Európai Unió

Az Európai Bizottság 225 reformprojektet támogat a tagállamokban a rezilienciájuk javítása, a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzése érdekében

Szerző: 2022. március 16.No Comments

„A Bizottság a mai napon a technikai támogatási eszköz (TSI) keretében 225 projektet hagyott jóvá, hogy támogassa a tagállamokat a modern és reziliens közigazgatást, fenntartható növekedési stratégiákat és reziliens gazdaságokat célzó reformok előkészítésében, megtervezésében és végrehajtásában, valamint hogy fokozza a jelenlegi és a jövőbeli válsághelyzetekre való reagálási képességüket. Számos reformprojekt a nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek részét képezi.

Elisa Ferreira, a kohézióért és a reformokért felelős uniós biztos így fogalmazott: „Miközben még mindig a világjárványból próbálunk felépülni, két héttel ezelőtt új válság tört ki Európában. A technikai támogatási eszköz továbbra is támogatni fogja a tagállamokat és a régiókat az olyan reformok végrehajtásában, amelyek révén javítható rezilienciájuk, támogathatók növekedési stratégiáik, felkészítheti őket a zöld és digitális kettős átállásra és biztosítható a hatékony és dinamikus közigazgatás.”

A tagállami reformok támogatása a TSI révén történik, amelynek 2022. évi teljes költségvetése 116,8 millió EUR. A TSI igényvezérelt eszköz, amely testre szabott szaktanácsadást nyújt. A TSI egyben rugalmas eszköz is, amelyet a tagállamok kérésére gyorsan hozzá lehet igazítani a felmerülő igényekhez.

Célzottabb támogatás

A projektek szorosan igazodnak a Bizottság fő prioritásaihoz. A 2022. évi TSI továbbra is támogatni fogja a tagállamokat a zöld és digitális átállásra irányuló reformok megtervezésében és végrehajtásában, valamint közigazgatási szerveik működési kapacitásának és hatékonyságának javításában. Példaképpen: a kérelmek 36%-a a zöld megállapodás célkitűzéseire, 51%-a pedig a digitális átállásra irányul. Ezenkívül a 2022-re vonatkozóan kiválasztott, TSI-támogatásra irányuló kérelmek 57%-a a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveiben szereplő reformokhoz kapcsolódik.

A 2022. évi TSI-munkaprogram tartalmaz néhány újdonságot is:

  • több országra vagy több régióra kiterjedő projektek: ezek a projektek ugyanazon prioritásokra összpontosítva több tagállam vagy régió közös kihívásainak kezeléséhez nyújtanak technikai támogatást. A szakértői tapasztalatcsere révén előmozdítják az egymástól való tanulást és a közös megközelítések kidolgozását;
  • kiemelt projektek: ezek révén a Bizottság olyan reformokat támogat, amelyek iránt nagy tagállami igény mutatkozik, és amelyek összhangban vannak az uniós prioritásokkal. Idetartozik például az épületfelújítást támogató reformokat kidolgozni és végrehajtani kívánó tagállamokat megcélzó épületkorszerűsítési kiemelt projekt. Az európai gyermekgarancia végrehajtásának támogatására irányuló kiemelt projekt támogatja a tagállamokat az európai gyermekgarancia létrehozásáról szóló tanácsi ajánlás végrehajtásában. Technikai támogatást nyújt a gyermekszegénység és a társadalmi kirekesztés megelőzését és leküzdését célzó intézkedések és szakpolitikák végrehajtásához.

A kérelmek 50%-a olyan kiemelt projektekhez kapcsolódik, mint az idegenforgalom, az épületkorszerűsítési program, a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése, a közigazgatás és a migránsok integrációja, a kérelmek 30%-a pedig több országot vagy több régiót érintő projekt.

Háttér-információk

A TSI a Bizottság fő eszköze arra, hogy a nemzeti hatóságok kérésére technikai támogatást nyújtson az EU-n belüli reformokhoz. A TSI részét képezi a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnek, valamint az európai helyreállítási tervnek. Elődjének, a strukturálisreform-támogató programnak a sikerére épít, amelynek keretében 2017 óta több mint 1 400 technikai támogatási projekt végrehajtására került sor az uniós tagállamokban.

A TSI-ből támogatásra jogosult reformok közé tartoznak – egyebek mellett – a közigazgatás, az államháztartási gazdálkodás, a migrációkezelés, az üzleti környezet, a pénzügyi szektor, a munkaerőpiac, az oktatási rendszerek, a szociális szolgáltatások, a veszélyeztetett gyermekek támogatása, az egészségügy, a zöld átállás és a kiberbiztonság terén végrehajtandó reformok.

További információk

A reformtámogatásról szóló honlap

Technikai támogatási eszköz

Tájékoztatók a tagállamok reformprojektjeiről

A TSI 2022. évi éves munkaprogramja

A TSI-projektek teljes listája

Kérdések és válaszok a 2022. évi technikai támogatási eszközről

Forrás:
A Bizottság 225 reformprojektet támogat a tagállamokban a rezilienciájuk javítása, a munkahelyteremtés és a növekedés ösztönzése érdekében; Európai Bizottság; 2022. március 9.