informatikaközigazgatás: magyarközigazgatási informatikaművelődés

Born Digital Műhelykonferencia Budapesten

Szerző: 2021. november 7.No Comments

„A digitálisan született objektumok digitális kulturális javainkká válnak, amelyek ugyanúgy részét képezik a nemzeti és az egyetemes kultúra digitális kulturális örökségének, mint az írott vagy a tárgyi emlékek – mondta Dr. Latorcai Csaba az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára.

A Petőfi Irodalmi Múzeum Digitális Bölcsészeti Központja és az Országos Széchényi Könyvtár által, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett Born Digital („digitálisan született”) Műhelykonferencián.

A téma kapcsán a közigazgatási államtitkár kifejtette, hogy a born digital tartalmakat érintő diskurzus a digitális megőrzés nemzetközi szinten is egyik legizgalmasabb területe: bizonyos kérdésekben jelenleg is zajlanak a viták, a módszertan még most is csak kialakulóban van.

A hazai közgyűjteményeknek elemi érdeke, hogy részt vegyenek ezekben a vitákban és tevékenyen alakítsák a digitálisan született tartalmak jövőbeli megőrzési technikáit. Ahogy az analóg, írott források és tárgyi emlékek jelentette kulturális örökség esetében, úgy a digitálisan született kulturális javak esetében is fontos, hogy ezek letéteményesei a közgyűjtemények legyenek.

Latorcai Csaba kiemelte, hogy a Kormány, felismerve a közgyűjteményi digitalizáció jelentőségét, elfogadta a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiát. Ez a stratégia már nevesítve tartalmazza a born digital tartalmakat, és ismeri az azokkal kapcsolatban felmerülő kihívásokat.

A legfontosabb cél a nemzetközi szabványoknak megfelelő, módszertanilag egységes, hosszútávon fenntartható, stabil jogi alapokon nyugvó, az egyes részterületekre is kidolgozott born digital gyűjteményezési gyakorlat kialakítása – zárta beszédét az Emberi Erőforrások Minisztériuma közigazgatási államtitkára, Dr. Latorcai Csaba.”

Forrás:
Born Digital Műhelykonferencia Budapesten; Emberi Erőforrások Minisztériuma; 2021. november 5.
Lásd még: Born digital; Petőfi Irodalmi Múzeum, Digitális Bölcsészeti Központ
Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia 2017-2025