hírközlésközigazgatás: magyartávközléstörvények, határozatok

A Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő kijelöléséről

Szerző: 2022. július 3.No Comments

„A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 127. § (2d) bekezdésében meghatározott rendvédelmi szervként a Nemzeti Információs Központot jelöli ki.
2. § Ez a rendelet 2022. július 1-jén lép hatályba.
3. § Hatályát veszti a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ kijelöléséről szóló 417/2016. (XII. 14.) Korm. rendelet.”

Forrás:
A Kormány 237/2022. (VI. 30.) Korm. rendelete a Nemzeti Információs Központ elektronikus hírközlésről szóló törvény szerinti feladatokra történő kijelöléséről; Magyar Közlöny; 2022. évi 106. szám; 2022. június 30.; 4072. o. (PDF)
Lásd még: „(2d) A szolgáltató a Kormány rendeletében meghatározott – a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter által irányított – rendvédelmi szervnek jelzést küld, ha
a) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződéssel kapcsolatban rögzített ügyfélazonosító adatok valódiságával vagy megfelelőségével kapcsolatban kétség merül fel, illetve
b) az előre fizetett díjú előfizetői mobil rádiótelefon szolgáltatásra irányuló előfizetői szerződés igénybevételével összefüggésben – különösen az előfizető körülményei, az előfizetői szerződések száma vagy az előfizető által igénybe vett előfizetői szolgáltatások jellege alapján – bűncselekmény gyanúja merül fel.”
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; Nemzeti Jogszabálytár