közigazgatás: magyarpolitikaszakirodalomterületfejlesztés

A magyar településhálózat-fejlesztés kihívásai és lehetséges irányai

Szerző: 2022. július 31.No Comments

„Érdemes számot vetni azzal, hogy a következő stratégiai tervezési időszakban a magyar közigazgatás a településhálózat-fejlesztéssel kapcsolatban milyen kihívásokkal és dilemmákkal néz szembe, figyelemmel a térségi versenyképesség és a jóllét (well-being) szempontjaira. A kihívások körében meghatározható a szuburbanizáció, a főváros európai városhálózatba integrálása, a regionális nagyvárosok szerepkörének kialakulatlansága, a megyeszékhelyek gyengülése, valamint a város és vidéke kapcsolatrendszerének rendezetlensége. Ezekre egy új településhálózat-fejlesztési stratégia keretében kell megoldásokat találni, amiben az európai világvárosi központ mellett a regionális nagyvárosok (speciális regionális szerepkörrel rendelkező központok), a megyei városok (megyei/térségi szervező funkciókat ellátó települések), a középvárosok (a város-körzeti funkciót betöltő települési központok), a kisvárosok (sajátos funkcióra épülő települések),illetve a falvak hálózata képzelhető el, hierarchikus, ám az adottságok alapján rugalmasan változórendszerben. Ehhez adekvát közigazgatási intézményrendszer, fiskális decentralizáció és meg-
újult területpolitika szükséges, ami lehetővé teszi a hazai településhálózati rendszer kiegyensúlyozott fejlődését és területi versenyképességét, figyelemmel a jóllét (well-being) szempontjaira.”

Forrás:
A magyar településhálózat-fejlesztés kihívásai és lehetséges irányai; Szegvári Péter; PRO PUBLICO BONO – MAGYAR KÖZIGAZGATÁS; 2022, 10 (1).; 66-77. o. (PDF)