Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyarpolitika

Állami támogatás: A Bizottság 226 millió EUR összegű magyar programot hagyott jóvá a kis- és középvállalkozások támogatására

Szerző: 2022. június 20.No Comments

„Az Európai Bizottság jóváhagyott egy 226 millió EUR (90 milliárd HUF) összegű magyar programot, amely különböző ágazatokban működő kis- és középvállalkozások támogatására irányul az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben. A programot az állami támogatásokra vonatkozó ideiglenes válságkeret alapján hagyták jóvá. A válságkeretet a Bizottság 2022. március 23-án fogadta el az Európai Unió működéséről szóló szerződés (a továbbiakban: EUMSZ) 107. cikke (3) bekezdésének b) pontja alapján, elismerve, hogy az uniós gazdaság komoly zavarokkal küzd.

Margrethe Vestager, versenypolitikáért felelős ügyvezető alelnök így nyilatkozott: „Ez a 226 millió EUR összegű program lehetővé teszi Magyarország számára, hogy enyhítse az ukrajnai háború gazdasági hatását és azt a likviditási hiányt, amellyel a különböző ágazatok kis- és középvállalkozásai a jelenlegi geopolitikai válság és az ahhoz kapcsolódó szankciók miatt szembesülnek. Változatlanul kiállunk Ukrajna és az ukrán nép mellett. Ugyanakkor továbbra is szorosan együttműködünk a tagállamokkal annak érdekében, hogy a nemzeti támogatási intézkedések időben, összehangoltan és hatékonyan végrehajthatók legyenek, és egyúttal megőrizzük az egyenlő versenyfeltételeket az egységes piacon.”

A magyar intézkedés

Magyarország az ideiglenes válságkeret alapján 226 millió EUR (90 milliárd HUF) összegű programot jelentett be a Bizottságnak, amelynek célja, hogy az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben ágazatokon átívelően támogassa a kkv-kat.

Ezen intézkedés keretében, amelyet az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (AVHGA) kezel, a támogatást új hitelekre nyújtott garanciák formájában nyújtják.

Tekintettel a jelenlegi geopolitikai helyzet által okozott nagy fokú gazdasági bizonytalanságra, a program célja annak biztosítása, hogy a rászoruló vállalkozások továbbra is elegendő likviditáshoz jussanak.

Az intézkedés nyitva áll a különböző ágazatok vállalkozásai előtt, különös tekintettel a mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra és a biogazdasági értékláncra. A hitelintézeteket és a pénzügyi intézményeket kizárják az intézkedésből.

A támogatható kedvezményezettek a hitel 90%-át meg nem haladó állami kezességvállalással fedezett új kölcsönökre jogosultak. A veszteségeket a hitelintézetek és az állam arányosan viselik.

Az állami garanciában részesíthető kedvezményezettenkénti maximális hitel- vagy lízingösszeg i. az elmúlt három lezárt beszámolási időszak átlagos teljes éves árbevételének 15%-ával egyenlő; vagy ii. a támogatási kérelmet megelőző 12 hónapos időszakban felmerült energiaköltségek 50%-a. Kivételes esetben, ha a kkv-k olyan ágazatokban tevékenykednek, amelyeket súlyosan érintenek az Ukrajna elleni orosz invázió közvetlen vagy közvetett hatásai, a hitel összege növelhető a hitelnyújtást követő 12 hónapra vonatkozó likviditási igényeik fedezése érdekében.

A Bizottság megállapította, hogy a magyar program összhangban van az ideiglenes válságkeretben meghatározott feltételekkel. Különösen i. a garanciák futamideje nem haladhatja meg a hat évet; ii. a kezességvállalási díjak tiszteletben tartják az ideiglenes válságkeretben meghatározott minimális szinteket; és iii. a garanciákat legkésőbb 2022. december 31-ig nyújtják.

Ezenkívül a támogatásra biztosítékok vonatkoznak annak szavatolására, hogy az intézkedés előnyeit a pénzügyi közvetítőkön keresztül a lehető legnagyobb mértékben továbbadják a végső kedvezményezetteknek.

A Bizottság arra a következtetésre jutott, hogy a magyar program az EUMSZ 107. cikke (3) bekezdésének b) pontjával és az ideiglenes válságkeretben meghatározott feltételekkel összhangban szükséges, megfelelő és arányos az érintett tagállam gazdaságában bekövetkezett komoly zavar megszüntetéséhez.

Ennek alapján a Bizottság az állami támogatásokra vonatkozó uniós szabályok szerint jóváhagyta a támogatási intézkedést.

Háttér-információk

Az Európai Bizottság 2022. március 23-án ideiglenes válságkeretet fogadott el, amely lehetővé teszi a tagállamok számára az állami támogatási szabályok keretében előirányzott rugalmasság kihasználását a gazdaságnak az Ukrajna elleni orosz invázió miatt szükséges támogatása céljából.

