Európai Uniófenntartható fejlődésközigazgatás: magyar

Zöld költségvetés-tervezés

Szerző: 2022. április 4.No Comments

„Az EU zöld költségvetés-tervezés képzés 2. moduljának magyar rendezvényét március 29-30-án tartották a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A „zöld költségvetés-tervezés” célja az állami költségvetés azon elemeinek azonosítása és értékelése, amelyek hatással vannak a tagállamok környezetvédelmi politikáira. A zöld költségvetés-tervezés megkönnyítheti a költségvetés irányítását, és támogathatja a költségvetési és adópolitikák összhangját a nemzeti éghajlati célkitűzésekkel. A költségvetési eszközök és a környezetvédelmi és éghajlat-változási célok közötti kapcsolatok megteremtésével a zöld költségvetés-tervezés hozzájárulhat a zöld költségvetési politikák és folyamatok általános érvényesítéséhez.

A képzés célja az EU tagállamainak támogatása a nemzeti költségvetésük és az államháztartás „zöldebbé”, környezetbarátabbá tételére irányuló kapacitásuk kiépítésében, amelyet az Európai Bizottság és annak három szolgálata (a Reform Főigazgatóság, a Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóság és a Költségvetési Főigazgatóság) által indított reformprojekt keretében az Expertise France és az Institute for Climate Economics (I4CE) szakértői koordinálnak. A technikai segítségnyújtási projektben 23 tagállam vesz részt, ami jól mutatja, hogy közös kihívásunk a környezetvédelmi és éghajlat-változási szempontoknak a közpolitikai döntésekbe és különösen a költségvetési folyamatba való beépítése.

A programon résztvevő minisztériumi szakértőket az Európai Bizottság köszöntése után Balogh László, a Pénzügyminisztérium pénzügypolitikai ügyekért felelős helyettes államtitkára üdvözölte magyar részről, hangsúlyozva a „zöld költségvetés-tervezés” és annak módszertani kérdései vizsgálatának jelentőségét. A zöld költségvetés-tervezési referenciakeret általános bemutatását követően a résztvevők megismerkedtek a zöld költségvetés-tervezés meglévő gyakorlataival, beleértve az OECD és Franciaország által kidolgozott megközelítéseket is.

Magyar szakértői részről Nyikos Györgyi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Nemzetközi Tanulmányok Kar Közpénzügyi Tanszékének tanszékvezetője nemzeti szakértőként előadást tartott a magyar költségvetési folyamatokról és adatokról. Horváth Viktor főosztályvezető az Innovációs és Technológiai Minisztérium Magyarország dekarbonizációs stratégiájáról; Marton Miklós, a Földművelésügyi Minisztérium környezetpolitikai szakértője a Nemzeti környezetvédelmi programról; Tóth Péter, a Pénzügyminisztérium adópolitikai és kutatási osztályának vezetője az adóbevételekről és adókiadásokról, míg Losonczi Krisztián a Pénzügyminisztérium részéről a zöld kötvények keretéről.

A résztvevők gyakorlati alkalmazásokra épülő közös feladatokon keresztül kipróbálhatták és nemzeti környezetükhöz igazíthatták az uniós zöld költségvetési referenciakeretet (GBRF), valamint értékelhették a meglévő gyakorlatokat. ”

Forrás:
Zöld költségvetés-tervezés; Nyikos Görgyi; Nemzeti Közszolgálati Egyetem; 2022. április 1.