gazdaságinformatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatika

A héten olvastuk: válogatás a Közbeszerzési Értesítőben megjelent informatikai és szakpolitikai témájú eljárások eredményeiből – 2021. április 5-április 9.

Szerző: 2021. április 10.No Comments
[Megtartottuk az egyes tételek eredeti helyesírását. Szerk.]

Ajánlati/Részvételi felhívás

GPU szerverek beszerzése neurális NLP kutatáshoz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/64
Közzététel dátuma: 2021.04.06.
Ajánlatkérő: Nyelvtudományi Kutatóközpont
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.28.
2 db, klaszterbe szervezett GPU-s számítógép megfelelő kapacitású háttértárolóval és szerverrel konfigurációba szervezve, valamint 1 db nagy kapacitású storage berendezés beszerzése (szállítása és üzembe helyezése)
Lásd bővebben

On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szük. szolg.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/64
Közzététel dátuma: 2021.04.06.
Ajánlatkérő: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.14.
On-line bankkártyás fizetéshez (VPOS) szükséges szolgáltatások megrendelése/2021
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – KM6 – ASP rendszerek üzemelt.
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.07.
Ajánlatkérő eszközparkjába az alábbi informatikai rendszerek tartoznak: Keretrendszer, Ipar- és kereskedelmi szakrendszer, Ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer, hagyatéki leltár szakrendszer, IPP rendszer, SM rendszer, Log-gyűjtő rendszer (SSB), ASP_DWH.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget a nettó 2.501.942.221,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban keretösszeg) jelenti.
Lásd bővebben

Felhívás_Szerver, hardver beszerzés
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Magyar Nemzeti Bank
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.03.
Magyar Nemzeti Bank részére keretszerződés keretében, egyedi lehívással szerver hardverek szállítása és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. (42 darab szerver)
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – KM2 – Java IT
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.07.
Ajánlatkérőnek az alábbi rendszerek tekintetében van szüksége támogatásra: Az adatszolgáltatási bírság – Bírság Rendszer, Duna menti interregionális program – EMS rendszer, Pénzügyi, fizetési integrációs rendszer – Payment Switch rendszer, Terület- és Településfejlesztés Operatív Program (TOP) kapacitástervező és státuszfigyelő rendszer
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget a nettó 1.077.532.344,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban keretösszeg) jelenti.
Lásd bővebben

Ajánlati felhívás – KM1 – Kincstár egyes IT rendsz
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Magyar Államkincstár
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.07.
A közbeszerzési eljárás célja a Magyar Államkincstárnál (továbbiakban Kincstár) üzemeltetett, alább részletezett informatikai rendszerek infra- és alkalmazásüzemeltetés-támogatása, kulcsfelhasználói támogatása, a rendszerek jogszabálykövetése illetve továbbfejlesztése. Ajánlatkérőnek az alábbi rendszerek tekintetében van szükségese támogatásra: HONLAP, KGR-K11, KIRA, KTÖRZS, OTR, ÖNEGM, Pályázatkezelő rendszer. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a keretmegállapodásban előirányzott teljes mennyiséget a nettó 2.520.895.204,- Ft mértékű keretösszeg (a továbbiakban keretösszeg) jelenti.
Lásd bővebben

Vizsgáztatást támogató rendszerek
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.05.06.
Jelen közbeszerzés tárgyát képezi a vizsgaközpontok akkreditációját, nyilvántartását, valamint az ágazati alapvizsgák és szakmai vizsgák lebonyolítását támogató informatikai rendszerek megvalósítása, a rendszerek feladatbankjának pilot feltöltése, valamint kapcsolódó szolgáltatások nyújtása
Lásd bővebben

Jantar beléptetőszoftver korszerűsítése
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/65
Közzététel dátuma: 2021.04.07.
Ajánlatkérő: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.16.
Lásd bővebben

