közigazgatás: magyarközigazgatási informatikatörvények, határozatok

A Kormány 1270/2022. (V. 27.) Korm. határozata a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól

Szerző: 2022. május 29.No Comments

„1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 12. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva dr. Tuzson Bence Balázst e kormányhatározat hatálybalépésétől a Kit. 219. § (3) bekezdése szerinti időtartamra a deregulációért felelős kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos)
nevezi ki.

2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében eljárva
a) gondoskodik a hazai jogszabályoknak az észszerű működés szempontjából történő tartalmi felülvizsgálatáról;
b) a felülvizsgálat alapján ágazati és egyedi javaslatot tesz a Kormánynak
ba) az állam működését meghatározó szabályozások egyszerűsítésére,
bb) a jogszabályok technikai és tartalmi deregulációjára,
bc) a közigazgatási hatósági és egyéb eljárások, szolgáltatások egységesítésére, egyszerűsítésére, korszerűsítésére, a működési gyakorlatok észszerű megújítására, ideértve azok elektronizálását, összehangolását és automatizálását is;
c) közvetlen kapcsolatot tart a hazai szabályozásokat előkészítő és alkalmazó önálló szabályozó szervekkel, minisztériumokkal, központi és területi államigazgatási szervekkel, önkormányzatokkal, kamarákkal és egyéb
költségvetési szervekkel;
d) figyelemmel kíséri az állam működésének észszerűsítését elősegítő nemzetközi megoldásokat és gyakorlatokat.

3. A kormánybiztos a kormányzati előterjesztéseket a Kormány ügyrendjéről szóló kormányhatározat szerinti előzetes egyeztetés során véleményezi. Az előterjesztő a kormánybiztos véleményét köteles megvizsgálni, és a kormánybiztossal egyeztetett módon köteles gondoskodni az előterjesztés átdolgozásáról.

6. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
7. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja…”

Forrás:
A Kormány 1270/2022. (V. 27.) Korm. határozata a deregulációért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól; Magyar Közlöny; 2022. évi 90. szám; 2022. május 27.; 3717-3718. o. (PDF)