Az ideiglenes válságkeret a következő típusú támogatásokat írja elő, amelyeket a tagállamok nyújthatnak:

  • Korlátozott összegű támogatás, bármilyen formában, legfeljebb 35 000 EUR a válság által érintett, a mezőgazdasági, halászati és akvakultúra-ágazatban tevékenykedő vállalatok számára, és legfeljebb 400 000 EUR a válság által érintett, az összes többi ágazatban tevékenykedő vállalatnak;
  • Állami kezességvállalások és támogatott hitelek formájában nyújtott likviditási támogatás: valamint
  • A magas energiaárak ellentételezésére nyújtott támogatás: A bármilyen formában nyújtható támogatás részben kompenzálja a vállalkozásokat, különösen az intenzív energiafogyasztókat gáz- és villamos energia árak rendkívüli emelkedése miatt felmerülő többletköltségekért. A támogatás kedvezményezettenkénti teljes összege nem haladhatja meg az elszámolható költségek 30%-át, egy adott időpontban pedig legfeljebb 2 millió EUR lehet. Ha a vállalat működése veszteséges, további támogatásra lehet szükség a gazdasági tevékenység folyamatosságának biztosításához.  Ezért az energiaigényes felhasználók esetében a támogatási intenzitások magasabbak, és a tagállamok legfeljebb 25 millió EUR összegben, a különösen érintett ágazatokban és alágazatokban tevékenykedő vállalkozások esetében pedig legfeljebb 50 millió EUR összegben nyújthatnak e felső határokat meghaladó támogatást.

A szankciók hatálya alá tartozó, orosz ellenőrzés alatt álló jogalanyok ki vannak zárva ezen intézkedések hatálya alól.

Az ideiglenes válságkeret ezért számos biztosítékot tartalmaz:

  • Arányos módszertan, amely kapcsolatot ír elő a vállalkozásoknak nyújtható támogatás összege és gazdasági tevékenységük mértéke, valamint a válság gazdasági hatásainak való kitettség között;
  • Támogathatósági feltételek, például az energiaigényes felhasználók olyan vállalkozásokként való meghatározása, amelyek esetében az energiatermékek beszerzése termelési értékük legalább 3%-át teszi ki; valamint

Az ideiglenes válságkeret 2022. december 31-ig lesz hatályban. A jogbiztonság érdekében a Bizottság ezen időpont előtt értékelni fogja, hogy a keret érvényességét meg kell-e hosszabbítani. Ezenfelül az alkalmazási időszak alatt a Bizottság az energiapiacokkal és más inputpiacokkal kapcsolatos fejlemények, valamint az általános gazdasági helyzet alakulása fényében folyamatosan felülvizsgálja a keret tartalmát és hatályát.

Az ideiglenes válságkeret kiegészíti a tagállamok széles körű lehetőségeit arra, hogy az állami támogatásokra vonatkozó hatályos uniós szabályokkal összhangban intézkedéseket dolgozzanak ki.  Például az uniós támogatási szabályok lehetővé teszik a tagállamoknak, hogy segítséget nyújtsanak a likviditási nehézségekkel küzdő és sürgős megmentési támogatásra szoruló vállalkozásoknak. Ezenfelül az EUMSZ 107. cikke (2) bekezdésének b) pontja lehetővé teszi, hogy a tagállamok kártalanítsák a vállalkozásokat a jelenlegi válsághoz hasonló rendkívüli esemény által közvetlenül okozott kárért.

A Bizottság 2020. március 19-én ideiglenes keretet fogadott el a koronavírus-járvánnyal összefüggésben is. A Covid19-járvánnyal összefüggő ideiglenes keretet 2020. április 3-án, május 8-án, június 29-én, október 13-án, valamint 2021. január 28-án és november 18-án módosították.

A bizalmas adatokkal kapcsolatos kérdések rendezése után a határozat betekinthető változatát a Bizottság az SA.102986 ügyszám alatt teszi majd közzé versenypolitikai honlapján, az állami támogatások nyilvántartásában (State Aid Register). Az interneten és a Hivatalos Lapban közzétett, az állami támogatásokra vonatkozó legfrissebb határozatok jegyzéke megtalálható a Competition Weekly e-News hírlevélben.

Az Ukrajna elleni orosz invázió gazdasági hatásainak kezelése érdekében a Bizottság által kidolgozott ideiglenes válságkeretre és egyéb intézkedésekre vonatkozó további információk itt találhatók.”

Forrás:
Állami támogatás: A Bizottság 226 millió EUR összegű magyar programot hagyott jóvá a kis- és középvállalkozások támogatására az Ukrajna elleni orosz invázióval összefüggésben; Európai Bizottság; 2022. június 17.