Európai Uniógazdaság

Versenyképesebb és dinamikus üzleti szolgáltatási piac kell az Európai Bizottság Bizottság frissített reformajánlásai szerint

Szerző: 2021. július 12.No Comments

„A mai napon a Bizottság frissített reformajánlásokat terjesztett elő hét szakmai szolgáltatás szabályozásával kapcsolatban. A ma közzétett ajánlások célja, hogy ösztönözzék és támogassák a tagállamokat egy, a növekedésnek, az innovációnak és a munkahelyteremtésnek kedvező szabályozási környezet létrehozásában, illetve hogy elhárítsák a szolgáltatások egységes piaca tekintetében fennálló akadályokat.

Az aktualizált ajánlások azt mutatják, hogy a tagállamok az ajánlások első, 2017-es közzététele óta csekély előrelépést értek el a szakmai szolgáltatásokra vonatkozó szabályok megreformálása terén. Csak néhány tagállam tett lépéseket az aránytalan szabályozás megszüntetése érdekében. Összességében a reformok csak részben teljesítették a Bizottság ajánlásait, és a legtöbb tagállamban további jelentős javításokra van szükség a szabályozás terén.

A célzott és hatékony strukturális reformok bevezetése ezekben az ágazatokban számos, a világjárvány által súlyosan érintett európai ipari ökoszisztéma javát szolgálná azáltal, hogy nyitottabb üzleti környezetet teremtene, szélesítené a választékot, valamint kedvezőbb árakat és innovatívabb szolgáltatásokat biztosítana a fogyasztók és az ipar számára.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos így nyilatkozott: „Az üzleti szolgáltatások alapvető fontosságúak az európai gazdaság számára. Az európai fogyasztók és az ipari ökoszisztémák is tőlük függnek. A mai ajánlások új lendületet adnak a tagállamoknak az egységes szolgáltatási piac versenyképességének és ellenálló képességének javítására, és hozzájárulnak a Covid19-válság utáni helyreálláshoz. Az elmúlt 4 év reformjainak korlátozott előrehaladása világossá tette számunkra, hogy magasabb fokozatba kell kapcsolnunk. Az Európai Bizottság kész támogatni a tagállamokat e folyamat során.”

A ma előterjesztett ajánlások hét, magas növekedési, innovációs és munkahelyteremtési potenciállal rendelkező szakmai üzleti szolgáltatásra összpontosítanak: az építészek, a mérnökök, az ügyvédek, a könyvelők, a szabadalmi ügynökök, az ingatlanközvetítők és az idegenvezetők által végzett tevékenységekre. Az ajánlások azokkal a nemzeti szabályokkal foglalkoznak, amelyek e tevékenységek gyakorlásának lehetőségét vagy módját szabályozzák, például azáltal, hogy számos tevékenység végzését speciális képesítés meglétéhez kötik, vagy korlátozzák, hogy a tevékenységet milyen társasági formával vagy tulajdonosi struktúrával rendelkező vállalkozások végezhetik. Ezek a gyakorlatok korlátozhatják a versenyt, valamint a vállalkozások tőkéhez, méretgazdaságossági előnyökhöz és innovációs lehetőségekhez való hozzáférését. A szabályozott szakmákhoz való hozzáférést és azok gyakorlását valóban gyakran említik a szolgáltatások egységes piaca tekintetében fennálló egyik legfőbb akadályként.

Ennek szellemében az ajánlások a következőkre összpontosítanak: i. a reformok terén elért előrelépések nyomon követése; ii. a figyelem ráirányítása azokra a területekre, ahol túlzott a szabályozás; valamint iii. azon területek meghatározása, amelyeken a reformok a legkedvezőbb gazdasági hatást válhatják ki.

Ez a közlemény elemzi és értékeli, hogy az egyes tagállamokban a hasonló szakmákra milyen mértékű korlátozások érvényesek.

A közlemény és az ajánlások a Bizottság azon ambiciózus programjához kapcsolódnak, melynek célja a szolgáltatások európai egységes piacának integráltabbá, versenyképesebbé és dinamikussá tétele, ahogyan azt az aktualizált, 2020-as új uniós iparstratégia[2] is megfogalmazta. A közleménnyel a Bizottság a jogérvényesítési cselekvési tervben[3] meghatározott egyik fő intézkedést hajtja végre.

Háttér-információk

Az üzleti szolgáltatások – amelyek közé számos szakmai szolgáltatás is tartozik – az uniós hozzáadott érték mintegy 13%-át, illetve az uniós munkahelyek mintegy 14%-át teszik ki. Ezek az ágazatok valamennyi ipari ökoszisztémára kiterjedő köztes szolgáltatásokat nyújtanak és kulcsszerepet töltenek be az európai gazdaságban. Következésképpen a szakmai szolgáltatási ágazat megfelelő működése jelentős mértékben hozzájárulhat a gazdasági növekedéshez és a jólét biztosításához. Emellett az ágazat zökkenőmentes működése fontos szerepet fog játszani a Covid19-válság utáni erőteljes gazdasági helyreállásban.

Ez a közlemény aktualizálja és megerősíti a tagállamoknak címzett, a szakmai szolgáltatások szabályozására vonatkozó nemzeti reformokról szóló 2017-es ajánlásokat. A közlemény továbbá a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2013-as felülvizsgált 2013/55/EU irányelv által előirányzott kölcsönös értékeléshez kapcsolódó nyomonkövetési intézkedések részét képezi.

A konkrét szakmai szolgáltatásokkal kapcsolatos nemzeti szabályokra vonatkozó részletesebb elemzés egy, az ajánlásokat kísérő szolgálati munkadokumentum keretében érhető el.

További információk

A szakmai szolgáltatások szabályozására vonatkozó 2017. évi reformajánlások áttekintéséről és aktualizálásáról szóló közlemény

Szolgálati munkadokumentum

2017. évi iránymutatás a szakmai szolgáltatások szabályozására vonatkozó reformjavaslatokhoz

Forrás:
A Bizottság egy versenyképesebb és dinamikus üzleti szolgáltatási piac kialakítására szólította fel a tagállamokat; Európai Bizottság; 2021. július 9.