Internetjogpolitika

Az Internet nem lehet jogmentes tér

Szerző: 2023. március 13.No Comments

„A téma az Egyesült Nemzetek Szervezetében került napirendre.

Hogyan lehet globálisan intézkedéseket hozni a gyűlölet és az erőszak ellen az interneten? Hogyan biztosítható a világhálóhoz való szabad és nyílt hozzáférés és hogy a bűnüldözés a digitális térben is működjön? Ez csak néhány azon kérdések közül, amelyeket a héten vitat meg az ENSZ Internetkormányzati Fórumának (IGF) vezetői testülete. A kétévente kinevezett, tíz személyből álló testületben közvetítőként tekint magára az internet fejlesztői és felhasználói, valamint a kormányok között. Most Bécsben javaslatokat dolgoznak ki az ENSZ által tervezett Globális Digitális Paktumhoz, amely az internet jövőjére vonatkozó irányelveket hivatott meghatározni.

„Az internet mélyen behatolt a társadalmunkba. Rendkívül függünk a munkájától, ugyanakkor a felelősségteljes és konstruktív használatának a biztosításához elengedhetetlen a nemzetközi együttműködés” – jelentette ki Vinton Cerf, az internet egyik atyja, az IGF elnöke. Karolin Edtstadler osztrák alkotmányügyi miniszter hozzátette, hogy biztosítani kell, hogy a nemzetközi közösség szabályai a digitális világban is érvényesek legyenek. Ennek érdekében a szabályokat is meg kell kérdőjelezni. Meg kell vitatni, hogy a platformokon a felhasználók blokkolása a megoldás része-e vagy a véleménynyilvánítás szabadságának megengedhetetlen megsértése, továbbá meg kell tárgyalni a digitális térben a személyiségi jogok védelmének kérdését és a dezinformáció által a demokráciára jelentett veszélyt.

Az internet nem jog nélküli tér. Most az interneten való együttélés szabályait kell a 21. század szintjére emelni. „Ausztria és Európa számos területen úttörőnek számít. Az európai uniós általános adatvédelmi rendelet (GDPR) világszabvány. A 2021 eleje óta hatályos osztrák kommunikációs platformtörvény már korán lépéseket tett a gyűlölet ellen az interneten. Az Európai Unióban jelenleg kidolgozás alatt álló mesterséges intelligenciáról szóló törvénnyel pedig a technológia kezelésére vonatkozó irányelvek kerülnek kidolgozásra. Az embert kell a középpontba állítani és biztosítani kell, hogy senki ne maradjon le. A fiatalok és az idősek, a gazdagok és a szegények, a globális dél és a globális észak közötti digitális szakadékot le kell küzdeni, hogy mindenki részesülhessen a digitalizáció előnyeiből” – hangsúlyozta Florian Tursky, a digitalizációért felelős osztrák államtitkár.

„Az internetnek biztonságosnak, megbízhatónak, fenntarthatónak, megfizethetőnek és hozzáférhetőnek kell lennie. Csak akkor működik, ha az információ szabad áramlása biztosított. A világháló mindenekelőtt a társadalom tükre. A problémák megoldásához nem segít a tükör megjavítása, hanem a társadalmat is meg kell változtatnunk” – szögezte le végül Vint Cerf. ”

Forrás:
Az internet nem lehet jogmentes tér; SG.hu; 2023. március 7.
Lásd még:
Vinton Cerf; Wikipédia
Internet Governance Forum (IGF)