Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyarpolitikatársadalom

Közvélemény-kutatás az Európai Unióban. Nemzeti jelentés Magyarországról, 2022–2023 tele

Szerző: 2023. május 22.No Comments

„A Standard Eurobarométer 98 közvéleménykutatás adatfelvételére 2023. január 12. és február 6. között került sor az Európai Unió 27 tagállamában a 15 évesnél idősebb lakosság körében. A magyarországi adatgyűjtés módszertana személyes megkérdezés (CAPI: Computer Assisted Personal Interviewing) volt, mintája 1040 válaszadóból állt. A magyar adatokat az EU27 átlaggal, tehát a 27
ország 27 ezer fős mintáján mért adatokkal vetjük össze.”

Forrás:
Közvéleménykutatás az Európai Unióban Nemzeti jelentés Magyarország : Tél 2022–2023; Európai Bizottság; 2023. május