Skip to main content
jogközigazgatás: magyarszakirodalom

A közszolgálati pragmatika egysége és különbsége – Javaslat a közigazgatás személyzeti rendszerének egységes keretszabályozására

Szerző: 2024. május 12.No Comments

„…1.2. A dolgozat célja
A dolgozat célja tehát kettős; egyrészt a Kttv. (Ogytv.), Kit., Küt., Riasztv.-Hszt., Ásztv., valamint a NAV szjtv. fontosabb pragmatikaelemeinek összehasonlító elemzésére törekszik, másrészt arra, hogy az összehasonlító elemzésre támaszkodva javaslatot vázoljon fel a közigazgatás személyzeti rendszerének egységes közszolgálati jogi keretszabályozására.

1.3. A dolgozat hipotézisei
A dolgozat két alapkérdést vizsgál, és ezek mentén törekszik a következtetések és javaslatok megfogalmazására.

a) Egyrészt, a közszolgálatnak létezik egy absztrakt egysége, amely alapján a közszolgálati pragmatika elemei egy egységes elvrendszeren és szabályokon nyugvó, keretjellegű törvénnyel összehangolhatók. Ezek az elvek az idők folyamán lényeges változáson mentek keresztül, de bizonyos tartalmi elemeikben kimutatható a stabilitás.

b) Másrészt, a közigazgatási feladatrendszer sokszínűsége, összetettsége nem teszi feltétlenül szükségessé a jogi szabályozás széttörezedettségét. A szabályozási javaslatok kiindulópontja tehát a közszolgálati jogviszony absztrakt egysége. A javasolt szabályozási rendszerben egy jogviszony, a közigazgatási tisztviselők jogviszonya létezik, amely szintézisét adja a többi jogállásnak…”

Forrás:
A közszolgálati pragmatika egysége és különbsége – Javaslat a közigazgatás személyzeti rendszerének egységes keretszabályozására; Ludányi Dávid; Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola; A doktori védés időpontja: 2024-V-13 13:00, helye: MS Teams Online