gazdaságközigazgatás: magyartörvények, határozatok

Kevesebb egyajánlatos közbeszerzést akar a kormány

Szerző: 2022. március 7.No Comments

„Intézkedéscsomagot fogadott el a kormány az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentése érdekében. Bár az ilyen eljárások értékaránya egyre kisebb, a mennyiségi hányaduk négy éve emelkedik.

Elsősorban a kötelező előzetes piaci konzultáció szélesebb körű alkalmazásával mérsékelné a kabinet azoknak az európai uniós összeghatárt elérő, becsült értékű közbeszerzési eljárásoknak a számát, amelyekre csak egy pályázó jelentkezik. A március közepétől hatályos rendelet szerint az ajánlatkérő köteles lesz ilyen megelőző egyeztetéseket folytatni, amennyiben a felhívásban nem írja elő minimum két résztvevő nevezését, és ha az előző évben egyébként is magas, több mint 30 százalékos volt az egyajánlatos beszerzések aránya az adott pályázati tárgyban.

A kormány alá tartozó költségvetési szervekre és a száz százalékban állami tulajdonú cégekre még szigorúbb szabály vonatkozik majd. Esetükben ugyanis már akkor sem lehet mellőzni az előzetes diskurzust a piaci szereplőkkel, ha az egypályázós eljárások aránya a megelőző évben meghaladta a 20 százalékot, és ebben az időszakban legalább tíz, az EU-s összeghatárt túllépő becsült értékű közbeszerzést folytatott le.

Az előzetes piaci konzultációt legalább egy héttel azelőtt kell majd meghirdetni az erre szolgáló elektronikus rendszerben, hogy a felhívást megküldik a Közbeszerzési Hatóságnak.

Az egyeztetés során az ajánlatkérőnek közzé kell tenni a beszerzés tárgyát, a műszaki leírás tervezetét, valamint a főbb szerződéses feltételeket, majd a beérkezett véleményekről, az álláspontjáról és az ezek alapján végrehajtott érdemi módosításokról összefoglalót kell készítenie és azt nyilvánosságra hoznia.

A Magyar Közlönyben megjelent kormányrendelet emellett előírja, hogy ha egy ajánlatkérőnél az egyajánlatos – az uniós értékhatárt túllépő – közbeszerzések aránya a megelőző naptári évben meghaladta a 20 százalékot, akkor köteles intézkedési tervet készíteni arról, hogyan kívánja biztosítani a lehető legnagyobb versenyt és minél kisebbre csökkenteni az ilyen pályázatok számát. A kormány egyúttal feladatul szabta a témában illetékes miniszternek, a Miniszterelnökség vezetőjének, hogy március 15-ig tegyen közzé iránymutatást az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő legjobb módszerekről, gyakorlatokról.

A közbeszerzési piacon tapasztalható versenyhelyzet egyik fontos mérőszáma az egyajánlatos eljárások alakulása, amely 2021-ben összességében hasonló szintet ért el számarányát tekintve, mint egy évvel korábban – írta tavalyi gyorsjelentésében a Közbeszerzési Hatóság. A 2015–21 közötti periódust vizsgálva az látszik, hogy 2018-ig nominálisan jelentősen csökkent ezek volumene, azóta azonban folyamatos az emelkedés, ám az igaz, hogy 2020-ról 2021-re ennek mértéke mindössze fél százalékpont volt. Ugyanakkor az is megállapítható, hogy mind az európai uniós, mind a nemzeti eljárásrendben lefolytatott egyajánlatos közbeszerzések esetén értékarány-csökkenés következett be: előbbiek esetén ez 4,1, a nemzetieknél pedig 0,7 százalékpontot jelentett.”

Forrás:
Kevesebb egyajánlatos közbeszerzést akar a kormány; Világgazdaság; Helmeczi Zoltán; 2022. március 1.
63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet
az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről
; Nemzeti Jogszabálytár
A Miniszterelnökség tájékoztatója az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését szolgáló intézkedésekről szóló 63/2022. (II. 28.) Korm. rendelet hatálybalépésével kapcsolatban; Miniszterelnökség; 2022. március 3.