Skip to main content
Európai Uniójogközigazgatás: magyar

Európai Bizottság: Októberi kötelezettségszegési eljárási csomag: legfontosabb határozatok (csak magyar vonatkozású részek)

Szerző: 2020. november 1.No Comments

Áttekintés szakpolitikai területek szerint

A kötelezettségszegésekkel kapcsolatos határozatait tartalmazó rendszeres csomag keretében az Európai Bizottság jogi lépéseket tesz azon tagállamokkal szemben, amelyek nem tettek eleget az uniós jog alapján rájuk háruló kötelezettségeiknek. Ezeknek a különböző ágazatokat és uniós szakpolitikai területeket érintő határozatoknak az a céljuk, hogy a polgárok és a vállalkozások érdekeit szem előtt tartva biztosítsák az uniós jog megfelelő alkalmazását.

A Bizottság által hozott legfontosabb határozatokat az alábbiakban ismertetjük szakpolitikai területek szerinti bontásban. A Bizottság emellett lezár 216 olyan ügyet, amelyre sikerült az érintett tagállamokkal közösen megoldást találni, így ezekben a Bizottságnak nem szükséges folytatnia az eljárást.

Az uniós kötelezettségszegési eljárásról további információk olvashatók a Gyakran ismételt kérdések c. tájékoztatóban. Az összes határozatról a kötelezettségszegési eljárással kapcsolatos határozatok tárából tájékozódhat.

1. Belső piac, ipar-, vállalkozás- és kkv-politika

Felszólító levelek és indokolással ellátott vélemények

Elektronikus számlázás: a Bizottság felszólítja BULGÁRIÁT és MAGYARORSZÁGOT, hogy teljes mértékben ültessék át az új szabályokat

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Bulgáriának, és indokolással ellátott véleményt Magyarországnak az elektronikus számlázás közbeszerzésben történő alkalmazására vonatkozó uniós szabályok (2014/55/EU irányelv) átültetésével kapcsolatban. Az e-számlázás célja, hogy biztosítsa a vállalatok elektronikus számláinak és kifizetéseinek időben történő és automatikus feldolgozását, és megkönnyítse a vállalatok számára, hogy szerződéseiket bármely tagállamban kezeljék. A tagállamoknak 2019. április 18-ig kellett közölniük az elektronikus számlázásról szóló irányelvet átültető nemzeti intézkedéseiket. A Bizottság 2019. május 21-én 12 tagállamnak küldött levelet ezen intézkedések bejelentésének elmulasztása miatt. A Bizottság a mai napon jogi lépéseket tesz Bulgáriával és Magyarországgal szemben annak biztosítása céljából, hogy az átültetett nemzeti intézkedések az elektronikus számlázásról szóló irányelv teljes hatályát lefedjék. Mindkét tagállamnak mostantól két hónap áll rendelkezésére, hogy válaszoljon Bizottság által megfogalmazott érvekre; ennek elmaradása esetén a Bizottság úgy határozhat, hogy indokolással ellátott véleményt küld Bulgáriának, Magyarország ügyét pedig az Európai Unió Bírósága elé terjesztheti.
….
2. Migrációs ügyek, uniós belügyek és biztonsági unió

Felszólító levelek

Migrációs ügyek: a Bizottság felszólítja MAGYARORSZÁGOT, hogy az uniós joggal összhangban tegye lehetővé a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférést

A Bizottság a mai napon úgy határozott, hogy felszólítólevél megküldésével kötelezettségszegési eljárást indít Magyarországgal szemben az uniós menekültügyi jogszabályok helytelen alkalmazása miatt. A Bizottság úgy véli, hogy a Covid19-világjárványra tett válaszlépésként a magyar törvényben és rendeletben bevezetett új menekültügyi eljárások sértik az uniós jogot, különösen a menekültügyi eljárásokról szóló, az Európai Unió Alapjogi Chartájának fényében értelmezett 2013/32/EU irányelv rendelkezéseit. Az új eljárások szerint a harmadik országbeli állampolgároknak ahhoz, hogy nemzetközi védelemért folyamodhassanak Magyarországon, először valamely, az Európai Unió területén kívül található magyar nagykövetségen szándéknyilatkozatot kell benyújtaniuk, amelyben kinyilvánítják, hogy menedékjogért kívánnak folyamodni, továbbá rendelkezniük kell az e célra kiadott különleges beutazási engedéllyel. A Bizottság úgy véli, hogy ez a szabály a menekültügyi eljáráshoz való hozzáférés jogellenes korlátozását jelenti, ami ellentétes a menekültügyi eljárásokról szóló, az Alapjogi Chartával összefüggésben értelmezett irányelvvel, mivel kizárja, hogy a Magyarország területén – ideértve az országhatárt is – tartózkodó személyek ott nemzetközi védelemért folyamodjanak. Magyarországnak két hónapja van arra, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Ennek elmaradása esetén a Bizottság indokolással ellátott vélemény küldéséről határozhat.

8. Digitális gazdaság

Indokolással ellátott vélemények

Kiberbiztonság: a Bizottság felszólítja BELGIUMOT, MAGYARORSZÁGOT és ROMÁNIÁT, hogy tegyenek eleget az alapvető szolgáltatásokat nyújtó gazdasági szereplőkkel kapcsolatos kötelezettségeiknek

A Bizottság ma úgy határozott, hogy indokolással ellátott véleményt küld Belgiumnak, Magyarorszgának és Romániának, mivel nem tájékoztatták a Bizottságot az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosításával kapcsolatos információkról. A Bizottságnak a hálózati és információs rendszerek biztonságáról szóló irányelvben ((EU) 2016/1148 irányelv – kiberbiztonsági irányelv) foglaltaknak megfelelően azért van szüksége ezekre az információkra, hogy értékelni tudja a különböző tagállamok által az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők azonosítása során alkalmazott megközelítések következetességét. Az információk benyújtásának határideje 2018. november 9. volt. A mai indokolással ellátott véleményeket a Bizottság 2019 júliusában küldött felszólító levelei előzték meg. Belgium esetében a hiányzó információk közé tartozik a piaci szereplők száma több olyan kritikus ágazat esetében, mint az energia, a közlekedés, az egészségügy és az ivóvízellátás és -elosztás, valamint az azonosításukhoz használt meglévő küszöbértékek. Magyarországnak be kell jelentenie a közlekedési ágazat számára alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplőket, amelyek még mindig hiányoznak, míg a román hatóságoknak továbbra is be kell jelenteniük azokat a nemzeti intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik a piaci szereplők azonosítását, az alapvető szolgáltatásokat nyújtó szereplők számát és az azonosítási folyamat során alkalmazott küszöbértékeket. Belgiumnak, Magyarországnak és Romániának két hónapja van arra, hogy megtegye a megfeleléshez szükséges intézkedéseket; ha erre nem kerül sor, a Bizottság úgy határozhat, hogy az Európai Unió Bíróságán keresetet indít az ügyben…”

Forrás:
Októberi kötelezettségszegési eljárási csomag: legfontosabb határozatok; Európai Bizottság; 2020. október 30.