Európai Unióközigazgatás: magyartörvények, határozatok

1037/2021. (II. 5.) Korm. határozat a Gazdaság-újraindítási Akciótervről

Szerző: 2021. február 7.No Comments

„A világjárvány előtt kitűzött célunk változatlan: Magyarország 2030-ra Európa öt legélhetőbb állama közé tartozzon.

A Kormány ezért

1. a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv elkészítéséhez a következő kiemelt területeket (a továbbiakban: programterületek) határozza meg:

a) Demográfia és köznevelés: Célunk a gyermekvállalási kedv és a hazai lakosságszám növelése az ezt elősegítő család-, adó- és egészségpolitikai eszközök révén. Célunk a fiatal generációk XXI. századi követelményeknek megfelelő, nemzeti alapokon álló, minőségi oktatásának biztosítása;

b) Egyetemek megújítása: A felsőoktatási és a felnőttképzési rendszerek, valamint az ehhez kapcsolódó szakképzés megújításával célunk, hogy a magyar egyetemek Európa legmagasabb színvonalú oktatási, tudományos, innovációs és kulturális központjaivá, a helyi közösség és a gazdaság- és kutatásfejlesztés motorjává váljanak;

c) Felzárkózó települések és régiók: Célunk a fejlődésben lemaradt települések és régiók teljes körű fejlesztése a munka és a tanulás lehetőségeinek bővítésével;

d) Vízgazdálkodás: Célunk a magyarországi felszíni és a felszín alatti vízkészletek védelme és a vízgazdálkodás megújítása, versenyképességének és jövedelemtermelő képességének növelése. Célunk a klímaváltozás mezőgazdasági termelésre gyakorolt negatív hatásainak ellensúlyozása;

e) Fenntartható, zöld közlekedés: Célunk, hogy Magyarország összes települését egy nemzeti közlekedési rendszerbe kapcsoljuk össze, valamint a települési, regionális, városközi és az áruszállítási útvonalakat azok bővítésével, minőségi megújításával és klímabarát technológiák elterjesztésével fejlesszük;

f) Energetika (zöld átállás): Célunk Magyarország energiafüggetlenségének erősítése, az energetikai önállóság és önrendelkezés növelése, az energiaszektor korszerűsítése, az energetikai rendszerek hatékonyságának növelése és a digitalizáció elősegítése. További célunk az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátásának csökkentése, a Magyarország által vállalt klímavédelmi célok teljesítése;

g) Körforgásos gazdaság: Célunk, hogy csökkentsük a háztartások és a gazdaság által termelt hulladék mennyiségét, és fokozzuk a fejlett technológiákon alapuló környezetbarát újrahasznosítását;

h) Digitalizáció: Célunk a korszerű technológiákon és informatikai hálózatokon alapuló hatékony és versenyképes gazdasági, államigazgatási, oktatási és egészségügyi rendszerek kiépítése és fejlesztése;

i) Egészségügy: Célunk a magyarok általános egészségi állapotának folyamatos javítása az egészségügyi szolgáltatások színvonalának emelésével és az infrastrukturális, humánerőforrás és informatikai feltételek fejlesztésével;

2. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv részleteinek kidolgozása érdekében az Európai Bizottsággal a szükséges egyeztetéseket folytassa le, továbbá az egyeztetések alapján a programterületek Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz célkitűzéseihez illeszkedő tartalmának kialakítását koordinálja;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. március 31.

3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy koordinálja a Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben szereplő beavatkozások Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz célkitűzéseihez illeszkedő tartalmának kialakítási munkálatait, és ennek keretében döntsön a megvalósítani kívánt fejlesztések támogatásáról;
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

4. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv végrehajtásával kapcsolatos eljárásrendet alakítsa ki és terjessze a Kormány elé;
Felelős: európai uniós források felhasználásáért felelős miniszter
Határidő: 2021. március 31.

5. felhívja a szakpolitikai felelős minisztereket, hogy a programterületekhez illeszkedő projektek előkészítését kezdjék meg, valamint gondosodjanak az azokhoz kapcsolódó feltételes közbeszerzések megindításáról;
Felelős: az 1. melléklet szerinti miniszterek
Határidő: 2021. február 28.

6. felhívja a szakpolitikai felelős minisztereket, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter felé heti rendszerességgel szolgáltassanak adatot a Miniszterelnökséget vezető miniszter által megjelölt tartalommal.
Felelős: az 1. melléklet szerinti miniszterek
Határidő: az e kormányhatározat közzétételét követő 7. naptári naptól folyamatosan

1. melléklet az 1037/2021. (II. 5.) Korm. határozathoz

Programterület neve — Szakpolitikai felelős
A. Demográfia és köznevelés
Miniszterelnökséget vezető miniszter / családokért felelős tárca nélküli miniszter az emberi erőforrások miniszterével együttműködve

B. Egyetemek megújítása
innovációért és technológiáért felelős miniszter

C. Felzárkózó települések és régiók
belügyminiszter

D. Vízgazdálkodás
agrárminiszter

E. Fenntartható zöld közlekedés
innovációért és technológiáért felelős miniszter / Miniszterelnökséget vezető miniszter

F. Energetika (zöld átállás)
innovációért és technológiáért felelős miniszter

G. Körforgásos gazdaság
innovációért és technológiáért felelős miniszter

H. Digitalizáció
innovációért és technológiáért felelős miniszter / a miniszterelnök kabinetfőnöke / belügyminiszter

I. Egészségügy
emberi erőforrások minisztere”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 18. szám; 2021. február 5.; 571-572. o. (PDF)