egészségügyEurópai Unió

Az európai egészségügyi unió kiépítése: jobb válságkészültség és -reagálás Európában

Szerző: 2020. november 16.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon megteszi az első lépéseket az európai egészségügyi unió megteremtése felé, amelyet von der Leyen elnök az Unió helyzetéről szóló beszédében is bejelentett. A Bizottság javaslatcsomagot terjeszt elő, amelynek célja az uniós egészségbiztonsági keret megszilárdítása, valamint a kulcsfontosságú uniós ügynökségek válsághelyzetekre való felkészültségének és reagálási szerepének megerősítése. A Covid19-világjárvány és az egyéb, jövőbeli egészségügyi szükséghelyzetek elleni erőfeszítések fokozása érdekében uniós szinten összehangoltabb együttműködésre van szükség. A most előterjesztett javaslatok – az aktuális válság tanulságaiból is merítve – jobb felkészültséget és reagálóképességet biztosítanak a jelenlegi és jövőbeli egészségügyi válságok esetére.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Célunk, hogy valamennyi európai polgár egészségét óvjuk. A koronavírus-járvány rámutatott arra, hogy az Unión belül összehangoltabb együttműködésre, ellenállóbb egészségügyi rendszerekre és a jövőbeli válságokra való nagyobb felkészültségre van szükség. Másként kell kezelnünk a határokon át terjedő egészségügyi veszélyeket. A mai nappal megkezdjük az európai egészségügyi unió kiépítését annak érdekében, hogy válság esetén is magas színvonalú ellátással tudjuk biztosítani polgáraink védelmét, és felkészítsük az Uniót és tagállamait az Európa egészét fenyegető egészségügyi szükséghelyzetek megelőzésére és kezelésére.”

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök elmondta: „Ma érdemi lépést tettünk az igazi európai szintű egészségügyi unió megteremtése felé. Meg kívánjuk erősíteni az Unió közös válságkezelését, hogy felkészülhessünk és jobban reagálhassunk a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre. Az uniós polgárok hatékonyabb védelme érdekében erőteljesebb megbízatásokkal kell felruházni az uniós ügynökségeket. A Covid19-világjárvány és az egyéb, jövőbeli egészségügyi szükséghelyzetek leküzdésének egyetlen módja a hatékonyabb, uniós szintű eszközökkel folytatott, összehangoltabb munka.”

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos kijelentette: „Az egészség nagy értéket képvisel polgáraink számára – ma még inkább, mint bármikor. Válság idején a polgárok jogosan várják el az EU-tól az aktívabb szerepvállalást. Ma megerősítjük azokat a pilléreket, amelyekre egy biztonságosabb, felkészültebb és az egészségügy területén ellenállóbb EU-t építhetünk. Ez a jelentős változás képessé tesz minket a válságokra való együttes válaszadásra. Az európai egészségügyi unió lényege, hogy Unióként együtt készüljünk fel a közös egészségügyi veszélyekre, és közösen lépjünk fel ellenük, mivel a polgárok elvárásait csak így vagyunk képesek teljesíteni.”

A mai javaslatok középpontjában a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekre vonatkozó meglévő jogi keret átalakítása, valamint a kulcsfontosságú uniós ügynökségek – az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) és az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) – válsághelyzetekre való felkészültségének és reagálási szerepének megerősítése áll.

Szilárdabb uniós egészségbiztonsági keret

A Bizottság a mai napon javaslatot tesz a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló új rendeletre, amellyel meg kívánja erősíteni a Bizottság és az uniós ügynökségek koordinációs feladatok ellátására vonatkozó megbízatását. Az új keret célja a következő:

