fenntartható fejlődésgazdaságközigazgatás: magyartechnikatörvények, határozatok

A Kormány 1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozata a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról

Szerző: 2021. június 11.No Comments

„A Kormány
1. a hidrogéngazdaság kiépítésének ösztönzése céljából, egyúttal a klímasemlegesség elérésének egyik eszközeként elfogadja a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és elrendeli a Stratégia kormányzati honlapon történő közzétételét;

2. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy az IKOP Plusz és a KEHOP Plusz programok tekintetében a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával, a GINOP Plusz program tekintetében pedig a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a pénzügyminiszter bevonásával a programok végrehajtása során lehetőség szerint biztosítsa a Stratégiában nevesített prioritást élvező projektek – Teherforgalom zöldítése; Helyi léptékű szállítással összefüggő közszolgáltatások zöldítése; Hidrogén völgyek kialakítása Magyarországon;
Karbonmentes hidrogénelőállítás, szállítás és energiatárolás; Kék hidrogén projekt; valamint Hidrogéngazdaság kiépítését szolgáló kutatás-fejlesztés-innováció – pénzügyi fedezetét.
Felelős: innovációért és technológiáért felelős miniszter, Miniszterelnökséget vezető miniszter, pénzügyminiszter
Határidő: a 2021–2027 közötti programok éves fejlesztési kereteinek tervezése során…”

Forrás:
A Kormány 1372/2021. (VI. 10.) Korm. határozata a Nemzeti Hidrogén Stratégia 2030 elfogadásáról; Magyar Közlöny; 2021. évi 109. szám; 2021. június 10.; 4703. (PDF)
Magyarország Nemzeti Hidrogénstratégiája; Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM; 2021. június 2.)