közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelete a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2021. április 5.No Comments

„…A Korm. rendelet a következő 2/A. alcímmel egészül ki:
„2/A. Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok továbbítása 8/A. § (1) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszerben nyilvántartott adatok és a Tv. 2. § a) pontja szerinti KSZDR szervezet esetében a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer adatai a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 62/A. § (1) bekezdés c) pontja szerinti álláshely-azonosítóval (a továbbiakban: álláshely-azonosító) kerülnek összekapcsolásra.
(2) A Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerbe csak olyan központi kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott személy adata rögzíthető, aki számára az álláshely-azonosító rendelkezésre áll.
(3) Az álláshely-azonosítóhoz tartozó, a Kit. 62/A. § (1) bekezdése szerinti álláshelyi adatok és a Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszerben rögzített személyes adatok valós idejű megfeleltetésére kerül sor.
(4) Az Álláshely Nyilvántartó Rendszer esetében a jogosultságkezelés a Kit. 62/A. és 62/B. §-a szerint valósul meg.”…”

Forrás:
A Kormány 159/2021. (III. 31.) Korm. rendelete a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerről szóló 2020. évi CLXII. törvény végrehajtásáról szóló 673/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról; Magyar Közlöny; 2021. évi 55. szám; 2021. március 31.; 2104-2106. o. (PDF)