 • A felkészültség erősítése: Uniós egészségügyi válsághelyzet- és világjárvány-készültségi terv és ajánlások kerülnek kidolgozásra, amelyek a nemzeti szintű tervek elfogadásához szolgáltatnak alapot; mindezt a jelentéstételre és az ellenőrzésre vonatkozó átfogó és átlátható keret egészíti ki. A nemzeti terveket az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és más uniós ügynökségek támogatásával fogják kidolgozni. A terveket a Bizottság és az uniós ügynökségek ellenőrzik, majd stresszteszt alá vetik.
 • Jobb felügyelet biztosítása: a mesterséges intelligencia és más fejlett technológiai eszközök felhasználásával uniós szinten megerősített, integrált felügyeleti rendszer jön létre.
 • Az adatszolgáltatás javítása: a tagállamoknak javítaniuk kell az egészségügyi rendszerek mutatóira vonatkozó jelentéstételt (pl. a rendelkezésre álló kórházi ágyak, speciális kezelések, intenzív betegellátási kapacitás, az egészségügyi szakemberek száma stb.).
 • Az uniós szükséghelyzet kihirdetése lehetőséget adna a fokozott koordinációra, és lehetővé tenné a válság szempontjából releváns termékek kifejlesztését, felhalmozását és beszerzését.

Erősebb és operatívabb uniós ügynökségek

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Európai Gyógyszerügynökség a világjárvány kitörése óta vezető szerepet tölt be a Covid19-járvány leküzdésére irányuló uniós munkában. A pandémia ugyanakkor arra is fényt vetett, hogy az uniós polgárok jobb védelme és a határokon át terjedő egészségügyi veszélyek kezelése érdekében mindkét ügynökséget meg kell erősíteni, és erőteljesebb megbízatással kell ellátni.

Az ECDC megbízatását meg kell erősíteni, hogy az ügynökség támogatást nyújthasson a Bizottságnak és a tagállamoknak a következő területeken:

 • járványügyi felügyelet valós idejű felügyeletet biztosító integrált rendszerekkel
 • felkészültségi és reagálási tervek, jelentéstétel és ellenőrzés
 • nem kötelező erejű ajánlások és kockázatkezelési lehetőségek
 • lehetőség az EU egészségügyi munkacsoportjának mozgósítására és bevetésére a tagállamok helyi intézkedéseinek támogatására
 • az uniós referencialaboratóriumok hálózatának és az emberi eredetű anyagokkal foglalkozó hálózatnak a kiépítése.

Az Európai Gyógyszerügynökség megbízatását meg kell erősíteni, hogy az ügynökség elősegíthesse az egészségügyi válságokra való összehangolt, uniós szintű reagálást, mégpedig az alábbiak révén:

 • a kritikus gyógyszerekben és orvostechnikai eszközökben mutatkozó hiányok kockázatának nyomon követése és csökkentése
 • tudományos tanácsadás olyan gyógyszerekre vonatkozóan, amelyek alkalmasak lehetnek az egészségügyi válságokat kiváltó betegségek kezelésére, megelőzésére vagy diagnosztizálására
 • az oltóanyagok hatásosságát és biztonságosságát nyomon követő vizsgálatok összehangolása
 • klinikai vizsgálatok koordinálása.

A Bizottság a mai napon ismerteti a jövőbeli Egészségügyi Szükséghelyzet-reagálási Hatóság (HERA) főbb elemeit is, amelyre 2021 végéig kell javaslatot tenni. Ez az új struktúra lényeges szerepet kapna a határokon át terjedő egészségügyi veszélyekre való jobb uniós szintű reagálás támogatásában.

További információk

Az európai egészségügyi unió honlapja

Kérdések és válaszok

Tájékoztató – európai egészségügyi unió – az egészségügyi válságok közös kezelése

Tájékoztató – európai egészségügyi unió – az ügynökségek szerepe

Közlemény: Az európai egészségügyi unió kiépítése: felkészültség és reziliencia

A határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről szóló rendeletre irányuló javaslat

Az Európai Gyógyszerügynökség megbízatásának kiterjesztésére irányuló javaslat

Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ megbízatásának kiterjesztésére irányuló javaslat

Az EU koronavírus-járvány elleni válaszintézkedései

A Bizottság válaszintézkedéseinek áttekintése

Az Unió helyzetét értékelő beszéd

Forrás:
Az európai egészségügyi unió kiépítése: jobb válságkészültség és -reagálás Európában; Európai Bizottság; 2020. november 11.