Skip to main content
Európai Unióközigazgatás: magyar

Az Állami Számvevőszék Elnökének közleménye az Integritás Hatóság elnökének és elnökhelyetteseinek kiválasztási eljárásáról

Szerző: 2022. október 31.No Comments

„Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2022. évi XXVII. törvény létrehozza az Integritás Hatóságot. A Hatóság elnökét és elnökhelyetteseit az Állami Számvevőszék elnöke javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki hat évre, első alkalommal legkésőbb 2022. november 4-ig. A Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére a Hatóság Igazgatósága Tagjainak Kiválasztásáért Felelős Alkalmassági Bizottság (a továbbiakban: Alkalmassági Bizottság) 2022. október 14-én nyílt és nyilvános pályázatot írt ki (https://eutaf.kormany.hu/integritas-hatosag-igazgatosag).

A pályázat érvényes, mivel mind az igazgatóság elnöki-, mind az elnökhelyettesi pozícióra pályázók száma meghaladta a betöltendő pozíciók kétszeresét.

A pályázatra jelentkező személyek közül a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyek – szakmai érdemekre, szaktudásra és végzettségre figyelemmel összeállított – névsoráról az Alkalmassági Bizottság dönt. Az Állami Számvevőszék elnöke a javaslatát ezen névsoron szereplő személyek közül teszi meg.

A Hatóság elnökének és elnökhelyettesének olyan személy nevezhető ki, aki
a) rendelkezik jogi, közgazdasági vagy pénzügyi területen szerzett egyetemi végzettséggel,
b) minden kétséget kizáróan független,
c) a közbeszerzéshez és a korrupció elleni küzdelemhez kapcsolódó jogi vagy pénzügyi területeken szerzett széles körű szakmai gyakorlattal vagy tudományos munkássággal rendelkezik, továbbá nemzetközi háttérrel és tapasztalattal bír, beleértve az európai uniós ügyeket is,
d) a jelölést megelőző 5 évben nem töltött be a 42. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti tisztséget, megbízatást.

A törvényi feltételek meglétét az Alkalmassági Bizottság vizsgálja minden egyes pályázó esetén. Az Állami Számvevőszék elnöke az alkalmasnak minősített jelöltek közül választhatja ki az Integritás Hatóság elnökét és két elnökhelyettesét. Emiatt az ÁSZ elnöke a kiválasztási eljárásban nem a törvényi feltételek teljesülését vizsgálja, hanem az Integritás Hatóság irányításához szükséges szakmai, vezetési kompetenciák meglétét, és ezek értékelése, rangsorolása alapján fogja javaslatát megtenni a köztársasági elnök felé.

Az Integritás Hatóság elnöki tisztségére az ÁSZ elnöke az általa összeállított és előzetesen – ezúton – nyilvánosságra hozott értékelési keretrendszer alapján a legmagasabb pontszámot elért pályázót fogja jelölni. Annak érdekében, hogy az Integritás Hatóság teljes mértékben be tudja tölteni jogszabály szerinti funkcióját, a lehető legjobb, legszélesebb körű kompetenciával rendelkező Igazgatóság összeállítására van szükség, ezért az egyéni értékeléseken túl az Integritás Hatóság elnökhelyetteseinek kiválasztásakor az egyénileg elért pontszámok mellett a leendő Igazgatóság, mint egység szakmai kompetenciáira is figyelemmel lesz. Az Igazgatóság egyes tagjainak szakmai tudását, szakterületét, képességét kellő módon kiegészítő Igazgatóság összeállítása szolgálja legjobban az Integritás Hatóság céljainak elérését.

Az Alkalmassági Bizottság által a Hatóság elnökének és elnökhelyettesének tisztségére alkalmasnak minősített és így a pozíció betöltésére javasolható személyeket az Állami Számvevőszék Elnöke külön-külön meghallgatja.

A szakmai pályázat és a személyes meghallgatás alapján az ÁSZ elnöke a mellékelt táblázat szerinti szempontok értékelése alapján hozza meg döntését.

A kiválasztási eljárás eredményéről és a köztársasági elnök felé megtett ÁSZ elnöki javaslatról, valamint – az érintettek hozzájárulása esetén – az értékelési pontszámokról az ÁSZ elnöke közleményben fogja tájékoztatni a nyilvánosságot, legkésőbb 2022. november 3-ig.

dr. Windisch László
elnök”

Forrás:
Az Állami Számvevőszék Elnökének közleménye az Integritás Hatóság elnökének és elnökhelyetteseinek kiválasztási eljárásáról; Állami Számvevőszék; 2022. október 28.