Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarpolitikatörvények, határozatok

Megszűnik öt, az Építési és Beruházási Minisztérium (ÉBM) alá tartozó cég

Szerző: 2022. szeptember 26.No Comments

„…1. § (1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 11/A. §-a alapján
a) a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45.; cégjegyzékszám: 01-10-044180; adószáma: 11906522-2-41; főtevékenysége: út, autópálya építése),

b) az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Pap Károly utca 4–6.; cégjegyzékszám: 01-09-170224; adószáma: 24290188-2-41; főtevékenysége: üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás),

c) a Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9400 Sopron, Új utca 4.; cégjegyzékszám: 08-10-001916; adószáma: 25891108-2-08; főtevékenysége: épületépítési projekt szervezése),

d) a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszám: 01-10-044336; adószáma: 12464780-2-42; főtevékenysége: mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás),

e) a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Istvánmezei út 1–3.; cégjegyzékszám: 01-09-273409; adószáma: 23007266-2-42; főtevékenysége: sportlétesítmény működtetése)

által ellátott állami feladatokat az Építési és Beruházási Minisztérium részére kell átadni.

(2) Az (1) bekezdésben megjelölt gazdasági társaságok által ellátott (1) bekezdés szerinti feladatok átvételének és a gazdasági társaságok megszűnésének időpontja 2023. január 1. napja.”

Forrás:
362/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet az Építési és Beruházási Minisztérium tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó, 100%-os állami tulajdonban lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szerv általi átvételéről és a társaságok megszüntetéséről, az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről; Nemzeti Jogszabálytár
Magyar Közlöny; 2022. évi 152. szám; 2022. szeptember 19.; 6209-6210. o. (PDF)