közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről

Szerző: 2020. augusztus 8.No Comments

„ 1. § Az utasítás hatálya a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra (a továbbiakban: BM OKF), az Országos Rendőr-főkapitányságra, a Terrorelhárítási Központra (a továbbiakban együtt: önálló belügyi szervek), valamint a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetőjére terjed ki.

2. § Ezen utasítás alkalmazásában

a) lakosságtájékoztató üzenet: rendkívüli esemény esetén a lakosság SMS alapú riasztása és veszélyhelyzeti tájékoztatása;

b) Rendszer: az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 92/C. §-ában és 145/A. §-ában foglalt rendelkezések végrehajtására Magyarország lakosságának egészségét, illetve élet- és vagyonbiztonságát veszélyeztető rendkívüli események megelőzése, az azok elhárítására való felkészülés, a bekövetkezett rendkívüli események hatásainak csökkentése, megszüntetésének, valamint az eredeti helyzet visszaállításának támogatása érdekében létrehozott és a BM OKF által üzemeltetett riasztási és veszélyhelyzeti lakosságtájékoztató rendszer;

c) Rendszerleírás: a BM OKF által – a szolgáltatókkal kötött megállapodások figyelembevétele mellett – elkészített egységes dokumentáció, mely a Rendszer működésével és alkalmazásával kapcsolatos alapvető szabályokat, műszaki paramétereket, a lakosságtájékoztató üzenet formájának, tartalmának és közzétételének minimális követelményeit, valamint az ezekhez kapcsolódó egyéb szükséges információkat tartalmazza.

3. § A lakosságtájékoztató üzenetek kiadását a Nemzeti Veszélyhelyzet-kezelési Központ vezetője vagy az önálló belügyi szervek (a továbbiakban együtt: javaslattevő) javaslata alapján – a 4. § (2) bekezdése szerinti kivétellel – a belügyminiszter engedélyezi.

4. § (1) Az engedélyezett lakosságtájékoztató üzenetet a javaslattevő ügyeleti szolgálata, hiteles és visszaigazolható formában megküldi a BM OKF ügyeleti szolgálata részére. A visszaigazolást követően a BM OKF ügyeleti szolgálata haladéktalanul intézkedik a lakosságtájékoztató üzenet szolgáltatók részére történő megküldéséről.

(2) Lakosságtájékoztató üzenet halaszthatatlan intézkedést igénylő esetben a belügyminiszter engedélye nélkül is kiadható. Ebben az esetben a javaslattevő – a halaszthatatlan intézkedés tényére hivatkozva – közvetlenül küldi meg a lakosságtájékoztató üzenetet a BM OKF ügyeleti szolgálata részére, és erről a belügyminisztert haladéktalanul tájékoztatja.

(3) A javaslattevő a BM OKF-et tájékoztatja arról, hogy a lakosságtájékoztató üzeneteket mely földrajzi területen, milyen határidővel kívánja közzétenni.

(4) A BM OKF ügyeleti szolgálata a lakosságtájékoztató üzenet közzétételéről a Belügyminisztérium Ügyelete részére haladéktalanul jelentést küld. A lakosságtájékoztató üzenet közzétételében közreműködő ügyeleti szolgálatok az üzenet kiadását a napi jelentésükben rögzítik.”

Forrás:
16/2020. (VIII. 5.) BM utasítás a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről; Nemzeti Jogszabálytár
A belügyminiszter 16/2020. (VIII. 5.) BM utasítása a lakosság SMS alapú riasztásának és veszélyhelyzeti tájékoztatásának rendjéről; Hivatalos Értesítő; 2020. évi 44. szám; 2020. augusztus 5.; 4249-4250. o. (PDF)