közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnikatörvények, határozatoktudomány

1080/2022. (II. 23.) Korm. határozat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportról

Szerző: 2022. február 28.No Comments

„ 1. A Kormány – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adatvagyonában meglévő értékek kiaknázása és ennek révén a tudományos módszertanok és az adózási, adóztatási tapasztalatok szinergiájának a közteherviselés szolgálatába állítása érdekében – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 10. § (1) bekezdése alapján javaslattevő, véleményező, tanácsadó tevékenységet végző testületként létrehozza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Mesterséges Intelligencia Munkacsoportot (a továbbiakban: NAV MI Munkacsoport).

2. A NAV MI Munkacsoport a NAV adatvagyona vonatkozásában

a) javaslatot dolgoz ki a szemantikus adatvagyon kataszterre, valamint a gépi tanuláshoz szükséges címkézés módszertanára, a nemzeti adatvagyonról szóló 2021. évi XCI. törvény szerint létrehozott közadatkataszterhez illeszkedő módon,

b) vizsgálatot végez a tanító algoritmusok vonatkozásában,

c) javaslatot dolgoz ki a validálási módszertanra,

d) fejleszti a nem kontrollált gépi tanulást,

e) prezentálja, publikálja, népszerűsíti az eredményeket.

3. A NAV MI Munkacsoport meghatározott szakkérdések vizsgálata, elemzése céljából eseti jelleggel más szervet vagy szervezetet vonhat be.

4. A NAV MI Munkacsoport elnöke az adópolitikáért felelős miniszter által – a NAV vezetőjének javaslatára – kijelölt személy.

5. A NAV MI Munkacsoport tagjai:

a) a NAV MI Munkacsoport elnöke;

b) a NAV vezetője;

c) állandó tagként

ca) az adópolitikáért felelős miniszter,

cb) az informatikáért felelős miniszter,

cc) az e-közigazgatásért felelős miniszter,

cd) az e-közigazgatási és informatikai fejlesztések egységesítéséért felelős miniszter,

ce) a NAV vezetője,

cf) a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője,

cg) a Központi Statisztikai Hivatal elnöke,

ch) a Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium vezetője,

ci) a Nemzeti Adatgazdasági Tudásközpont vezetője, valamint

cj) a Digitális Jólét Program szakmai vezetője

által kijelölt legfeljebb 2 személy;

d) a közigazgatás és a tudományos élet kiemelt szaktudással rendelkező szereplői közül a NAV MI Munkacsoport elnöke által meghívott külső szakértők, akik a feladatukat a NAV MI Munkacsoportban a NAV-val kötött egyedi megállapodás alapján látják el…”

Forrás:
Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2022. évi 34. szám; 2022. február 23.; 1391-1392. o. (PDF)