Európai UniógazdaságinformatikaInternettechnika

Az Európai Bizottság a dolgok fogyasztói internetének (consumer Internet of Things) versenyjogi problémáiról

Szerző: 2021. június 13.No Comments

„Az Európai Bizottság a mai napon közzétette versenyágazati vizsgálatának előzetes eredményeit, amelyet a dolgok fogyasztói internetének az Európai Unión belüli termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó piacain folytatott. Az előzetes jelentés nem csupán e piacok gyors növekedését erősíti meg, hanem az ágazati vizsgálat válaszadói által felvetett potenciális aggályokat is körvonalazza.

Margrethe Vestager versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Amikor elindítottuk ezt az ágazati vizsgálatot, aggódtunk annak a kockázata miatt, hogy úgynevezett „kapuőrök” jelenhetnek meg ebben az ágazatban. Nyugtalanított minket, hogy ezek a szereplők arra használhatják piaci erejüket, hogy akadályozzák a versenyt, és megkárosítsák a fejlődő vállalkozásokat és a fogyasztókat. A ma közzétett első eredmények alapján úgy tűnik, hogy az ágazatban sokan osztják aggályainkat. Továbbá tisztességes versenyre van szükség ahhoz, hogy a lehető legjobban kihasználhassuk a dolgok fogyasztói internetében rejlő lehetőségeket a fogyasztók mindennapi életének megkönnyítésére. A mostani elemzés eredményei beépülnek majd a jövőbeli jogérvényesítési és szabályozási intézkedéseinkbe, reméljük, hogy az elkövetkező hónapokban valamennyi érdekelt féltől további visszajelzéseket kapunk.”

Az Európa digitális jövőjének megtervezéséről szóló bizottsági közleményben tett bejelentést követően, a Bizottság digitális stratégiájának részeként 2020. július 16-án elindította a dolgok internetével kapcsolatos ágazati vizsgálatot. A vizsgálat során a Bizottság több mint 200 olyan különböző méretű, európai, ázsiai és egyesült államokbeli székhelyű vállalattól gyűjtött információkat, amelyek a dolgok fogyasztói internetének termék- és szolgáltatási piacain tevékenykednek. Ezen túlmenően az említett vállalatok több mint 1000 megállapodásról tájékoztatták a Bizottságot. Ezek az információk képezik a ma közzétett előzetes jelentés alapját.

Az előzetes jelentés főbb megállapításai

A dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos ágazati vizsgálatról szóló előzetes jelentés megállapításai a következőkre terjednek ki: i. a dolgok fogyasztói internetéhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások jellemzői, ii. az ezeken a piacokon zajló verseny jellemzői, iii. a válaszadók által említett, a dolgok fogyasztói internete piacainak jelenlegi működésével, valamint azok jövőbeli alakulásával kapcsolatos, potenciálisan aggodalomra okot adó legfontosabb területek.

A dolgok fogyasztói internetéhez kapcsolódó termékek és szolgáltatások jellemzői

Az előzetes jelentés megállapítja, hogy bár a dolgok internete viszonylag új terület, gyorsan növekszik, és egyre inkább mindennapi életünk részévé válik. Emellett az a tendencia figyelhető meg, hogy egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre virtuális asszisztensek, vagyis a különböző intelligens eszközök és a dolgok fogyasztói internete közötti interakciót lehetővé tevő felhasználói interfészek, és terjed azok alkalmazása.

A dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos termékek és szolgáltatások piacán fennálló verseny jellemzői

Az ágazati vizsgálat válaszadóinak többsége a technológiai beruházások költségét és a versenyhelyzetet jelöli meg az ágazatba való belépés vagy terjeszkedés fő akadályaiként. A válaszok szerint a technológiai beruházások költségei különösen magasak a virtuális asszisztensek piacán. Ami a versenyhelyzetet illeti, számos válaszadó számolt be arról, hogy nehezen tud versenyezni a vertikálisan integrált vállalkozásokkal (pl. Google, Amazon vagy Apple), amelyek a dolgok fogyasztói internetének területén belül és azon túl is kiépítették saját ökoszisztémájukat. Mivel ezek a szereplők szolgáltatják az intelligens és mobil eszközökön futó legelterjedtebb operációs rendszereket és a vezető virtuális asszisztenseket, ők határozzák meg azt a folyamatot, ahogyan az intelligens eszközök és szolgáltatások beépülnek a dolgok fogyasztói internetének rendszerébe.

