Skip to main content
energiaEurópai Uniófenntartható fejlődésgazdaságpolitika

Next Generation EU: jól halad előre a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása

Szerző: 2023. szeptember 25.No Comments

„A Bizottság a mai napon elfogadta a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) – a Next Generation EU középpontjában álló 800 milliárd eurós reform- és beruházási eszköz – végrehajtásáról szóló második éves jelentését.

A jelentés bemutatja, milyen eredményeket ért el a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz a tagállamok gazdasági és társadalmi rezilienciájának növelése, valamint a REPowerEU terv megvalósítása terén – ez utóbbi az EU válasza az Oroszország Ukrajna elleni agressziós háborúja által okozott nehézségekre és globális energiapiaci zavarokra.

A jelentés kiemeli, milyen előnyökkel szolgál az RRF, ez az egyedülálló teljesítményalapú eszköz, amelynek keretében az uniós források kifizetése a tagállamok sajátos kihívásainak és az EU prioritásainak figyelembevételével elfogadott mérföldkövek és célok teljesítésétől függ. A dokumentumból az is kiderül, hogy jelentős előrelépés történt az átláthatóság és az EU pénzügyi érdekeinek védelme terén.

A tagállamok és az összes érdekelt fél, valamint az Európai Parlament és a Tanács szorosan együttműködtek ezen eredmények elérése érdekében.

További előrelépés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása terén

A mai napig a Bizottsághoz 21 tagállamtól összesen 34 kifizetési kérelem érkezett, és 153,4 milliárd euró folyósítására került sor az elfogadott beruházások és reformok végrehajtására. A Tanács négy felülvizsgált, REPowerEU-fejezetet is tartalmazó tervet már el is fogadott, további 17 felülvizsgált terv pedig a bizottsági értékelés szakaszánál tart.

A jelentés számos példán keresztül ismerteti, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó finanszírozás hogyan segítette elő átalakító hatású reformok és beruházások megvalósítását. Jelentős előrelépés történt az RRF mind a hat szakpolitikai pillérének megvalósítása terén. Az RRF így kedvező változásokat idéz elő számos területeken, köztük az éghajlati és digitális átállás, a szociális fellépés, az egészségügy, valamint a társadalmi-gazdasági és intézményi reziliencia terén. Hatásai nemcsak az egyes tagállamokban érzékelhetők, hanem Unió-szerte támogatják a gazdasági konvergenciát, valamint a társadalmi és területi kohéziót.

Így például több mint 6 millióan vettek részt olyan oktatási és képzési programokban, melyek az RRF révén részesültek finanszírozásban, 1,4 millió vállalkozás jutott támogatáshoz, 5,8 millió embernek nyújtottak segítséget az éghajlattal kapcsolatos katasztrófákkal – például áradásokkal és erdőtüzekkel – szembeni védelmi intézkedések, a tagállami helyreállítási és rezilienciaépítési tervek végrehajtása pedig 22 millió megawattóra (MWh) megtakarítást eredményezett az energiafogyasztás terén.

Miközben folyamatosan halad előre az RRF által finanszírozott intézkedések bevezetése, a Bizottság továbbra is sikeresen mozgósított forrásokat a tőkepiacokon az eszköz finanszírozására, és a Next Generation EU keretében eddig több mint 44 milliárd euró összegben bocsátott ki zöldkötvényt.

Nagy fokú átláthatóság

A Bizottság arra törekszik, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtására rendkívül világos és átlátható módon kerüljön sor, a jogi követelményeken túlmenően is. Ennek a törekvésnek a jegyében eddig hat iránymutató feljegyzést tett közzé, hogy támogassa a nemzeti hatóságokat és pontosításokkal szolgáljon. Ez a célja a mai jelentésben ismertetett keretnek is, amely a mérföldkövek és célok esetleges visszafordításának kezelésére szolgál.

A Bizottság rengeteg információt oszt meg a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz weboldalán, többek között az egyes helyreállítási és rezilienciaépítési tervekről is. Ma közzétettük az országoldalak frissített változatait is, amelyek jobban szemléltetik, milyen szerepet játszik az RRF a REPowerEU terv végrehajtásában, és ismertetik, hogyan módosultak az egyes helyreállítási és rezilienciaépítési tervek.

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet közelmúltbeli módosítása értelmében a tagállamok kötelesek információkat közzétenni a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a legmagasabb összegű finanszírozásban részesült 100 végső kedvezményezettről. A Bizottság azóta felkérte a tagállamokat, hogy mielőbb tegyék elérhetővé ezeket az adatokat, melyeket most összesít a helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytáblán. Ez az online portál nyomon követi az RRF egészének és az egyes nemzeti helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek a végrehajtása terén elért eredményeket. Emellett a láthatóság és az átláthatóság további növelése érdekében a Bizottság idén online interaktív térképet hozott létre, mely megjeleníti az egyes tagállamokban az RRF támogatásával megvalósuló projekteket.

Említést érdemel az is, hogy 11 magas szintű helyreállítási és rezilienciaépítési párbeszédre került sor annak érdekében, hogy a Bizottság megvitassa a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközt az Európai Parlamenttel, és hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel foglalkozó informális szakértői csoport 21 találkozót tartott a Bizottság és a tagállamok képviselőinek részvételével.

