egészségügyEurópai Unió

Megerősödve kikerülni a világjárványból: a korai tanulságokra való reagálás – Európai Bizottság

Szerző: 2021. június 20.No Comments

„A mai napon Európai Bizottság közleményt terjeszt elő a Covid19-világjárvány kapcsán az elmúlt 18 hónapban levont korai tanulságokról, valamint az uniós és nemzeti szintű intézkedések ezekre épített javításáról. Ennek köszönhetően javulhat a népegészségügyi kockázatok előrejelzése és korai felismerése, a vészhelyzeti tervezés, valamint gyorsabb és hatékonyabb közös uniós és nemzeti válaszlépések tehetők valamennyi szinten.

A Bizottság tíz tanulságot fogalmazott meg arra vonatkozóan, hogy mit kell javítani, és mit lehet tenni a jövőben. Ez a tíz tanulság nem kimerítő jellegű, hanem bepillantást nyújt mindabba, amiről már tudjuk, hogy meg kell valósítani minden európai polgár érdekében:

  1. A gyorsabb felismerés és a jobb reagálás hathatós globális járványügyi felügyeletet és a pandémiával kapcsolatos információk összegyűjtésére szolgáló továbbfejlesztett európai rendszert tesz szükségessé. Az EU-nak vezető szerepet kell vállalnia egy összehasonlítható adatokon alapuló, új, széleskörű globális felügyeleti rendszer kialakítására irányuló erőfeszítésekben. 2021-ben új és továbbfejlesztett európai információs rendszer jön létre a pandémiával kapcsolatos információk gyűjtésére.
  2. A világosabb és összehangoltabb tudományos tanácsadás megkönnyítené a szakpolitikai döntéseket és a nyilvánosság tájékoztatását. Az EU-nak 2021 végéig ki kell neveznie egy európai főepidemiológust és ki kell alakítania egy ennek megfelelő irányítási struktúrát.
  3. A jobb felkészültség folyamatos beruházásokat, ellenőrzést és felülvizsgálatokat igényel. Az Európai Bizottságnak éves felkészültségi jelentést kell készítenie.
  4. A vészhelyzeti eszközöknek gyorsabban és könnyebben aktiválhatónak kell lenniük. Az EU-nak létre kell hoznia az uniós járványügyi szükségállapot aktiválásának keretét, valamint a válsághelyzetek kezelésére szolgáló eszköztárat.
  5. Az összehangolt intézkedéseknek Európában reflexszerűvé kell válniuk. Az európai egészségügyi uniót gyorsan, még az év vége előtt el kell fogadni, és meg kell erősíteni az intézményközi koordinációt és munkamódszereket.
  6. A kritikus berendezések és gyógyszerek áramlásának biztosításához köz-magán társulásokra és erősebb ellátási láncokra van szükség. Az egészségügyi Szükséghelyzet-felkészültségi és -reagálási Hatóságnak 2022 elejére működőképesnek kell lennie, és létre kell hozni egy közös európai érdeket szolgáló, egészségügyi szempontból fontos projektet, a gyógyszeriparban áttörést jelentő innováció lehetővé tétele érdekében. Az uniós FAB-eszköznek biztosítania kell, hogy az EU elegendő, folyamatosan aktív kapacitással rendelkezzen ahhoz, hogy évente 500–700 millió adag oltóanyagot állítson elő, és ezen adagok fele a világjárvány első hat hónapjában rendelkezésre álljon.
  7. A klinikai kutatás gyorsabbá, szélesebb körűvé és hatékonyabbá tételéhez elengedhetetlen a páneurópai megközelítés. Létre kell hozni egy nagyszabású uniós platformot a több központban végzett klinikai vizsgálatok számára.
  8. A pandémiával való megbirkózás képessége az egészségügyi rendszerekbe történő folyamatos és fokozott beruházásoktól függ. A tagállamokat támogatni kell abban, hogy helyreállítási és rezilienciaépítési beruházásaik részeként megerősítsék az egészségügyi rendszerek általános rezilienciáját.
  9. A világjárványok megelőzése, a világjárványokra való felkészültség és reagálás globális prioritás Európa számára. Az EU-nak továbbra is vezető szerepet kell vállalnia a globális válaszadásban, különösen a COVAX révén, valamint az Egészségügyi Világszervezet megerősítésében, a globális egészségbiztonsági architektúra megerősítése révén. A fő partnerekkel a pandémiára való felkészültséggel kapcsolatos partnerségeket is ki kell alakítani.
  10. Összehangoltabb és kifinomultabb megközelítést kell kidolgozni a félretájékoztatás és a dezinformáció kezelésére.

