt teszi majd közzé az állami támogatásoknak a Versenypolitikai Főigazgatóság honlapján található nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban az állami támogatásokkal kapcsolatban közzétett legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a State Aid Weekly e-News hírlevélben.

A koronavírus-pandémia gazdasági hatásainak kezelése érdekében a Bizottság által megállapított ideiglenes keretre és egyéb intézkedésekre vonatkozó további információk itt találhatók.”

Forrás:
Állami támogatás: a Bizottság jóváhagyja azt az 1 milliárd euró összegű magyar támogatási programot, amelynek célja a vállalkozások megsegítése a koronavírus-járvány idején; Európai Bizottság; Sajtóközlemény, IP/20/684; 2020. április 17.