Európai Uniófenntartható fejlődés

Az Európai Unió 100 városa vesz részt a klímasemleges és intelligens városok 2030-ig való megvalósítását célzó uniós küldetésben

Szerző: 2022. május 1.No Comments

„A Bizottság ma bejelentette, hogy melyik 100 uniós város fog részt venni a „Városok” elnevezésű uniós küldetésben, amelynek célja 100 klímasemleges és intelligens város megvalósítása 2030-ig. Mind a 27 tagállamból vannak városok a 100 között, amelyekhez további 12 város csatlakozik a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogramhoz (2021–2027) társult országokból vagy olyan országból, amely még társulhat a keretprogramhoz.

Az Uniós polgárok 75%-a városi térségeinkben él. A világ városi térségei a globális energiafogyasztás több mint 65%-áért, a szén-dioxid-kibocsátás több mint 70%-áért felelősek. Ezért fontos, hogy legyenek olyan kísérleti és innovációs ökoszisztémákként működő városok, amelyek segíthetik a többi várost a klímasemlegesség 2050-re való eléréséhez szükséges átállásban.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke így nyilatkozott: „Európa-szerte fokozatosan teret nyer a zöld átállás. Ám szükség van olyanokra, akik még ambiciózusabb célokat tűznek maguk elé. Ezek a városok utat mutatnak az egészségesebb jövő felé. Támogatni fogjuk őket ebben. Lássunk munkához már ma!”

A „Városok” küldetés a 2022–23-as időszakban 360 millió EUR keretösszegben részesül a Horizont Európa programból, a klímasemlegesség 2030-ig történő eléréséhez vezető innovációs pályák megindítására. A kutatási és innovációs cselekvések a tiszta mobilitásra, az energiahatékonyságra és a zöld várostervezésre irányulnak, és más uniós programokkal szinergiában lehetőséget kínálnak közös kezdeményezések kialakítására és az együttműködések fokozására.

A városoknak nyújtott előnyök közé tartozik a NetZeroCities által működtetett célzott küldetési platformon keresztül nyújtott személyre szabott tanácsadás és segítségnyújtás, a további támogatási és finanszírozási lehetőségek, valamint a nagy innovációs fellépésekhez és kísérleti projektekhez való csatlakozás lehetősége. A küldetés emellett hálózatépítési lehetőségeket, a bevált gyakorlatok városok közötti cseréjét is biztosítja, valamint a polgárok küldetésbe való bevonását is támogatja.

A következő lépések
A Bizottság fel fogja kérni a 100 kiválasztott várost, hogy dolgozzák ki a klímasemleges városra vonatkozó megállapodásokat, amelyek magukban foglalják a valamennyi ágazatra, például az energia, az épületek, a hulladékgazdálkodás és a közlekedés területére kiterjedő, klímasemlegességre vonatkozó átfogó tervet, valamint a kapcsolódó beruházási terveket. Ebbe a folyamatba be kell vonni a lakosságot, a kutatási szervezeteket és a magánszektort. A klímasemleges városra vonatkozó megállapodásokban általuk tett egyértelmű és látható kötelezettségvállalások lehetővé teszik a városok számára, hogy párbeszédet folytassanak az uniós, a nemzeti és a regionális hatóságokkal, és legfőképpen saját polgáraikkal ezen ambiciózus célkitűzés megvalósítása érdekében.

Ezen túlmenően, mivel 377 város jelezte, hogy szívesen csatlakozna a küldetéshez, a Bizottság támogatást dolgoz ki a ki nem választott városok számára is, ideértve a küldetési platformon keresztül nyújtott támogatást és a Horizont Európa „Városok” küldetési programjának keretében biztosított finanszírozási lehetőségeket.

A biztosi testület tagjainak nyilatkozatai:
Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „A városok az éghajlati válság elleni küzdelem élvonalában állnak. Legyen szó akár a városi terek zöldítéséről, a légszennyezés kezeléséről, az épületek energiafogyasztásának csökkentéséről vagy tiszta mobilitási megoldások előmozdításáról, a városok gyakran központi szerepet játszanak azokban a változásokban, amelyekre Európának a klímasemlegességre való átálláshoz szüksége van. Gratulálok a ma kiválasztott városoknak, és érdeklődéssel figyelem, milyen megoldásokat dolgoznak ki arra, hogy lakosaiknak és vállalkozásaiknak utat mutassanak a környezetbarátabb jövő felé.”

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Fel kell gyorsítanunk Európa klímasemlegességre való átállását, hogy véget vessünk a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőségünknek, és polgáraink számára tisztább levegőt és alacsonyabb energiaszámlákat biztosíthassunk. Nagyszerű, hogy ennyi város részt vesz ebben. Az EU kutatási és innovációs költségvetésével támogathatjuk e törekvésüket. A „Városok” küldetés jelentős mértékben hozzájárulhat a zöld megállapodáshoz, és ahhoz, hogy Európa 2050-re klímasemleges kontinenssé váljon.”

