gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

1337/2021. (VI. 1.) Korm. határozat az építésgazdaság hatékonyságjavítását, teljesítménynövelését és az épített környezet fenntartható fejlesztését célzó középtávú stratégiáról és intézkedési tervről

Szerző: 2021. június 6.No Comments

„…1. egyetért a Nemzeti Fenntartható Építésgazdasági Stratégia (a továbbiakban: Stratégia) céljaival és az építéságazat teljesítményének, termelékenységének és hatékonyságának javítása érdekében együttműködik az építésgazdaság szereplőivel, hogy az építőipari szektor technológiai váltása minél korábban megvalósulhasson;

10. egyetért azzal, hogy az állami beruházások során az építéságazati digitalizáció, készlethatékonyság, a beépítésre kerülő termékek minőségbiztosítása és a termékéletút-követés céljából szükséges
a) az építési termékek műszaki információinak, teljesítményének és szabályozási dokumentumainak egységes, bárhol hozzáférhető, modern központi adat- és információtárának kialakítása, és
b) a szállítói (forgalmazói) termékinformációs adatlap és a kapcsolódó egységes, intelligens és elektronikus szállítólevél bevezetése a termékek egységes azonosítása mellett;
11. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy – a pénzügyminiszter és a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával – készítsen előterjesztést a 10. pont szerinti célok eléréséhez szükséges részletes intézkedések megtételéről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, pénzügyminiszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2021. június 30.

18. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy évente készítsen jelentést a Kormány részére a Stratégia és a Stratégiához kapcsolódó intézkedési terv végrehajtásáról és eredményeiről;
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő: 2022. február 15-étől folyamatosan minden év február 15. napja…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 100. szám; 2021. június 1.; 4309-4312. o. (PDF)