közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

304/2021. (VI. 2.) Korm. rendelet a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

Szerző: 2021. június 6.No Comments

„…1. § (1) A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2f ) és (2g) bekezdéssel egészül ki:…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. évi 101. szám; 2021. június 2.; 4323-4325. o. (PDF)