Skip to main content
gazdaságinformatikaInternetközigazgatás: magyartörvények, határozatok

2020. évi CXLV. törvény egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről

Szerző: 2020. december 21.No Comments

„1. § E törvény hatálya az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások, így
a) a közúti közlekedésről szóló törvény szerinti várakozási (parkolási) közszolgáltatás,
b) a használati díj, valamint az útdíj ellenében viszonylati jeggyel igénybe vehető országos közút közlekedési
célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás,
c) a használati díj ellenében igénybe vehető helyi közút közlekedési célú rendelkezésre bocsátása szolgáltatás,
továbbá
d) az állam vagy a helyi önkormányzat többségi befolyása alatt álló szolgáltató által, közszolgáltatásként
nyújtott
da) helyi közúti,
db) helyközi (távolsági) közúti,
dc) vízi,
dd) helyi, elővárosi és országos vasúti, valamint
de) a dd) alpontban meg nem határozott vasúti
személyszállítási szolgáltatás
elektronikus értékesítés útján történő igénybevételére terjed ki.

4. §…(6) A működtető az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások egységes rendszerben történő értékesítését kizárólag viszonteladók közreműködésével biztosítja a végfelhasználók számára. A működtető köteles a viszonteladókkal az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatás nyújtására szerződést kötni az egyenlő bánásmód elvének megtartása mellett. A működtető a számvitelről szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozással viszonteladói szerződés megkötésére nem jogosult.

9. §
(1) A miniszter az egységes rendszer működtetésére vonatkozó koncessziós eljárást első alkalommal legkésőbb 2021. március 31. napjáig megindítja.
(2) A koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjáig az egységes rendszer működtetését a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvény 2020. december 31-én hatályos 3. § (2) bekezdése szerinti nemzeti mobil fizetési szervezet végzi, amely az egységes elektronikus értékesítésű közszolgáltatások értékesítését a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló 2011. évi CC. törvénynek, továbbá a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletnek az e törvény hatálybalépését megelőző napon hatályos rendelkezései alkalmazásával látja el. A koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában a nemzeti mobil fizetési szervezetnek a nemzeti mobil fizetési rendszerről szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet szerint megkötött és a koncessziós szerződésben meghatározott szolgáltatásnyújtás kezdő időpontjában hatályos viszonteladói szerződéseiből és szolgáltatói szerződéseiből származó valamennyi joga és kötelezettsége e törvény alapján a működtetőre száll át.”

Forrás:
2020. évi CXLV. törvény egyes közszolgáltatások egységes elektronikus értékesítéséről; Magyar Közlöny; Magyar Közlöny; 2020. évi 282. szám; 2020. december 18.; 9749-9752. o. (PDF)