gazdaságközigazgatás: magyartechnikatudomány

dr. Ferencz Orsolya Ildikót az űrkutatásért felelős miniszteri biztossá nevezték ki

Szerző: 2022. június 26.No Comments

„…1. § A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 22. § (1) bekezdése és 221. § (2) bekezdése alapján dr. Ferencz Orsolya Ildikót 2022. május 24. napjától a kinevezés visszavonásáig – de legfeljebb két évre – az űrkutatásért felelős miniszteri biztossá nevezem ki.

2. § A miniszteri biztos az 1. §-ban meghatározott feladatkörében a következő tevékenységeket látja el:
a) tudományos szempontból felügyeli az űrkutatási tárgyú szerződések tartalmára vonatkozóan a szükséges szabályozás kidolgozását, a szerződések előkészítését, egyeztetésével kapcsolatos feladatok ellátását;
b) tudományos szempontból felügyeli az űrkutatás fejlesztésére vonatkozó stratégiák, szakpolitikák összehangolását és megvalósítását;
c) a Kormánynak az űrkutatással kapcsolatos tudományos témákhoz kapcsolódó, hazai és nemzetközi
űrkutatási szervezetekben és fórumokon képviselt álláspontjára javaslatot tesz, illetve tudományos szempontból véleményezi és képviseli azt;
d) a Kit. 4. §-a szerinti jogkörben eljárva tudományos-szakmai vonatkozásban felügyeli a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért és űrtevékenységért felelős főosztálya (a továbbiakban: főosztály) tevékenységének tudományos vonatkozásait, felügyeli a főosztály szakmai feladatainak ellátását biztosító állomány kiválasztását és értékelését annak tudományos vonatkozásaiban.

3. § A miniszteri biztos tevékenységét a Kit. 22. § (2) bekezdésére figyelemmel a külgazdasági és külügyminiszter irányítja.

4. § A miniszteri biztos a fenti tevékenysége ellátásáért a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 38. § (6) bekezdése szerinti illetményre és juttatásokra jogosult.

5. § A miniszteri biztos feladatkörének ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételeket a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztosítja.”

Forrás:
A külgazdasági és külügyminiszter 7/2022. (VI. 24.) KKM utasítása miniszteri biztos kinevezéséről; Hivatalos Értesítő; 2022. évi 34. szám; 2022. június 24.; 2526. o. (PDF)