Európai Unió

Kérdések és válaszok a 2022. évi technikai támogatási eszközzel kapcsolatban – Európai Bizottság

Szerző: 2022. március 16.No Comments

Mi a technikai támogatási eszköz?

A technikai támogatási eszköz (TSI) a Bizottság eszköze arra, hogy a tagállami hatóságok kérésére technikai támogatást nyújtson az Unión belüli tagállami reformokhoz.

A technikai támogatási eszköz a 2021–2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keret és az európai helyreállítási terv részét képezi. Az eszköz a szükséges reformok végrehajtására irányuló tagállami erőfeszítések támogatása révén előmozdítja az EU gazdasági, társadalmi és területi kohézióját. A TSI elődjének, a strukturálisreform-támogató programnak a sikerére épít. A strukturálisreform-támogató programon keresztül a Bizottság 2017 óta technikai támogatást nyújtott mind a 27 tagállamnak, számos szakpolitikai területen, több mint 1 400 projekthez.

Mekkora a technikai támogatási eszköz költségvetése, és milyen nagyságú finanszírozásban részesülnek az egyes tagállamok?

Míg a strukturálisreform-támogató program a 2017–2020 közötti időszakban 222,8 millió EUR-t kitevő költségvetéssel működött, a technikai támogatási eszköz megemelt költségvetéssel rendelkezik, és a többéves pénzügyi keret időtartamával megegyező, meghosszabbított időtartamra szól (864 millió EUR 7 évre, évi kb. 115 millió EUR).

A TSI teljes költségvetése 2022-ben 116,8 millió EUR-t tesz ki.

A Bizottság nem nyújt közvetlen finanszírozást a tagállamoknak, hanem szakértelmet biztosít számukra, és a reformok végrehajtása a tagállamok felelőssége. A TSI igényvezérelt, azaz a tagállamok kéréseihez igazodik. A Bizottság által nyújtott szakértelem nem igényel nemzeti társfinanszírozást, mindazonáltal a reformtámogatás sikere a tagállami hatóságok elkötelezettségén és felelősségvállalásán múlik. A támogatást sok esetben külső támogatás keverékeként nyújtják, a Bizottság saját (a Strukturálisreform-támogató Főigazgatóság és/vagy más bizottsági szolgálatok) szakértőivel kombinálva, és minden egyes esetben igényre szabottan.

Végezetül, miközben a Bizottság szakértelmet biztosít a tagállamoknak a reformok megtervezésében és végrehajtásában, magukhoz a reformokhoz a finanszírozást nem a TSI biztosítja. E reformok nemzeti forrásokból vagy más uniós alapokból, például a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből finanszírozhatók.

Milyen reformok támogathatók a TSI keretében?

A TSI keretében a tagállamok által javasolt potenciális reformok igen széles köre támogatható. A reformtámogatásra jogosult szakpolitikai területek a következők:

– államháztartási gazdálkodás, adópolitika és bevételek kezelése

– kormányzás, közigazgatás és jogállamiság

– üzleti környezet, növekedés, kereskedelem és beruházás

– munkaerőpiac, oktatás és szociális szolgáltatások, beleértve a migrációkezelést és az integrációt

– egészségügyi ellátás, jóléti és gyermekgondozási ellátások

– zöld és digitális szakpolitikák

– pénzügyi szektor és a finanszírozási eszközökhöz való hozzáférés

– adatok és statisztikák

– az euróövezeti tagságra való felkészülés

– közegészségügy, biztonsági kockázatok, szolgáltatás folytonossága

A TSI révén a Bizottság segítséget nyújthat a tagállamoknak a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozáshoz való hozzáféréshez szükséges helyreállítási és rezilienciaépítési terveik kidolgozásához és végrehajtásához is.

Hogyan igényelhet egy tagállam reformtámogatást?

A tagállamoknak minden év októberének végéig van lehetőségük arra, hogy támogatási igényeiket jelezzék. A Bizottság elemzi a kérelmeket, és párbeszédet kezdeményez a nemzeti koordináló hatóságokkal az ország szükségleteinek, valamint a reformok támogatási lehetőségeinek felmérése céljából. A Bizottság a technikai támogatási eszköz éves munkaprogramjának elfogadását követően kezdi meg a projektek helyszíni megvalósítását.

Hogyan működik a reformtámogatás a gyakorlatban?

A támogatás a reformok valamennyi szakaszára kiterjedhet, a kezdeti tervezési és koncepcióalkotási szakasztól a végrehajtási, változáskezelési és értékelési szakaszig. A támogatás nyújtható stratégiai vagy technikai tanácsadás, a reformigényeket vagy lehetőségeket konkrét területeken felmérő tanulmányok, vagy szakértők által biztosított képzés, illetve országon belüli kiküldetés formájában.

