Skip to main content
Európai Uniószakirodalom

Az Európai Számvevőszék elutasító véleménye az uniós költségvetés kiadásairól

Szerző: 2023. október 8.No Comments

„Az Európai Számvevőszék ma közzétett éves jelentése szerint 2022-ben jelentősen növekedett az uniós költségvetésből finanszírozott kiadások hibaszintje. A számvevők továbbá figyelmeztetnek: egyre nagyobb a kockázata annak, hogy további kifizetési igények – például a világjárvány következményei és Oroszország Ukrajna elleni agresszív háborúja miatt – további hitelfelvételt tesznek szükségessé, emellett pedig intézkedéseket is javasolnak a magas infláció uniós költségvetésre gyakorolt hatásának kezelésére.

A számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy az Unió 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó beszámolója megbízható és valós képet ad, és hogy a bevételi tranzakciók hibamentesnek tekinthetők. Az uniós költségvetésből származó 196 milliárd euró összegű kiadás esetében azonban jelentősen, 4,2%-ra nőtt a hibaszint (2021: 3%). A számvevők úgy vélik, hogy a vizsgált kiadások kétharmada (66%) magas kockázatú. Az ilyen típusú kiadások esetében a szabályok és a támogathatósági kritériumok gyakran összetettek, ami növeli a hibák valószínűségét. A számvevők azt is megállapították, hogy a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) keretében folyósított 46,9 milliárd eurót szabályszerűségi problémák és a tagállami kontrollrendszerekben észlelt hiányosságok érintik.

Elutasító vélemény az uniós költségvetés kiadásairól

Az elmúlt három évhez hasonlóan a számvevők arra a következtetésre jutottak, hogy a hibaszint lényeges és általános érvényű volt, ezért elutasító véleményt adtak a 2022. évi uniós kiadásokra nézve.

A becsült hibaszint nem az esetleges csalás, gyenge hatékonyság vagy pazarlás mértékét jelzi, hanem azt, hogy becslések szerint mekkora az a pénzösszeg, amelynek felhasználására nem az uniós vagy nemzeti jogszabályoknak megfelelő módon került sor. Munkájuk során ugyanakkor a számvevők 14 csalásgyanús esetet is feltártak. Ezeket bejelentették az Európai Csalás Elleni Hivatalnak (OLAF), amely eddig két vizsgálatot indított meg. Közülük hat esetet az Európai Ügyészséghez (EPPO) is továbbítottak, ez utóbbi három vizsgálatot indított.

„Az Unió bebizonyította, hogy eddig példa nélküli fellépéssel, azonnal képes reagálni egy sor soha nem látott válságra. Ilyen helyzetben azonban a rendelkezésre álló nagy összegű forrás fokozott költségvetési kockázatot jelent. Megállapításaink rámutatnak, hogy a kockázatot jobban kell kezelni, mivel munkánk során továbbra is feltártunk olyan hibákat, amelyek jelentősen megnövelik a hiba által érintett kiadások összegét” – nyilatkozta Tony Murphy, a Számvevőszék elnöke.

Korlátozott vélemény az RRF kiadásairól

2022 volt a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz (RRF) végrehajtásának második éve: ez az eszköz a világjárvány gazdasági következményeinek enyhítésére létrehozott, 800 milliárd euró költségvetésű NextGenerationEU (NGEU) uniós csomag legfontosabb eleme. Az RRF keretében az uniós országok akkor kapnak forrásokat, ha elérnek bizonyos előre meghatározott mérföldköveket, illetve célokat. 2022-ben 13 alkalommal folyósítottak vissza nem térítendő támogatást 11 tagállamnak, összesen 46,9 milliárd euró értékben.

A számvevők megállapították, hogy az RRF 13 támogatáskifizetéséből 11 esetében szabályszerűségi problémák merültek fel, mivel a vizsgált 281 mérföldkőből és célból 15 vagy nem teljesült kielégítően, vagy nem felelt meg a támogathatósági feltételeknek. E kifizetések közül emiatt hatnál merült fel lényeges hiba. A számvevők olyan eseteket is feltártak, amikor az intézkedések és a kapcsolódó mérföldkövek vagy célértékek kialakítása nem volt megfelelő, illetve problémás volt a tagállamok vezetői nyilatkozataiba felvett információk megbízhatósága. A számvevők ezért korlátozott véleményt adtak ki az RRF kiadásairól.

Az adósság, az infláció és az ukrajnai háború is hatással van az uniós költségvetésre

Az uniós adósság 2022-ben 344,3 milliárd euróra ugrott (2021: 236,7 milliárd euró), főként az NGEU új, 96,9 milliárd euró összegű hitelfelvételei miatt. Az uniós költségvetésre nézve csak az NGEU eszköz adóssága hordoz kamatkockázatot. A kapcsolódó hitelfelvételi költségek az emelkedő kamatlábak miatt 2022-ben jelentősen megnőttek. A számvevők arra is rámutatnak, hogy a magas inflációs ráták visszatérése is jelentős költségvetési vonzattal jár. Az Európai Bizottság inflációs előrejelzései alapján – becslésük szerint – az uniós költségvetés 2023-ra elveszítheti vásárlóerejének közel 10%-át.

2022 végén az uniós költségvetés potenciális jövőbeli kötelezettségeknek való kitettsége 248,3 milliárd euró volt (a 2021. évi 204,9 milliárd euróhoz képest). A növekedés egy része az Ukrajnának nyújtott uniós pénzügyi támogatásnak tudható be, amely 2022-ben 2021-hez képest több mint kétszeresére nőtt (16 milliárd euró, szemben az előző évi 7 milliárd euróval). A számvevők megjegyzik, hogy egy további 18 milliárd eurós összeg, amelyet tavaly év végén hagytak jóvá, még jelentősen növelni fogja ezt a kitettséget a jövőbeli uniós költségvetések tekintetében.

Háttér-információk

2022-ben az uniós költségvetési kiadások összege 196 milliárd euró volt, ami az uniós tagállamok összesített államháztartási kiadása 2,5%-ának, illetve bruttó nemzeti jövedelmük 1,3%-ának felel meg. Az RRF kiadásait is figyelembe véve az Unió kifizetései 2022-ben összesen 243,3 milliárd eurót tettek ki. Az uniós költségvetés mintegy háromnegyede ún. megosztott irányítás keretében került felhasználásra, amelynek során a tagállamok osztják szét a forrásokat, választják ki a projekteket és kezelik az uniós kiadásokat.

Az Európai Számvevőszék minden évben ellenőrzi az Unió bevételeit és kiadásait, és megvizsgálja, hogy megbízható-e az éves beszámoló, valamint hogy a bevételi és kiadási tranzakciók megfelelnek-e az alkalmazandó szabályoknak. Ennek érdekében a számvevők tranzakciómintákat tesztelnek, hogy felmérjék, milyen mértékben érintik hibák a kiadásokat. E kiadások esetében a becsült hibaszint mérésénél 2%-os küszöbértéket alkalmaznak, a szabálytalan kiadások efelett minősülnek lényegesnek. Az „elutasító” vélemény azt jelenti, hogy a számvevők széles körben fennálló problémákat tártak fel. A „korlátozott” vélemény azt jelenti, hogy feltártak ugyan problémákat, de azok nem voltak általános érvényűek.”

Forrás:
Több hiba és nagyobb kockázat jellemzi az Unió kiadásait; Európai Számvevőszék; 2023. október 5.
A 2022. évi pénzügyi évre vonatkozó jelentés; Európai Számvevőszék; 2023. október 5. (PDF)
Kapcsolódó hivatkozások