Skip to main content
gazdaságközigazgatás: magyarközigazgatási informatikatechnikaterületfejlesztéstudomány

2023 januárjától változik a Lechner Tudásközpont feladatainak köre

Szerző: 2023. január 1.No Comments

„A Lechner Tudásközpont jelenlegi tevékenységi köreiből négy feladatcsoport ellátását 2023. január 1-jétől az Építési és Közlekedési Minisztérium végzi. 

A Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként működő Lechner Nonprofit Kft. feladatainak egy része az 500/2022. (XII. 8.) Korm. rendelet alapján az Építési és Közlekedési Minisztériumhoz kerül. A Lechner Tudásközpont kulturális örökség védelmével, építésügyi szabályozási és építéshatósági ügyekkel, településfejlesztéssel és településrendezéssel, valamint területrendezéssel összefüggő feladatait 2022. december 31-ig változatlan formában látja el. 2023. január 1-jétől a területekért felelős szakmai irányító, az Építési és Közlekedési Minisztérium veszi át a kormányrendeletben kijelölt feladatcsoportokat, valamint az ezekért a tevékenységi körökért felelős szakértőket.

2023. január 1-jét követően a Lechner Tudásközpont változatlanul a Miniszterelnökség szakmai háttérintézményeként folytatja működését, a távérzékelési, földmérési, földmegfigyelési, térképészeti és ingatlan-nyilvántartási feladatok ellátását.

Hazánkban a Lechner Tudásközpont foglalkozik a távérzékelési eljárásokkal gyűjtött tér- és földmegfigyelési adatok, többek között űrfelvételek, légifelvételek, ortofotók feldolgozásával, kiértékelésével. Részt vesz a magyarországi és európai földfelszín vizsgálatában, országos digitális domborzat- és felszínmodell, felszínborítás- és földhasználat-térképek előállításában. A Lechner Tudásközpont földmérési és térinformatikai, valamint ingatlanügyi hatósági feladatokat is ellát. Feladata az egységes ingatlan-nyilvántartás üzemeltetése és fejlesztése. Szakemberei ellátnak államhatárral, valamint geodéziai alappontokkal kapcsolatos feladatokat, emellett folyamatosan üzemeltetik és fejlesztik a GNSSnet.hu valósidejű műholdas helymeghatározási rendszert.

A Lechner Tudásközpont kiemelt feladatai közé tartozik az e-közigazgatást és az elektronikus építésügyet segítő informatikai alkalmazások és az e-közmű fejlesztése, üzemeltetése, valamint az ezekhez kapcsolódó szakértői rendszertámogatás. Az építésügyi hatósági feladatok ellátását továbbra is a kormányhivatalok végzik, feladatellátásukat a Lechner Tudásközpont az informatikai infrastruktúra és az elektronikus szolgáltatások egységes fejlesztésével és üzemeltetésével támogatja.”

Forrás:
2023 januárjától változik a Lechner Tudásközpont feladatainak köre; Lechner Tudásközpont; 2022. december 13.