közigazgatás: magyartörvények, határozatok

dr. Vízkelety Mariannt 2020. június 1. napjától az állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki

Szerző: 2020. június 8.No Comments

„A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 14. § (1) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva a következő utasítást adom ki:

1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 220. § (1) bekezdés b) pontja alapján dr. Vízkelety Mariannt 2020. június 1. napjától az állami szervek működésének elemzéséért felelős miniszterelnöki biztossá (a továbbiakban: miniszterelnöki biztos) nevezem ki.

2. § A miniszterelnöki biztos az 1. § szerinti feladata körében ellátja az állami szervek tevékenységének, működésének elemzését a miniszterelnök által meghatározott szakpolitikai célok, továbbá az eredményesség és hatékonyság szempontjai alapján.

3. § A miniszterelnöki biztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.

4. § A miniszterelnöki biztost a 2. § szerinti tevékenységének ellátásában a Miniszterelnöki Kormányirodán működő titkárság segíti.

5. § A miniszterelnöki biztost e tevékenységének ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 32. § (2) bekezdése szerint alkalmazni rendelt 31. § (2) bekezdése szerinti, államtitkári illetménynek megfelelő összegű díjazás és kormányrendeletben meghatározott juttatások illetik meg.

6. § A miniszterelnöki biztos a 2. §-ban meghatározott feladatának ellátásához szükséges – személyes adatnak nem minősülő –

a) adatok, információk, elemzések rendelkezésére bocsátása céljából bármely állami szervet, e szerv vezetőjét, annak helyettesítésére jogosult tisztségviselőt közvetlenül megkereshet, illetve

b) adatot, információt, elemzést – a minősített adat védelméről szóló törvény és a minősített adatot kezelő szerv minősített adatok kezelésre vonatkozó szabályzata szerint – megismerhet…”

Forrás:
5/2020. (VI. 4.) ME utasítás miniszterelnöki biztos kinevezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
Hivatalos Értesítő; 2020. évi 31. szám; 2020. június 4.; 2980. o. (PDF)