Skip to main content
Európai Uniógazdaságközigazgatás: magyarművelődéstársadalom

Új, innovatív megoldások a felnőttképzésben: mikrotanúsítványok és az egyéni tanulási számlák

Szerző: 2023. július 23.No Comments

„Magyarországon új lehetőségek nyílnak a felnőttképzések terén a mikrotanúsítványok és az egyéni tanulási számlák bevezetésével. Az Európai Uniós kezdeményezés célja, hogy a gyorsan változó munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelően rugalmasabbá és szélesebb körben elérhetővé tegye a felnőttképzéseket.

A Kulturális és Innovációs Minisztérium koordinálásával valósul meg a Készségek Európai Éve 2023 Programsorozat, amelynek keretében elindulhat az egyéni tanulási számlarendszer és a mikrotanúsítványok bevezetésének kidolgozása. Az erről szóló kormányhatározat a napokban jelent meg a Magyar Közlönyben.

Az egyéni tanulási számla lehetőséget nyújt a résztvevők számára, hogy pénzügyi motivációs eszközként használják, és saját képességeik fejlesztésére összpontosítsanak. Emellett hozzájárul a képzési rendszerek átláthatóságához is. A mikrotanúsítványok rendszere rövidebb ideig tartó képzéseken, kurzusokon vagy tréningeken nyújt lehetőséget a specifikus ismeretek megszerzésére. Ez a koncepció lehetővé teszi a készségek és kompetenciák célzott fejlesztését, amelyek alkalmazkodnak a gyorsan változó társadalomhoz és munkaerőpiachoz, ezzel támogatva az egész életen át tartó tanulás lehetőségét.

Az Unió a Készségek Európai Éve 2023 Programsorozattal szeretné felhívni a figyelmet a felnőttképzések fontosságára. Az Európai Bizottság kezdeményezése kiemelt prioritást élvez, hiszen a megfelelő készségek birtokában a munkavállalók szélesebb és jobb minőségű munkalehetőségekhez juthatnak, hozzájárulva a vállalatok versenyképességének növeléséhez, valamint a fenntartható gazdasági és társadalmi növekedéshez, és elősegítve a zöld- és digitális átállást.

A felnőttképzések népszerűsége uniós szinten is erősödik. Míg az Eurostat adatai szerint Magyarországon 2021-ben a megkérdezettek 5,9 százaléka számolt be arról, hogy a felmérést megelőző 4 hétben részt vett valamilyen képzésben, addig a 2022-ben ez a arány már 7,9 százalék volt.

Az egyéni tanulási számla rendszerek és mikrotanúsítványok bevezetésének kidolgozása a felnőttképzési szakterület projektjeinek részeként valósulhat meg. A Készségek Európai Éve 2023 programsorozathoz kapcsolódó információk elérhetők az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. honlapján.”

Forrás:
Új, innovatív megoldások a felnőttképzésben; Kulturális is Innovációs Minisztérium; 2023. július 19.
Háttér:
A készségek európai éve (2023); Európai Bizottság
Új trendek a tanúsításban: a mikrotanúsítványok; Szlamka Erzsébet; Új Munkaügyi Szemle; 2023/1., 62-76. o. (PDF)
„Egy, az oktatási és képzési rendszeren belül tapasztalható trendet jár körbe a cikk szerzője: a mikrotanúsítványok elterjedését. Az írás a fogalmak tisztázása után kitér a jelenség okaira, kifejti a mikrotanúsítványok céljait, lehetséges előnyeit és hátrányait, valamint a különböző célcsoportok (tanulók, munkáltatók, szolgáltatók) szempontjait és a szakpolitikai megfontolásokat, szinergiákat tekinti át. Végül a Tanács Ajánlásából következő feladatokra világít rá, egy fajta roadmap-et előirányozva”