A potenciálisan aggodalomra okot adó legfontosabb területek

  1. A válaszadók aggodalmuknak adtak hangot a virtuális asszisztenseket érintő bizonyos kizárólagossági és árukapcsolási gyakorlatokkal kapcsolatosan, valamint annak korlátozása tekintetében, hogy különböző virtuális asszisztenseket lehessen használni ugyanazon az intelligens eszközön.
  2. Az előzetes jelentés a válaszadók által felvetett több potenciális aggályt ismertet a virtuális asszisztensek és az intelligens eszközökön futó operációs rendszerek közvetítői helyzetére vonatkozóan is, amely egyrészt a felhasználók között, másrészt pedig az intelligens eszközök vagy a dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos szolgáltatások között valósul meg. Az említett helyzet – az adatok előállításában és gyűjtésében betöltött alapvető szerepükkel együtt – lehetővé teszi számukra a felhasználók közötti kapcsolatok ellenőrzését. Ezzel összefüggésben a válaszadók aggodalmukat fejezték ki a dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos szolgáltatásaik fellelhetőségével és láthatóságával kapcsolatban is.
  3. Úgy tűnik, hogy az intelligens eszközökön futó operációs rendszerek és a virtuális asszisztensek szolgáltatói széles körű hozzáféréssel rendelkeznek az adatokhoz, többek között a harmadik felek intelligens készülékeivel és a dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos szolgáltatásokkal folytatott felhasználói interakciókra vonatkozó információkhoz. Az ágazati vizsgálat válaszadói úgy vélik, hogy a nagy mennyiségű adathoz való hozzáférés és azok gyűjtése nem csupán általános célú virtuális asszisztenseik javítása és piaci helyzete tekintetében biztosítana előnyöket a virtuális asszisztensek szolgáltatóinak, hanem azt is lehetővé tenné számukra, hogy könnyebben érvényesüljenek a környező piacokon.
  4. A válaszadók szerint a szabadalmaztatott technológia elterjedtsége, amely esetenként „de facto szabványok” létrejöttéhez vezet, a technológia széttagoltságával és a közös szabványok hiányával együttvéve aggályokat vet fel azzal kapcsolatban, hogy a dolgok fogyasztói internetének ágazatában hiányzik az átjárhatóság. A virtuális asszisztensek és operációs rendszerek néhány szolgáltatója állítólag egyoldalúan ellenőrzi az átjárhatósági és integrációs folyamatokat, és képes korlátozni harmadik felek intelligens eszközeinek és a dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos szolgáltatásainak működését saját hasonló eszközeihez és szolgáltatásaihoz képest.

A további lépések

Az ágazati vizsgálat megállapításaira vonatkozó előzetes jelentésről most tizenkét hétig, 2021. szeptember 1-jéig tartó nyilvános konzultációra kerül sor. Minden érdekelt fél észrevételeket tehet az ágazati vizsgálat megállapításaival kapcsolatban, kiegészítő információkat szolgáltathat, vagy további aggodalomra okot adó területekre hívhatja fel a figyelmet.

A Bizottság a végleges jelentést 2022 első felében kívánja közzétenni.

A dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos ágazati vizsgálat keretében gyűjtött információk iránymutatással szolgálnak majd a Bizottság jövőbeli jogérvényesítési és szabályozási tevékenységéhez. Az ágazati vizsgálatot követő, a versenyjog érvényesítését célzó intézkedéseknek eseti értékelésen kell alapulniuk. Az ágazati vizsgálat megállapításai emellett hozzájárulhatnak a digitális piacokról szóló jogszabályra irányuló bizottsági javaslatról folyó jogalkotási vitához is.

További háttér-információkat a Kérdésekben és válaszokban, valamint az ágazati vizsgálattal foglalkozó weboldalon talál.”

Forrás:
Antitröszt: A Bizottság közzéteszi a dolgok fogyasztói internetével kapcsolatos ágazati vizsgálat első megállapításait; Európai Bizottság; 2021. június 9.