Skip to main content
közigazgatás: magyarművelődéspolitikaszakirodalomtársadalom

Megjelent a Társadalmi Riport 2022

Szerző: 2023. január 1.No Comments

„Az elmúlt harminc év gyakorlatához hasonlóan 2022-ben is új Társadalmi Riport kötetet jelentetett meg a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet. Az új tanulmánygyüjtemény a magyar társadalom aktuális állapotáról számol be empirikus vizsgálatok alapján. Sorban a 17. kötetben is arra törekedtek a szerkesztők, hogy a magyar társadalom legfontosabb trendjeit, változásait dokumentálják adatok segítségével.

A Társadalmi Riport 2022 c. kötet nyolc részre tagolódik, a gazdasággal, a demográfiai helyzettel, a társadalom szerkezetével és mobilitásával, a szociális helyzettel és egyenlőtlenségekkel, két egymástól független válság egymásra torlódásának társadalmi hatásainak elemzésével, politikai viselkedéssel és attitűdökkel, valamint a lakosság értékszerkezetével foglalkozik.

„A nemzetközi irodalomban ismert kiadványtípusról van szó. Európa több országában rendszeresen – több helyütt évente – jelennek meg társadalmi riport, adatriport kötetek, amelyek széles körben kívánják ismertté tenni az adott ország legfontosabb társadalmi összefüggéseit. Ezek a kiadványok mindenekelőtt adatokat közölnek jól követhető formában és szöveges információikban az adatok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges jegyzetekre, kommentárokra, illetve az adatok tárgyszerű interpretálására szorítkoznak. Nem statisztikai kiadványról van tehát szó: ennél bővebb az elemző interpretációs anyag, s bővebb a felhasznált adatok köre is. A statisztikai adatgyűjtéseken túl a kisebb mintájú szociológiai, demográfiai, közvéleménykutatási adatok is szerepelnek ezekben a kötetekben. Kiadványunk – némi módosítással – ezt a nemzetközi sztenderdet igyekszik követni.” – írták a Társadalmi Riport című kétévente megjelenő tanulmánykötet szerkesztői 1990-ben, az első kötet megjelenésekor.
* A kiadvány címe: Társadalmi Riport
* A kiadó neve, székhelye: TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt., 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
* A kiadásért felelős: Tóth István György, vezérigazgató
* A szerkesztésért felelős: Kolosi Tamás–Szelényi Iván–Tóth István György
* ISSN 1216-6561”

Forrás:
Társadalmi Riport 2022; TÁRKI Társadalomkutatási Intézet; 2022. december
(A kiadvány fejezetei letölthetők a fenti webcímről.)