gazdaságközigazgatás: magyar

Nincsen hitel adat nélkül

Szerző: 2021. augusztus 15.No Comments

„Az elmúlt évtizedben az adatok birtoklása és felhasználása stratégiai jelentőségre tett szert vállalati és nemzetgazdasági szinten egyaránt. Ennek ellenére a hazai adatvagyon hasznosítása európai összehasonlításban is alacsony szintű. A bankszektorban ez a hiányosság a hitelezési folyamatok költség- és időigényét növeli. A probléma feloldása az állami adatbázisok összekötését és hitelezők általi széles körű elérhetőségének biztosítását igényli.

A hazai adatvagyon elérhetősége és hasznosítása a felsorolt számos előny ellenére európai összehasonlításban alacsony szintű. Mind az EU, mind a V4 többi országa jóval Magyarország előtt jár az elérhető adatok gyűjtése, kezelése és a bankszektor általi hozzáférhetősége tekintetében is. A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI) alapján Magyarországon a nyílt hozzáférésű adatok elérhetőségének indexe 32 százalékot mutat a 66 százalékos EU-átlaghoz képest. Az állami adatok elérhetőségében hazánk a lemaradó országok között van.

A bankszektorban az adatvagyon korlátozott elérhetősége azt jelenti, hogy a korábban felvázolt pozitív hatások nem érvényesülhetnek: a hitelezési folyamatok költség- és időigénye nem tud érdemben csökkenni, a pénzügyi mélyülés nem erősödik. Negatív hatással van a korlátozott adathozzáférés továbbá a zöldszempontok banki működésbe történő beépítésére is: az intézmények és a döntéshozók számára egyaránt jelentős akadály az adathiány például az ingatlanfedezetek energetikai hatékonyságának nyomkövetése, elemzése és a kapcsolódó döntéshozatal során.

A probléma feloldásához elengedhetetlen az állami szerepvállalás. Ez egyrészt jelenti az adatokon alapuló, előremutató, digitális működési modellek (pl. az online hitelezés) szabályozói támogatását. Másrészt, az államnak a hazai adatvagyon számottevő részének kezelőjeként a megfelelő szabályozói keretek között biztosítania szükséges az állami adatvagyon hitelezők általi széles körű hozzáférhetőségét. Az adatvagyon ilyen irányú kinyitása és felhasználása útján kismértékű ráfordítás nagy hatású eredményeket hozhat. Jelenleg ehhez számos esetben az informatikai fejlesztések mellett jogszabályi akadályok elhárítása is szükséges. Bár a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség felállítása jó irányba mutat, a pénzügyi szektorban jóval nagyobb léptékre és gyors intézkedésekre lenne szükség…”

Forrás:
Nincsen hitel adat nélkül; Palicz Alexandr, Szász Katinka, Varga Balázs; Világgazdaság; 2021. augusztus 12.
(A szerzők az MNB munkatársai.)