közigazgatás: külföldönközigazgatás: magyarpolitikatársadalomtörvények, határozatok

1071/2022. (II. 16.) Korm. határozat az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlásokról

Szerző: 2022. február 21.No Comments

„A Kormány
1. elfogadja az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (a továbbiakban: UPR) keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlások közül az 1. mellékletben szereplő ajánlásokat;

2. tudomásul veszi a UPR keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlások közül a 2. mellékletben szereplő ajánlásokat, figyelemmel arra, hogy – a Kormány értékelése szerint – azok végrehajtottnak tekinthetők, vagy egyébként további kormányzati intézkedést nem igényelnek;

3. visszautasítja a UPR keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlások közül a 3. mellékletben szereplő ajánlásokat, tekintettel arra, hogy – a Kormány értékelése szerint – azok politikai alapon támadó, egyoldalú információkra és szándékos félreértelmezésekre épülő, illetve az alkotmányos berendezkedés és az alkotmányos identitás alapelemeit megkérdőjelező ajánlások;

4. felhívja az igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon valamennyi ajánlásnak a kormányzati portálon történő közzétételéről;
Felelős: igazságügyi miniszter
Határidő: 2022. február 21.

5. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az ajánlásokkal kapcsolatos kormányzati álláspontról – a 4. mellékletben található indokolást alapul véve – tájékoztassa a UPR Titkárságát.
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal
1. melléklet az 1071/2022. (II. 16.) Korm. határozathoz
Elfogadott ajánlások listája

2. melléklet az 1071/2022. (II. 16.) Korm. határozathoz
Tudomásul vett ajánlások listája

3. melléklet az 1071/2022. (II. 16.) Korm. határozathoz
Visszautasított ajánlások listája

4. melléklet az 1071/2022. (II. 16.) Korm. határozathoz
Indokolás az ENSZ Emberi Jogi Tanács Egyetemes Időszakos Felülvizsgálati Eljárása (UPR) keretében Magyarország 3. felülvizsgálata során tett ajánlások elfogadhatóságához…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2022. évi 28. szám; 2022. február 16.; 1227-1252. o. (PDF)
Lásd még:
Universal Periodic Review; United Nations Human Rights Council