egészségügygazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

A koronavírus-járvány (CoVID-19) miatt szükségessé vált rendkívüli kormányzati intézkedések rendeletei – 2020. november 16-november 21.

Szerző: 2020. november 23.No Comments
 • 505/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet a 2020. november 4-én kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának meghosszabbításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 250. szám; 2020. november 17.; 8000. o. (PDF)
 • 507/2020. (XI. 17.) Korm. rendelet az állami fenntartású, egészségügyi szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók irányításának a veszélyhelyzetben alkalmazandó szabályairól
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 250. szám; 2020. november 17.; 8001-8004. o. (PDF)
 • 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 248. szám; 2020. november 16.; 7954-7962. o. (PDF)
 • 1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 251. szám; 2020. november 18.; 8018. o. (PDF)
 • 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 251. szám; 2020. november 18.; 8018-8031. o. (PDF)
 • 1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozat a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 251. szám; 2020. november 18.; 8032. o. (PDF)
 • 509/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet az egészségügyi és az egészségügyben dolgozók, a nevelési, oktatási intézményekben nevelési, oktatási tevékenységet végző dolgozók, a szociális intézményekben dolgozók, valamint a bölcsődei ellátásban dolgozók SARS-CoV-2 koronavírus kimutatására alkalmas rendszeres vizsgálatáról és az egészségügyi ellátással összefüggő egyes kérdésekről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 252. szám; 2020. november 19.; 8046-8047. o. (PDF)
 • 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 252. szám; 2020. november 19.; 8047. o. (PDF)
 • 1826/2020. (XI. 19.) Korm. határozat a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének ismételt megemeléséről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 253. szám; 2020. november 19.; 8079-8080. o. (PF)
 • A Kormány 1837/2020. (XI. 20.) Korm. határozata az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása érdekében végzett feladatokról, valamint a Miniszterelnökség fejezetnél felmerült többletkiadások fedezetének biztosításáról
  Magyar Közlöny; 2020. évi 254. szám; 2020. november 20.; 8124. o. (PDF)
 • 512/2020. (XI. 21.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején a parkolást könnyítő intézkedésekről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 255. szám; 2020. november 21.; 8126. o. (PDF)
 • 1839/2020. (XI. 21.) Korm. határozat a veszélyhelyzet idején a parkolás könnyítése érdekében szükséges intézkedésekről
  Nemzeti Jogszabálytár
  Magyar Közlöny; 2020. évi 255. szám; 2020. november 21.; 8127. o. (PDF)