A TSI-n keresztül nyújtott reformtámogatás:

  • a tagállam kérelmével indul. A tagállam felelősségvállalása és elkötelezettsége kulcsfontosságú szerepet játszik a reformok sikerében;
  • az egyes esetekre és országokra szabott. A Bizottság minden egyes helyzetben azonosítja és elemzi a pontos igényt;
  • a szakértelem egyedülálló kombinációját biztosítja az ország számára. A Bizottság az igényekhez a legjobban igazodó szakértői kombinációt állítja össze;
  • végrehajtásában gyakorlati és konkrét. A támogatás iránti kérelem beérkezését követően a Bizottság párbeszédet kezd a tagállammal annak érdekében, hogy részletesen megismerje a reform iránti igényt, valamint azt, hogy miként lehet a legrelevánsabb támogatást a lehető leggyorsabb módon nyújtani;
  • megerősíti az uniós tagállamok intézményi és közigazgatási kapacitását i. a reformok megtervezése és végrehajtása, ii. a zöld és digitális átállás elősegítése, iii. az európai szemeszterben azonosított kihívások kezelése vagy iv. az uniós jog alkalmazása terén.

Példa egy kiemelt projektre

Az uniós digitális pénzügyi szolgáltatási stratégia célkitűzéseivel összhangban a TSI 2022-ben 20 tagállamot fog támogatni felügyeleti kapacitásuk megerősítésében az innovatív digitális pénzügyi szolgáltatások területén, előmozdítva a pénzügyi ágazat tevékenységei közötti felügyeleti konvergenciát. Az EU Digitális Pénzügyi Felügyeleti Akadémia kiemelt projekt magában foglal egy online platformot, amely megkönnyíti a képzési programokat és a bevált gyakorlatok cseréjét a tagállamok felügyeleti hatóságai és pénzügyi információs egységei számára.

Példa egy több országra kiterjedő projektre

A TSI 23 tagállamot támogat abban, hogy a nemzeti közigazgatásokban dolgozó köztisztviselőknek szóló, igényre szabott zöld költségvetés-tervezési képzési program révén megerősítsék az államháztartás környezetbarátabbá tételére irányuló kapacitásukat. Ez a projekt a költségvetési politikai döntéshozatalt támogató eszközök, esettanulmányok és célzott munkaértekezletek révén segíti a tagállamokat az éghajlat-politikai és környezetvédelmi célok elérésében.

Támogatja-e a TSI a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozását és végrehajtását?

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a NextGenerationEU kulcsfontosságú eszköze, amely segíti az EU-t abban, hogy megerősödve és reziliensebben hagyja maga mögött a koronavírus-világjárványt. Az európai helyreállítási terv részeként a TSI támogatást nyújt a tagállamoknak helyreállítási és rezilienciaépítési terveik kidolgozásához és végrehajtásához, hogy e tervek révén felszabadítsák a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközben rejlő lehetőségeket. A 2022-ben kiválasztott új TSI-projektek 57%-a kapcsolódik a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtásához.

Eddig összesen 261 TSI-projekt – köztük 2022 tekintetében 116 új projekt – járult hozzá vagy fog hozzájárulni a tagállamok helyreállítási és rezilienciaépítési terveinek kidolgozásához vagy végrehajtásához.

A TSI:

  • általános támogatást nyújthat a helyreállítási és rezilienciaépítési tervek kidolgozásához vagy végrehajtásához,
  • támogathatja a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben foglalt konkrét reformok és beruházások végrehajtását.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá az igazságos átmenethez

2021-ben a TSI 18 tagállamot támogatott abban, hogy az igazságos átmenet mechanizmus keretében kidolgozzák az igazságos átmenetre vonatkozó területi terveiket. Az igazságos átmenet mechanizmus az európai zöld megállapodás szerves részét képezi, és célzott támogatást nyújt az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás társadalmi-gazdasági hatásainak enyhítéséhez.

2022-ben a TSI támogatni fogja az igazságos átmenet mechanizmus végrehajtását, többek között a nemzeti fejlesztési bankok támogatása révén. Ezen túlmenően a TSI támogatni fogja azokat a régiókat és ágazatokat, amelyekre nem terjed ki az igazságos átmenet mechanizmus, de amelyek hasonló kihívásokkal szembesülnek.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a zöld átálláshoz

2022-ben a TSI – az uniós épületkorszerűsítési programmal összhangban – támogatni fogja a tagállamokat az épületfelújításra vonatkozó reformok megtervezésében és végrehajtásában.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a digitális átálláshoz

A Bizottság támogatta Görögországot a görög ipari digitális stratégia kidolgozásában. A Bizottság mindenekelőtt szakértelmet biztosított az iparban és a digitális ágazatokban a görög ipar digitális érettségének értékeléséhez, támogatta az „Ipar 4.0” átfogó stratégia és a kapcsolódó cselekvési terv kidolgozását, valamint biztosította a végrehajtáshoz szükséges kapacitásépítést.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a közigazgatás digitalizálásához

