Skip to main content
Európai UnióInternetjogpolitikatársadalom

Európai adatvédelmi biztos: a kommunikáció titkosságának megőrzése alapvető fontosságú az alapvető jogok szempontjából

Szerző: 2024. február 4.No Comments

„Az európai adatvédelmi biztos véleményt adott ki a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem érdekében az elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv egyes rendelkezéseitől való ideiglenes eltérés meghosszabbításáról szóló rendeletjavaslatról. A rendelet lehetővé tenné egyes független személyközi kommunikációs szolgáltatások nyújtói számára, hogy a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagok további két évig történő felderítése érdekében továbbra is alkalmazzanak bizonyos technológiákat a magáncélú kommunikációra, miközben hosszú távú rendeletre irányuló tárgyalások folynak.

Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza, hogy bár a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagok felderítésére szolgáló konkrét technológiák alkalmazása továbbra is önkéntes marad, az EU társjogalkotóinak továbbra is olyan intézkedéseket kell hozniuk, amelyek biztosítják, hogy a rendelet megfeleljen az Európai Unió Alapjogi Chartájának.

A korábban kiadott ajánlásokkal összhangban az európai adatvédelmi biztos megismétli, hogy a javasolt rendelet nem tartalmaz elegendő és hatékony biztosítékokat a magáncélú elektronikus hírközlés általános és megkülönböztetés nélküli nyomon követésének megakadályozására. Fontos ezeknek a biztosítékoknak a bevezetése, különös tekintettel a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagok felderítésére vagy a gyermekek megkísérlésére használt egyes technológiák, például a kozmetika magas hibaarányára. Az európai adatvédelmi biztos hangsúlyozza annak jelentős kockázatát, hogy a gyermekek szexuális zaklatását ábrázoló anyagok felderítésére használt technológiák jelezhetik a konszenzussal előállított és megosztott képeket.

Bár az európai adatvédelmi biztos teljes mértékben támogatja a gyermekek szexuális bántalmazása mint szörnyű bűncselekmény elleni küzdelem célját, ez a rendelet nem megoldás. A gyermekek szexuális zaklatása elleni küzdelem célját az egyének magáncélú kommunikációjához szükséges biztosítékokkal, és tágabb értelemben a magánélethez és a személyes adatokhoz való alapvető jogaikkal kell elérni.”

Forrás:
Preserving the confidentiality of communications is essential to fundamental rights; European Data Protection Supervisor; 2024. január 29.
(A magyar szöveg gépi fordítással készült változat.)
EDPS Opinion 8/2024 on the Proposal for a Regulation amending Regulation (EU) 2021/1232 on a temporary derogation from certain ePrivacy provisions for combating CSAM; European Data Protection Supervisor (EDPS); 2024. január 29.
Lásd még:
Child sexual abuse online: MEPs endorse one-off extension of current rules; Európai Parlament; 2024. január 31.
A CSAM rövidítés jelentéséhez:
„A gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyagokra világszerte különböző definíciókat alkalmaznak, számos országban, így Magyarországon is „gyermekpornográfiának” nevezik a büntető törvénykönyvben. A „pornográfia” kifejezés azonban azt a mozzanatot is magában foglalja, hogy a benne szereplő személy hozzájárult a tevékenységhez, ami nem lehetséges egy gyermek esetében. Ezért a „gyermekek szexuális kizsákmányolását rögzítő anyag” terminus (child sexual abuse material, CSAM) pontosabban írja le az elkövetett cselekményt, és alá is húzza annak súlyosságát…A CSAM általánosan elfogadott legrövidebb meghatározása: „olyan tartalom, amely gyermekkorú személyt mutat explicit szexuális tevékenység közben, vagy olyan értelemben beállítva, mintha ilyen tevékenységet végezne”. A gyermek az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye értelmében a „18 évesnél fiatalabb emberi lény”.”
Pedofil tartalommal kapcsolatos bejelentések vizsgálatának eredményei 2019-ben; Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH); 2020. november 11.