Műtárgyállomány digitalizációja KDS2021 keretében
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Szépművészeti Múzeum
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.19.
Digitális gyűjteményfejlesztés: múzeumi műtárgyállomány széles spektrumú digitalizációja a KDS 2021 projekt keretében
Feladat: Különböző méterű és típusú hazai és határon túli múzeumok gyűjteményeiben két és három dimenziós múzeumi tárgyak és múzeumi terek digitalizálása. Cél 3500 db múzeumi tárgy nagyfelbontású fotózása, 100 múzeumi tárgy 3D modelljének elkészítése, valamit együttműködve a tartalomszolgáltató intézmények muzeológusaival a tárgyak minőségi leíró adatainak (metaadatainak) létrehozása, adattisztítása, adatgazdagítása és összefűzése az elkészített képi állományokkal.
Lásd bővebben

KRA rendszer továbbfejlesztése 2021
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/65
Közzététel dátuma: 2021.04.07.
Ajánlatkérő: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.30.
Nyertes Ajánlattevő (AT) feladata Ajánlatkérő (AK) meglévő (kb. 150 felhasználó által használt) központi referencia adatbázisának (KRA) továbbfejlesztése, ill. valamennyi meglévő szerver op. rendszerének solaris-ról linux-ra történő cseréje, továbbá vékonykliens fejlesztés
Lásd bővebben

SZTNYR fejlesztés minőségbiztosítása (AF és EKD)
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/67
Közzététel dátuma: 2021.04.09.
Ajánlatkérő: Belügyminisztérium
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.04.26.
Jelen közbeszerzési eljárás – az AK „A Személyügyi Támogató és Nyilvántartó Rendszer a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszerhez integrálása” tárgyú informatikai fejlesztéséhez kapcsolódóan – minőségbiztosítási feladatok ellátása tárgyú vállalkozási szerződés megkötésére irányul.
Lásd bővebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről

Tájékoztató az eljárás eredményéről – CT-EcoStat
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/64
Közzététel dátuma: 2021.04.06.
Ajánlatkérő: Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Titkársága
Nyertes ajánlattevő: CompuTREND Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő (a továbbiakban rövidítve: AK) saját és az általa működtetett kutatóhelyek által jelenleg is a saját működésüket kiszolgáló CT-EcoSTAT Rendszer által nyújtott szolgáltatások folyamatosa biztosítása (jogszabálykövetés, szoftverfrissítés, HelpDesk szolgáltatás, hibajavítás, valamint CT-EcoDIGIT elektronikus bizonylatkezelő és utalványozó modul bevezetése), valamint üzemeltetése a műszaki leírásban részletezettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül): 276.370.000,- Ft
Lásd bővebben

Tájékoztató eljárás eredményéről
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/66
Közzététel dátuma: 2021.04.08.
Ajánlatkérő: Országos Bírósági Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Gabesz SZOFT Informatikai Kereskedelmi, Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Hypervisor rendszerek, illetve a VMware különböző rendszerkomponensei üzemeltetése és a rendszer rendelkezésre állásának biztosítása az SLA-ban meghatározott minőségi elvárásnak megfelelően 12 hónapig
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 28.800.000,- Ft
Lásd bővebben

Support II. 2020. – eredménytájékoztató
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/65
Közzététel dátuma: 2021.04.07.
Ajánlatkérő: Információs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Support feladatok ellátása öt részben a műszaki leírásban rögzítettek szerint.
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 51.489.701,- Ft
Lásd bővebben

Kompl. kommunikációs feladatok-ePincekönyv, KIFÜ
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/65
Közzététel dátuma: 2021.04.07.
Ajánlatkérő: Nemzeti Kommunikációs Hivatal
Nyertes ajánlattevő: Keiok Kft.
Vállalkozási keretszerződés – „Komplex kommunikációs, médiaügynökségi és rendezvényszervezési feladatok ellátása az ePincekönyv projekt keretében a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség részére”
A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül): 25.094.882,- Ft
Lásd bővebben