Marija Gabriel, az innovációért, a kutatásért, a kultúráért, az oktatásért és az ifjúságért felelős biztos így nyilatkozott: „A Horizont Európa küldetéseiben nagy lehetőségek rejlenek az európai zöld megállapodás célkitűzéseinek, többek között az európai energiabiztonságnak a megvalósítására. A kiválasztott városok csak az első lépést jelentik, de máris széles földrajzi területet fednek le. Törekvésünk, hogy a különböző szintű tapasztalatokkal és kapacitásokkal rendelkező kis- és nagyvárosok szerepvállalása révén az összes régióba és valamennyi uniós polgárhoz eljussanak az innovációkból származó konkrét előnyök. Minden várost arra biztatok, hogy valamennyi érdekelt felet, köztük természetesen polgáraikat is szólítsák meg és vonják be a munkába. Valósítsuk meg együtt ambiciózus céljainkat.”

Adina Vălean, a közlekedésért felelős biztos így nyilatkozott: „A ma bejelentett 100 uniós város törekvése, hogy 2030-ra intelligenssé és klímasemlegessé váljanak. Ez a 100 város lesz a „próbapad” a lakosságot jelenleg érintő számos probléma – többek között a városi mobilitás – innovatív, integrált megoldásainak kidolgozásához. A városi mobilitás új uniós keretére építve rendelkeznek az ahhoz szükséges eszközökkel, hogy egészségessé és fenntarthatóvá tegyék a városok közötti és városi mobilitást, például azzal, hogy az elkövetkező 10 évben megkétszerezik a nagy sebességű vasúti forgalmat és a biztonságos kerékpársávokba való beruházás révén tovább fejlesztik a kerékpáros infrastruktúrát, valamint azzal, hogy az ingázók számára fenntartható mobilitási lehetőségeket nyújtva biztosítják a vidéki és elővárosi területekkel való összeköttetést. Biztos vagyok benne, hogy ez sikerülni fog nekik, és más európai városokat is arra biztatok, hogy kövessék a példájukat.”

Virginijus Sinkevičius, a környezetért, az óceánokért és a halászatért felelős biztos a következőket mondta: „A klímasemleges és intelligens városokra vonatkozó küldetés segíteni fog abban, hogy teljesítsük a szennyezőanyag-mentességgel, a biológiai sokféleséggel és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos környezetvédelmi kötelezettségvállalásainkat. A kiválasztott városok közül sokan már bizonyították a környezetvédelem iránti elkötelezettségüket a Zöld főváros, a Zöld Lomb és a Zöld város megállapodás elnevezésű kezdeményezéseink keretében, a levegővel, a zajjal és a hulladékkal kapcsolatos kérdések kezelése révén. E városok éghajlatváltozással és innovációval kapcsolatos törekvései, valamint a küldetés szélesebb körű kutatási finanszírozása hozzá fog járulni ahhoz, hogy a városi élet környezetbarátabbá, tisztábbá és egészségesebbé váljon az európai uniós polgárok számára.”

Háttér-információk
2021. novemberében kérték fel a városokat, hogy jelezzék, részt kívánnak-e venni a küldetésben. A pályázati felhívás 2022. január 31-én zárult le. Első lépésként független szakértők értékelték az egyes szándéknyilatkozatokat. Második lépésként a Bizottság további kritériumokat alkalmazott a földrajzi egyensúly és a városok méret, hatás és innovatív ötletek szempontjából sokszínű csoportjának biztosítása érdekében. Összesen 377 város pályázott a városok küldetésében való részvételre. A ma kiválasztott 100 uniós városban lakik az EU lakosságának 12%-a.

A Bizottság 2021 szeptemberében az uniós küldetésekről szóló közlemény elfogadásával indította el a 100 klímasemleges és intelligens város 2030-ig történő megvalósítására irányuló küldetést. Erre a küldetések egyedi végrehajtási terveinek 2021 nyarán történt jóváhagyását követően került sor. A „Városok” küldetés mellett további négy uniós küldetés van. Ezek az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás, az óceánok és vizek helyreállítása, az egészséges talajok és a rák elleni küzdelem területének globális kihívásaival foglalkoznak. A Horizont Európa küldetéseire vonatkozó munkaprogramot 2021. december 15-én tették közzé.

A küldetések újdonságot jelentenek a Horizont Európa keretprogramban, támogatják a Bizottság prioritásait, többek között az európai zöld megállapodást, a digitális korra felkészült Európát, az európai rákellenes tervet, az emberközpontú gazdaságot és az új európai Bauhaus kezdeményezést. Például az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló küldetés az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra vonatkozó új stratégia konkrét eleme, a rákellenes küldetés az európai rákellenes tervé, a talajra irányuló küldetés pedig az unió vidéki területeire vonatkozó hosszú távú jövőkép kiemelt kezdeményezése.

További információk
Tájékoztató: Az EU „Városok” küldetése: Ismerje meg a városokat”

Kérdések és válaszok

Videó

100 klímasemleges és intelligens város 2030-ra

Forrás:
A Bizottság bejelentette, hogy melyik 100 város vesz részt a klímasemleges és intelligens városok 2030-ig való megvalósítását célzó uniós küldetésben; Európai Bizottság; 2022. április 28.