Skip to main content
közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

Fontos változások egyes kormányrendeletekben a hatósági eljárások korszerűsítése keretében

Szerző: 2022. január 10.No Comments

„…1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása

2. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása

4. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

5. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

6. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról ésvisszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

7. Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet módosítása

9. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésszabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

11. Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

12. Az elektronikus ügyintézéssel összefüggő adatok biztonságát szolgáló Kormányzati Adattrezorrólszóló 466/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

13. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

14. Az egységes Állami Alkalmazás-fejlesztési Környezetről és az Állami Alkalmazás-katalógusról,valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 314/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

17. A Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről,valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 510/2021. (IX. 3.) Korm. rendelet módosítása…”

Forrás:
717/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet egyes kormányrendeleteknek a hatósági eljárások korszerűsítését célzó módosításáról; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2021. december 20; 10915-10942. o. (PDF)
Szerkesztői megjegyzés:
1. A rendelet teljes szövege megismerhető a Magyar Közlöny hivatkozott számából. A Nemzeti Jogszabálytár oldala alapján pedig elérhetőek a megváltoztatott jogszabályok.
2. Van egy sajtóhiba is a fenti rendeletben, a 20. paragrafusban:
„(16) A 451/2021. (XII. 19.) Korm. rendelet 155. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A 115. § 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseit az Országos Bírósági Hivatal, a bíróságok, a közjegyzők és a közjegyzői kamarák részére történő ÁNYK-űrlapok benyújtására 2021. december 31-ét követően is alkalmazni kell.””
Mivel a 451/2021. (XII.19.) Korm. rendelet nem létezik, ezért az tűnik valószínűnek, hogy azt akarták írni, hogy „451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet”, mivel az egész 11-es pont ezt a jogszabályt módosítja.
Szittner Károlynak köszönjük, hogy felhívta figyelmünket a 717/2021. (XII. 20.) Korm. rendeletre, és azon belül az említett elírásra.