közigazgatás: magyarközigazgatási informatika

Digitalizáció és innováció szerepe a számvevőszéki munkában

Szerző: 2022. április 19.No Comments

„Fontos a digitalizáció és az innováció a számvevőszéki munkában is – hangsúlyozta Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke az EUROSAI IT munkacsoport 2022. április 12-i online konferenciáján. Az ÁSZ elnöke leszögezte: a digitalizáció területén folyamatosan zajló fejlesztéseket szem előtt tartva, az ÁSZ kiemelt feladata a közszféra teljesítményének objektív mérését és értékelését lehetővé rendszerek kiépítésének és működtetésének támogatása.

Az EUROSAI IT munkacsoport online konferenciája 2022. április 12-én került megrendezésre. Az esemény témája az adatok standardizálásának fontossága, a Cloud-technológiák alkalmazása, az állami adatközpontok működése és jelentősége, a Blockchain-technológia alkalmazása és jövőbeni szerepe, valamint a felmerülő adatbekéréssel, illetve az adatok feldolgozásával kapcsolatos kihívások voltak. Az eseményen az Állami Számvevőszék elnöke is felszólalt.

Domokos László előadásában kiemelte, hogy a digitális fejlődés a társadalom és a gazdaság minden területére jelentős befolyást gyakorol. A digitális eszközök tudatos és hatékony alkalmazása jelenti az első számú továbbhaladási utat a számvevőszékeknek is. Ezért is kiemelkedő, hogy Állami Számvevőszék (ÁSZ) már kialakította az elektronikus adatbefogadó rendszerét, amely nem csak az ellenőrzöttek munkáját, de az ÁSZ munkáját is korszerűsítette, átláthatóbbá, a papírmentességnek köszönhetően közpénzkímélővé tette és mindemellett még hatékonyabban biztosítja az integritás szempontok érvényesülését is.

A digitalizáció területén folyamatosan zajló fejlesztéseket szem előtt tartva, az ÁSZ kiemelt feladata a közszféra teljesítményének objektív mérését és értékelését lehetővé rendszerek kiépítésének és működtetésének támogatása. Az ÁSZ elnöke előadásában hangsúlyozta, hogy ehhez mindenekelőtt szükséges a nemzetközi mérési gyakorlatok felülvizsgálata, majd azok a számvevőszék tevékenységébe történő adaptálása, mivel a módszertanilag nem kellőképpen megalapozott mérések és az így kialakított értékelések társadalmi-gazdasági kockázatot hordoznak. Ennek érdekében az ÁSZ egy Mérési Műhelyt hozott létre, melynek feladata a különböző hazai és nemzetközi mérések megbízhatóságának és objektivitásának megítélését lehetővé tevő kritériumrendszer kialakítása – húzta alá Domokos László.

Az ÁSZ elnöke továbbá megemlítette, hogy az ellenőrzési bizonyítékok azonos mérce szerinti értékelését a számvevőszéki ellenőrzés keretében is biztosítani szükséges. Az ÁSZ az egyes ellenőrzések tervezése során beazonosított bizonyossági követelmények transzparens érvényesítése érdekében az ellenőrzöttek által rendelkezésre bocsátott adatok bizonyítéknak való minősítéséhez értékelési keretrendszert határoz meg, mely egyértelmű minősítési követelményeket biztosít az adatok felhasználhatóságának értékeléséhez.

A számvevőszékek digitális átállása azonban nem függetleníthető az ellenőrzött szervezetektől és azok digitális szintjéről – hangsúlyozta az ÁSZ elnöke. Hozzátette: Magyarországon jelenleg a közintézmények körében az elektronikus adatok tartalmának, formájának, kezelési módjának a meghatározása, az adatgyűjtés forrásainak megbízhatósága az adatminőség nem minden esetben biztosított, illetve nem egységes. A közszférában az adatokat kezelő rendszerek összekapcsolása lehetővé teheti az állampolgárok, és szervezetek adatszolgáltatásainak egyszerűsítését, a bekért adatok több szervezet általi felhasználhatóságát, az azonos funkciójú ügymenetek azonos lefolytatását – emelte ki az ÁSZ elnöke.”

Forrás:
Digitalizáció és innováció szerepe a számvevőszéki munkában; Nagy Erika; Állami Számvevőszék; 2022. április 14.