Az EU pénzügyi érdekeinek erőteljes védelme

2023-ban – figyelembe véve az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Számvevőszék ajánlásait is – a Bizottság még jobban megszilárdította kontrollrendszerét. Ez azt a célt szolgálta, hogy további biztosíték garantálja az RRF forrásainak szabályszerű felhasználását és az EU pénzügyi érdekeinek hatékony védelmét azokon a biztosítékokon túl, amelyekről az elsődleges felelősséget viselő tagállamok kötelesek gondoskodni.

A Bizottság eddig 14 kockázatalapú utólagos ellenőrzést végzett a mérföldkövekre és célokra vonatkozóan, hogy további bizonyosságot szerezzen arról, valóban kielégítő-e a teljesítésük, a tagállamok által adott tájékoztatásnak megfelelően. Azt követően, hogy az eredeti helyreállítási és rezilienciaépítési tervek értékelése során megbizonyosodott arról, hogy a nemzeti kontrollrendszerek megfelelő védelmet biztosítanak az Unió pénzügyi érdekeinek, a Bizottság e rendszerek tekintetében 27 ellenőrzést is végzett, és az év végéig valamennyi tagállamban legalább egy ellenőrzésre sort fog keríteni.

A biztosi testület tagjai a következőképpen nyilatkoztak a témában:

Ursula von der Leyen elnök kijelentette: „A világjárvány okozta gazdasági visszaesést követő helyreállítás jól halad, és ebben a Next Generation EU is szerepet játszik. Kórházak és iskolák építéséhez és korszerűsítéséhez biztosítottunk forrásokat, támogattuk a vállalkozásokat és a családokat, valamint ellenállóképesebbé tettük Uniónkat, hogy a helyreállítás előnyeiből senki se maradjon ki. Ilyen Európa, amikor a legjobb oldalát mutatja. A mai éves jelentés összegzi ezeket az eredményeket, és felvázolja a 2026-ig megvalósítandó lépéseket.”

Háttér-információk

A ma közzétett jelentés a második a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendeletben előírtak szerint a Bizottság által készítendő éves jelentések sorában, amelyek az RRF végrehajtásáról számolnak be az eszköz teljes élettartama alatt. A jelentés megállapításait a felek figyelembe fogják venni az uniós intézmények között, illetve az érintett felekkel az RRF végrehajtásáról folytatott párbeszéd során.

A jelentésben szereplő információk az elfogadott helyreállítási és rezilienciaépítési terveknek a Bizottság értékelése szerinti tartalmán, a tagállamok által 2023 áprilisáig a féléves jelentéstételi kötelezettségeik teljesítése keretében bejelentett adatokon, valamint az RRF megvalósítása terén 2023. szeptember 1-jéig végbement fejleményeken alapulnak.

További információk

Tájékoztató a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló éves jelentésről

Második éves jelentés a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásáról

Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz létrehozásáról szóló rendelet egységes szerkezetbe foglalt szövege

Helyreállítási és rezilienciaépítési eredménytábla

Kérdések és válaszok: Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz

Idézet(ek)

„A világjárvány okozta gazdasági visszaesést követő helyreállítás jól halad, és ebben a Next Generation EU is szerepet játszik. Kórházak és iskolák építéséhez és korszerűsítéséhez biztosítottunk forrásokat, támogattuk a vállalkozásokat és a családokat, valamint ellenállóképesebbé tettük Uniónkat, hogy a helyreállítás előnyeiből senki se maradjon ki. Ilyen Európa, amikor a legjobb oldalát mutatja. A mai éves jelentés összegzi ezeket az eredményeket, és felvázolja a 2026-ig megvalósítandó lépéseket.” – Ursula von der Leyen, President of the European Commission – 19/09/2023

„A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről ma közzétett második jelentés megerősíti, hogy Európa jól halad előre ezen egyedülálló eszköz megvalósítása terén. Egymást követik a kifizetési kérelmek és kifizetések, azzal párhuzamosan, ahogy a tagállamok fokozatosan teljesítik azokat a célokat és mérföldköveket, amelyek hozzájárulnak gazdaságaik és társadalmaik átalakításához, és ezáltal ahhoz, hogy versenyképesebbé váljanak és felkészültebben nézzenek szembe a jövő kihívásaival. Már most is látjuk, mekkora áttörést hozott az RRF, mely több mint két éve működik, és amelynek futamideje három év múlva ér véget. Az eszköz hozzájárult a strukturális reformok ösztönzéséhez, fokozta a beruházások hatását, és kellően rugalmas maradt a körülmények gyors változása ellenére. Munkánk azonban még korántsem ért véget, és 2026-ig fokoznunk kell a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtásának ütemét, hogy az EU egésze részesülhessen az RRF nyújtotta előnyökből.” – Valdis Dombrovskis, az emberközpontú gazdaságért felelős ügyvezető alelnök – 19/09/2023

„A két és fél éve útnak indított Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beváltja a hozzá fűzött ígéreteket. Legyen szó a tiszta energiáról vagy a nagy sebességű internetről, a képzésről és az oktatásról vagy az árvízvédelemről, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásai olyan kulcsfontosságú beruházásokat és reformokat támogatnak, amelyek már most is javítják európaiak millióinak életét. Az elkövetkezendő három évben azonban még rengeteg a tennivalónk. A Bizottság készen áll arra, hogy továbbra is támogassa a tagállamokat abban, hogy a lehető legjobban tudjanak élni ezzel a történelmi jelentőségű lehetőséggel.” – Paolo Gentiloni gazdaságpolitikai biztos – 19/09/2023”

Forrás:
Next Generation EU: jól halad előre a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz végrehajtása; Európai Bizottság; 2023. szeptember 19.