Következő lépések

A Covid19-világjárvány korai tanulságairól szóló jelentés információkkal szolgál majd az Európai Tanács júniusi ülésén az uniós vezetők által folytatott megbeszélésekhez. A jelentést az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa elé terjesztik, és annak alapján a Bizottság 2021 második felében konkrét intézkedéséket fog hozni.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Az EU világjárványra adott átfogó válasza példa nélküli volt. Rekordidő alatt cselekedtünk, ami bizonyítja az európai együttműködés fontosságát. Együtt elértük, amit egyetlen uniós tagállam sem érhetett volna el egyedül. Levontuk a tanulságokat arról is, hogy mi az, ami jól működött, és mit lehet majd jobban csinálni egy jövőbeli világjárvány esetén. E tanulságok alapján most változásokat kell eszközölnünk.

Margarítisz Szhinász, az európai életmód előmozdításáért felelős alelnök így fogalmazott: „Annak ellenére, hogy az európai szintű egészségügyi politika még gyerekcipőben jár, az EU megfelelően reagált a világjárványra számos példa nélküli, rekordidő alatt kidolgozott és megvalósított kezdeményezéssel. Gyorsan, ambiciózusan és koherensen léptünk fel. Ez az uniós intézmények közötti példátlan szolidaritásnak is köszönhető, amely egységes uniós választ biztosított. Ez az egyik nagy tanulság, amelyre továbbra is építenünk kell. Nincs azonban idő, és nem is szabad megelégedni. A mai napon meghatározzuk azokat a konkrét területeket, amelyeken már tudjuk, hogy többet lehet és kell is tennünk annak érdekében, hogy a jövőben hatékonyabb egészségügyi válaszintézkedéseket biztosítsunk. Ez a válság katalizátorként hathat az európai integráció előmozdítására azokon a területeken, ahol arra a legnagyobb szükség van.”

Sztella Kiriakídisz, az egészségügyért és az élelmiszer-biztonságért felelős biztos kijelentette: „A példa nélküli népegészségügyi válságot lehetőséggé kell alakítani arra, hogy megerősödve kerüljünk ki belőle. A Covid19-válságból levont legfontosabb tanulság az, hogy a válság kezelésére alkalmazott ad hoc megoldásokból állandó struktúrákat kell létrehozni, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy a jövőben felkészültebbek legyünk. A lehető leghamarabb létre kell hoznunk egy erős európai egészségügyi uniót. Népegészségügyi veszély vagy egy újabb világjárvány esetén nem veszíthetünk időt. A vészhelyzeti intézkedéseknek strukturális kapacitássá kell válniuk. A szolidaritás, a felelősségvállalás és a mindannyiunkat egyformán érintő fenyegetésekre irányuló közös európai szintű erőfeszítés az, ami átsegít bennünket ezen a válságon és a következőn is.”

Háttér-információk

A válság kibontakozásával az EU az egészségpolitikai válaszok széles skáláját dolgozta ki, amit jól példáz az oltóanyagokkal kapcsolatos, az uniós oltóanyag-stratégián keresztüli közös megközelítés, valamint számos más szakpolitika kezdeményezése. A zöld sávokra vonatkozó kezdeményezés lehetővé tette, hogy folytatódjon az élelmiszerek és a gyógyszerek áramlása az egységes piacon. A fertőzési arányok értékelésének közös megközelítése a különböző régiókban sokkal következetesebbé tette a tesztelést és a karantént. A közelmúltban pedig rekordidő alatt elfogadták és végrehajtották az uniós digitális Covid-igazolványokat, előkészítve az idegenforgalom és az utazás ezen a nyáron és azon túli biztonságos újraindítását. Az EU ugyanakkor határozottan cselekedett a világjárvány gazdasági következményeinek kezelése érdekében. Ez a fellépés nagyban támaszkodott a korábbi gazdasági és pénzügyi válságok, illetve kihívások során szerzett tapasztalatra, illetve az azok kezelésére kialakított megoldásokra.

Ezek a sikerek azonban nem feledtetik azokat a nehézségeket, amelyek különösen a gyártási és termelési kapacitások bővítésével kapcsolatban merültek fel, részben a kutatás, fejlesztés és gyártás integrált megközelítésének hiánya miatt, ami lelassította az oltóanyagok kezdeti rendelkezésre állását. Bár ezek a problémák időközben megoldódtak, hosszabb távú megközelítésre van szükség a jövőbeli káros egészségügyi események vagy válságok enyhítésére.

További információk

Közlemény a Covid19-világjárvány korai tanulságainak hasznosításáról

Az Európai Bizottság hivatalos oldala a koronavírus-járvány elleni válaszintézkedésekről

Biztonságos és hatékony oltóanyagok az EU-ban

Uniós digitális Covid-igazolvány

Forrás:
Megerősödve kikerülni a világjárványból: a korai tanulságokra való reagálás; Európai Bizottság; 2021. június 15.