Az e-kormányzati szolgáltatások kiemelt projektekre vonatkozó, 2022-re szóló TSI-felhívás keretében a tagállamok 45 kérelmet nyújtottak be. Az e-kormányzattal összefüggő kiemelt projektek meghatározzák azokat a technikai támogatási intézkedéseket, amelyekre szükség van Európa-szerte az e-kormányzati szolgáltatások megtervezésének és bevezetésének megkönnyítéséhez. A projektek az elektronikus kormányzás, az adatkormányzás és -kezelés, az intelligens városokkal kapcsolatos intézkedések és a közszférában a digitális készségek fejlesztését és végrehajtását célozzák, összhangban többek között az egységes digitális kapuról szóló rendelettel.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a migrációkezeléshez és az integrációhoz

Az Európai Bizottság az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatalával együttműködésben támogatta a görög kormányt a gyermekes családok és a kiszolgáltatott menedékkérők elhelyezésére szolgáló rendszer létrehozásában. A technikai támogatási eszköz jelentősen hozzájárult a menedékkérők lakás jellegű szálláshelyeken elszállásolt családjai számára a befogadási feltételek, szolgáltatások és segítségnyújtás javításához, valamint a támogatáshoz való hozzáférést biztosító adminisztratív eljárások egyszerűsítéséhez.

A Bizottság Ausztriát, Belgiumot, Görögországot, Olaszországot és Portugáliát is támogatta a menekültek munkaerőpiaci és helyi közösségekbe történő jobb integrációja érdekében.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan támogatja a szegénység és a társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett gyermekeket

A gyermekgarancia kiemelt kezdeményezés keretében 2022-ben a TSI továbbra is támogatni fogja a tagállamokat az európai gyermekgarancia végrehajtásában. E kiemelt kezdeményezés keretében eddig nyolc ország részesült TSI-támogatásban. A legfontosabb szakpolitikai területek az alábbiak: inkluzív oktatás, a gyermek- és ifjúságpolitikák szakpolitikai koordinációja, nyomon követése és értékelése, intézményi kitagolás és a nevelőszülői vagy nevelőintézeti gondozás előmozdítása, koragyermekkori nevelés és gondozás, egészségfejlesztés és betegségmegelőzés. Emellett a Bizottság négy tagállammal együttműködve olyan reformokon dolgozik, amelyek célja, hogy a migránsok gyermekei, a fogyatékossággal élő gyermekek és a kiszolgáltatott hátterű gyermekek oktatáshoz való hozzáférésének javítása révén inkluzívabbá váljon az oktatási rendszer.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan támogatja a kiberbiztonságot

2021-ben a TSI támogatta a tagállamokat a kiberbiztonság megerősítésében, például a kiberbiztonsági tudatosság növelése, a kiberbiztonsági eljárások és eszközök javítása, valamint a kedvezményezettek kiberbiztonsági fenyegetések megelőzésére és kezelésére irányuló kapacitásának megerősítése révén. A TSI 2022-ben továbbra is támogatást fog nyújtani a kiberbiztonsági kockázatok csökkentésére és a kiberbiztonsági oktatás megerősítésére szolgáló eszközök fejlesztéséhez.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a 2020–2025 közötti időszakra szóló nemi esélyegyenlőségi stratégia végrehajtásához

A TSI 2021 óta támogatja Csehországot a közpolitikák terén a nemekkel kapcsolatos szempontokat érvényesítő megközelítések kialakításában, valamint a 2021–2030 közötti időszakra szóló nemzeti nemi esélyegyenlőségi stratégia végrehajtásában. Ez összhangban van a 2020–2025 közötti időszakra szóló uniós nemi esélyegyenlőségi stratégia kitűzött céljaival is. A nemi dimenzió közpolitikákba való integrálása révén a reform hozzá fog járulni az egyenlőség megvalósításához és a hátrányos megkülönböztetés elleni küzdelemhez.

Példák arra vonatkozóan, hogy a TSI hogyan járul hozzá a közigazgatás korszerűsítéséhez

A TSI támogatta Ciprus legfelsőbb bíróságát a polgári eljárásjogi szabályok korszerűsítésében. Az új szabályok végrehajtása hozzá fog járulni egy igazságosabb és hatékonyabb igazságszolgáltatási rendszer létrejöttéhez. Ezáltal erősödni fog a jogállamiság, felgyorsul az igazságszolgáltatás, ami kedvezőbb beruházási feltételeket teremt, és fenntarthatóbbá teszi a növekedést.”

Forrás:
Kérdések és válaszok a 2022. évi technikai támogatási eszközzel kapcsolatban; Európai Bizottság; 2022. március 9.