Európai Uniógazdaságinformatikaközigazgatás: magyartársadalom

Megjelent az egyeztetés alatt lévő Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) újabb verziójának összefoglalója

Szerző: 2021. május 24.No Comments

„Megjelent a DIMOP Plusz (korábbi elnevezése: Digitális Megújulás Operatív Program, DIMOP) operatív program újabb verziójának összefoglalója a www.palyazat.gov.hu weboldalon. Az operatív program továbbfejlesztése során az intézményrendszer törekedett a partnerségi egyeztetési folyamat során eddig megküldött szakmai vélemények és észrevételek beépítésére, a hazai és uniós egyeztető fórumokon elhangozott álláspontok figyelembevételére. Továbbra is várjuk a szakmai szervezetek, állampolgárok észrevételeit, javaslatait, amelyek rögzítésére a weboldalon van lehetőség.

A versenyképesség növelésének egyik horizontális dimenziója egy olyan működési környezet megteremtése, amelynek kialakítása követi a kor, a technológia és a gazdasági-társadalmi igények fejlődését. Azok az országok és társadalmak képesek lépést tartani a világ fejlődésével, amelyek az élet minden területén tudatosan alkalmazzák a digitális technológiákat és folyamatosan megújítják azokat. A digitális átmenet integrált megközelítést megkívánó domináns célrendszerré vált, amelynek választ kell tudnia adni a jelenlegi és az újonnan felmerülő globális, technológiai, biztonsági és fenntarthatósági kihívásokra. A gazdaság és társadalmi versenyképesség megtartása és növelése érdekében Magyarország a 2021-2027 közötti időszakban egy külön – horizontális – operatív program, a Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz) keretében tervezi végrehajtani ezeket a fejlesztéseket.

A DIMOP Plusz egységes szemléletmód mellett kívánja összehangolni az ágazati szakpolitikai beruházásokat és az innovatív technológiák alkalmazását, hogy egységes szolgáltatási rétegeken keresztül, adatintenzív megközelítésben járuljon hozzá az egyes szakpolitikai feladatok digitalizációs beruházásaihoz és ilyen módon átfogó megoldásokat támogasson, amelyek egy-egy ágazati célkitűzés megvalósulása mellett egységesen támogatják a digitális transzformáció folyamatát.

A DIMOP Plusz négy prioritási tengelyből áll:
Prioritási tengely Finanszírozó Alap Régiókategória
1. Inteligensebb Magyarország ERFA fejlettebb, kevésbé fejlett
2. Hi-tech és zöld átállás ERFA fejlettebb, kevésbé fejlett
3. Magyarország csatlakoztatva ERFA fejlettebb, kevésbé fejlett
4. Digitális állampolgárság ESZA+ fejlettebb, kevésbé fejlett”

Forrás:
Folytatódik a programok társadalmi egyeztetése; Széchenyi 2020; 2021. május 17.
Digitális Megújulás Operatív Program Plusz (DIMOP Plusz); Széchenyi 2020; 2021